Dobrá čísla SAP za loňský rok

Leden 30, 2003 Do SAP News 0

PrahaSpolečnost SAP AG, největší evropský výrobce software, dnes oznámila obchodní výsledky za rok 2002. Celkové výnosy společnosti dosáhly 7,4 miliard eur při současném zvýšení provozní marže na 22,7 % (rok 2001: 20 %). Společnost tak překonala vlastní cíl. Zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) činil 1,8 miliard eur (rok 2001: 1,6 miliard eur). Firmě se velmi dobře vedlo ve všech regionech. Na americkém trhu zvýšila výrazně pozici v prodeji licencí, kde se stala největším prodejcem software na trhu podnikových aplikací. V Evropě firma zvýšila meziročně obrat o 7 %. V této souvislosti oznámila česká pobočka, že v roce 2002 dosáhla plánovaných cílů. Výsledkem je další posílení pozice na trhu podnikových informačních systémů.

Společnost v roce 2002 zvýšila podíl zákazníků ve skupině nejvýznamnějších ekonomických subjektů Czech TOP 100 na 55 %. Vedle toho dále získávala další zajímavé zákazníky z oblasti malých a středních firem. Počet zákazníků v České republice vzrostl o 41 na celkových 359 firem. Celkový počet uživatelů (licencí) řešení SAP v České republice tak dosáhl téměř 40 000. Podle posledního nezávislého průzkumu IDC firma SAP dominuje trhu podnikových aplikací v České republice s podílem větším než 50 %.

“V roce 2002 naše společnost v České republice úspěšně pokračovala v trendu získávání nových zákazníků. V ekonomicky složitých podmínkách se nám podařilo najít řešení, jak pro lídry trhu, tak i pro malé a střední podniky,” řekl Martin Bednár, generální ředitel společnosti SAP ČR. “Jedním z významných projektů v minulém roce bylo například zahájení implementace SAP řešení u Operátora trhu s elektřinou, které vytváří předpoklady pro to, aby si podniky a občané mohli vybrat svého dodavatele. Za důležité rovněž považujeme rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu používat naše řešení, tím vzniká nový standard pro řízení finančních procesů ve státní správě. V rámci hledání rezerv ve zdravotním systému je významný náš vstup i do tohoto odvětví. Manažerské řízení zdravotnického zařízení se příliš neliší od komerční organizace, cílem je transparentní a efektivní řízení nemocnic,” dále doplnil Bednár.

Podle obchodního ředitele SAP ČR, Radomíra Kolaříka, se společnost významně přibližuje svým řešením potřebám malých a středních podniků. “Blížící se vstup do Evropské unie dnes nutí i malé a střední podniky přizpůsobit své řízení, aby vyhovovalo standardům EU a obstály tak v konkurenci evropského trhu,” uvedl Kolařík.

Mezi nové zákazníky patří mj. Al Invest, Anglian Water, Cenega, Čechoplast, Danzas, D5, FAST, Glazura, Jihomoravská plynárenská, Karlovarské minerální vody, Kenvelo, Kermi, Masarykova nemocnice v ústí n. L., Nejvyšší kontrolní úřad, Operátor trhu s elektřinou, OZC Polabí, Primalex, Reno Obuv, Sklostroj Turnov, škoFIN, Wüestenrot a Západočeská energetika.