>

SAP pomůže malým a středním firmám

PrahaV rámci podpory efektivního podnikání uvede společnost SAP do konce roku 2002 v jedenácti evropských zemích na trh komplexní programové vybavení pro centralizované řízení a správu malých a středních podniků (SMB). Jde o cenově výhodný software SAP Business One pro firmy s třemi a více zaměstnanci působící v oblasti prodeje a poskytování služeb. Pro středně velké firmy podnikající v konkrétních průmyslových odvětvích je určena skupina řešení mySAP All-in-One.

„Na český trh bude SAP Business One uveden v roce 2003,“ uvedl Martin Bednár, generální ředitel SAP ČR. „Před tím však musíme uvést software do souladu s požadavky české legislativy. Jako jediný výrobce totiž nabízíme uživatelům našich vnitropodnikových informačních systémů plnou záruku za případné škody způsobené v důsledku disharmonie programového vybavení z dílny SAP s platnou legislativní úpravou.“

SAP již vychází v České republice vstříc specifickým potřebám i finančním možnostem středně velkých firem s ročním obratem od 50 do 300 miliónů korun podnikajícím v automobilovém průmyslu, strojírenství, stavebnictví a odvětví vyspělé elektroniky (high-tech). Těch je více než 1 100. Zaváděním programového vybavení a jeho přizpůsobováním potřebám jednotlivých zákazníků jsou pověřeny čtyři autorizované partnerské firmy SAP se zkušenostmi v příslušných průmyslových odvětvích, VARIAS CZ, MEDIUM SOFT, Plaut Consulting ČR a „applied international informatics“. Systémy SAP jsou upraveny pro specifické potřeby firem v cílových odvětvích tak, aby nevznikaly dodatečné náklady na práci konzultantů. Nabídka pro SMB zahrnuje moduly systémů finančního, ekonomického a projektového řízení, řízení skladů, výroby a majetku, a systémy nákupu, prodeje, plánování a kontrolingu.

„Malé a střední podniky teď budou moci v oblasti řízení konkurovat těm velkým,“ uvedl Jaroslav Kučera, ředitel sektoru Discrete Industries SAP ČR odpovědný za projekt pro SMB. „Systém SAP umožní menším firmám snížit zásoby až o třetinu, cyklus zakázky se zrychlí až o 40 procent a rozpracovanost se sníží téměř o polovinu. Efektivnost využití zdrojů se může zvýšit až o 30 procent.“

Programová řešení pro malé a střední firmy vycházejí z technologie mySAP.com, která se osvědčila již u 55 z českých TOP 100.