>

Hasso Plattner, spoluzakladatel SAP, prestupuje do dozorcí rady

Henning Kagermann zustane jediným CEO

Walldorf, GermanySpolečnost SAP AG oznámila, že její dozorčí rada (SAP Supervisory Board) rozhodla navrhnout na

své Výroční valné hromadě, která se uskuteční 9. května 2003, Hasso

Plattnera do dozorčí rady jako reprezentanta akcionářů. Dietmar Hopp a Hasso Plattner,

spouzakladatelé SAP, se zároveň dohodli, že letos v květnu Hasso Plattner vystřídá

Dietmara Hoppa po pěti letech ve funkci předsedy dozorčí rady.

Na základě tohoto rozhodnutí zruší Hasso Plattner své členství ve výkonné

radě SAP s účinností ode dne konání valné hromady. Dietmar Hopp poté navrhne

zvolení Hasso Plattnera na funkci předsedy dozorčí rady na jejím nejbližším

setkání. V důsledku toho se rovněž Henning Kagermann, který je s Hasso Plattnerem od roku 1998

společným CEO, stane jediným CEO společnosti SAP AG.

Rozhodnutí obou spoluzakladatelů je vedeno záměrem, aby dozorčí rada SAP hrála v budoucnu

aktivnější roli v oblasti strategií, technologií a know-how, které budou rozhodující

pro další úspěchy SAP na trhu. Tato změna umožní dozorčí radě lépe

plnit své povinnosti proaktivní účasti na vývoji strategických rozhodnutí a reprezentace

zájmů všech akcionářů