>

Vysvědčení pro ČESKÝ TELECOM

PrahaSpolečnost SAP ČR letos prodloužila platnost certifikátu Zákaznického kompetenčního centra SAP společnosti ČESKÝ TELECOM. Hlavním účelem kompetenčních center je zabezpečovat služby spojené s instalací a provozem podnikového informačního systému SAP R/3 na straně zákazníka. Zefektivní se tím podpora, kterou svým zákazníkům společnost SAP poskytuje. Centrum také usnadňuje vlastní správu komplexních informačních systémů. Za ČESKÝ TELECOM převzala certifikát Magdalena Novotná, výkonná ředitelka pro implementaci ISS (Information Support Systems).

„Vedoucí firma na českém telekomunikačním trhu prokázala, že své informační systémy spravuje na výbornou,“ uvedl Petr Viktora, ředitel sektoru poskytovatelů služeb, který za SAP ČR certifikát předal. „Splnění požadovaných technologických a procesních podmínek certifikace a nároků na kvalifikované lidské zdroje vyžaduje zvýšené úsilí.“ Ze stávajícího počtu více než 350 zákazníků SAP v ČR získal certifikát ‘SAP CCC‘ jen každý třicátý. Splnění standardů certifikace vede ke snížení celkových nákladů na provoz informačních systémů.

„Funkční podnikové informační systémy jsou nezbytným předpokladem úspěšného plnění podnikatelského záměru,“ uvedla Magdalena Novotná. „Vysoká úroveň standardizace vlastních počítačových systémů řadí společnost ČESKÝ TELECOM do skupiny předních světových telekomunikačních firem.“ Kompetenční zákaznické centrum společnosti poskytuje operativní podporu a školení téměř šesti tisícům zaměstnanců, kteří software SAP užívají, a koordinuje přípravu a zavádění nových komponent informačního systému společnosti.

V letošním roce společnost SAP ČR očekává, že recertifikací projdou také Pražská energetika, a.s., a Porcela Plus a.s. Vloni byl certifikát udělen zákaznickým kompetenčním centrům společností Pregis, a. s. a České dráhy, s. o. Seznam dvanácti českých firem s certifikovanými centry doplňují ještě společnosti Česká pošta, s.p., Nová Huť, a.s., Česká pojišťovna a.s., Třinecké železárny, a. s., Unipetrol, a.s., OKD, a. s. a Mostecká uhelná společnost, a.s.