>

INFODIGEST 3/2003

PrahaINFODIGEST 3/2003

SAP pro 45 000 úredníku státu Luisiana
(Baton Rouge, Louisiana, USA – 26. února 2003)

Americký stát Louisiana zavádí uživatelský portál mySAP Enterprise Portal s cílem zefektivnit a usnadnit svým zamestnancum prístup k informacím. V první fázi bude mít k uživatelskému portálu prístup zhruba 45 tisíc zamestnancu. Stát Louisiana se pro SAP rozhodl na základe pozitivních zkušeností s již dríve zavedeným rešením pro rízení lidských zdroju mySAP Human Resources. Nový uživatelský portál má zrychlit chod úradu a snížit administrativní náklady na rízení lidských zdroju. Uživatelský portál vychází z technologie SAP NetWeaver. Ta umožnuje standardizovat informacních technologií používaných ve státe Louisiana.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2062

Samsumg investuje do spokojenosti zákazníku
(Soul, Korea – 20. února 2003)

Spolecnost Samsung Electronics Corporation zavedla rešení mySAP CRM pro rízení vztahu se zákazníky. Samsung ho využije pri organizování marketingových kampaní, které vyzdvihují vysokou úroven služeb poskytovaných zákazníkum a mají za cíl prohloubit povedomí o znacce. Rešení mySAP CRM bylo v první fázi bylo zavedeno v pobockách firmy v Evrope a Severní a Jižní Americe. Prostrednictvím mySAP CRM a dalších dríve zavedených modulu SAP usiluje spolecnost Samsung o prohloubení dialogu se zákazníky.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2053

Zajištování pojištení lze urychlit
(Mnichov, SRN – 25. února 2003)

Prední svetový zajištovací ústav Munich Reinsurance se rozhodl zavést systém pro zajištování pojištení, který je soucástí rešení mySAP Insurance. Mezinárodní spolecnost Munich Reinsurance tak nahradí radu stávajících ruznorodých systému jednotným integrovaným rešením. Funkce pro zajištování pojištení zrychlí obchodní procesy spolecnosti a sníží náklady na udržování a vývoj ruznorodých informacních systému.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2055

Dodavatelé v hledácku spolecností DaimlerChrysler a Bertelsmann
(Walldorf, SRN – 26. únor 2003)

Prední svetové firmy jako DaimlerChrysler nebo Bertelsmann rozšírily radu spolecností, které využívají rešení mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM) pro rízení vztahu s dodavateli. Modul mySAP SRM prispívá ke zvyšování ziskovosti díky minimalizaci nákladu na obstarávání služeb a materiálu.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2057