>

Dobrá čísla SAP za loňský rok

PrahaSpolečnost SAP AG, největší evropský výrobce software, dnes oznámila obchodní výsledky za rok 2002. Celkové výnosy společnosti dosáhly 7,4 miliard eur při současném zvýšení provozní marže na 22,7 % (rok 2001: 20 %). Společnost tak překonala vlastní cíl. Zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) činil 1,8 miliard eur (rok 2001: 1,6 miliard eur). Firmě se velmi dobře vedlo ve všech regionech. Na americkém trhu zvýšila výrazně pozici v prodeji licencí, kde se stala největším prodejcem software na trhu podnikových aplikací. V Evropě firma zvýšila meziročně obrat o 7 %. V této souvislosti oznámila česká pobočka, že v roce 2002 dosáhla plánovaných cílů. Výsledkem je další posílení pozice na trhu podnikových informačních systémů.

Společnost v roce 2002 zvýšila podíl zákazníků ve skupině nejvýznamnějších ekonomických subjektů Czech TOP 100 na 55 %. Vedle toho dále získávala další zajímavé zákazníky z oblasti malých a středních firem. Počet zákazníků v České republice vzrostl o 41 na celkových 359 firem. Celkový počet uživatelů (licencí) řešení SAP v České republice tak dosáhl téměř 40 000. Podle posledního nezávislého průzkumu IDC firma SAP dominuje trhu podnikových aplikací v České republice s podílem větším než 50 %.

“V roce 2002 naše společnost v České republice úspěšně pokračovala v trendu získávání nových zákazníků. V ekonomicky složitých podmínkách se nám podařilo najít řešení, jak pro lídry trhu, tak i pro malé a střední podniky,” řekl Martin Bednár, generální ředitel společnosti SAP ČR. “Jedním z významných projektů v minulém roce bylo například zahájení implementace SAP řešení u Operátora trhu s elektřinou, které vytváří předpoklady pro to, aby si podniky a občané mohli vybrat svého dodavatele. Za důležité rovněž považujeme rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu používat naše řešení, tím vzniká nový standard pro řízení finančních procesů ve státní správě. V rámci hledání rezerv ve zdravotním systému je významný náš vstup i do tohoto odvětví. Manažerské řízení zdravotnického zařízení se příliš neliší od komerční organizace, cílem je transparentní a efektivní řízení nemocnic,” dále doplnil Bednár.

Podle obchodního ředitele SAP ČR, Radomíra Kolaříka, se společnost významně přibližuje svým řešením potřebám malých a středních podniků. “Blížící se vstup do Evropské unie dnes nutí i malé a střední podniky přizpůsobit své řízení, aby vyhovovalo standardům EU a obstály tak v konkurenci evropského trhu,” uvedl Kolařík.

Mezi nové zákazníky patří mj. Al Invest, Anglian Water, Cenega, Čechoplast, Danzas, D5, FAST, Glazura, Jihomoravská plynárenská, Karlovarské minerální vody, Kenvelo, Kermi, Masarykova nemocnice v ústí n. L., Nejvyšší kontrolní úřad, Operátor trhu s elektřinou, OZC Polabí, Primalex, Reno Obuv, Sklostroj Turnov, škoFIN, Wüestenrot a Západočeská energetika.