>

Obchodní výsledky SAP AG

Praha/New York/WalldorfSpolečnost SAP AG dnes zveřejnila obchodní výsledky za druhé čtvrtletí 2002 a za první pololetí 2002. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2001 (1,85 miliard eur) se celkové výnosy společnosti ve druhém čtvrtletí 2002 snížily o čtyři procenta na 1,78 miliard eur. Bez započítání kurzových změn by výnosy byly v obou obdobích stejné.

Ve druhém čtvrtletí 2002 činil provozní zisk bez započítání výdajů spojených s akvizicemi a programy kompenzace akciemi 324 milionů eur (2001: 424 milionů eur). Zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) činil 377 milionů eur (2001: 450 milionů eur). Provozní rezerva činila ve stejném období 18 procent (2001: 23 procent).

Čistý příjem se ve druhém čtvrtletí 2002 bez započtení výdajů spojených s akvizicemi a dalších snižujících položek týkajících se minoritních investičních podílů (včetně Commerce One) snížil o 25 procent na 175 milionů eur (rok 2001: 233 milionů eur). Výnos na akcii se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 0,56 eur (rok 2001: 0,75 eur).

Společnost SAP AG očekává, že v roce 2002 se zvýší celkové výnosy o 5 až 10 procent ve srovnání s celkovými výnosy v roce 2001. Zlepší-li se mírně tržní podmínky do konce roku 2002, lze podle již rozjednaných zakázek dosáhnout nárůstu výnosů až o 10 procent. Nedojde-li ke změnám na trhu očekává SAP AG nárůst výnosů o 5 procent.

Společnost SAP ČR dodává podnikové informační systémy od roku 1992 také v České republice, přičemž do současné doby bylo v ČR provedeno 409 instalací. V letošním roce se celkový počet zákazníků v České republice za první pololetí zvýšil o 20. Společnost SAP ČR dodává od roku 2000 a zavádí e-business platformu mySAP.com, která pokrývá současně jak vnitropodnikové, tak mezipodnikové procesy. Svá řešení dodává SAP ČR 53 společnostem z aktuálního žebříčku Czech TOP 100.