>

INFODIGEST SPECIÁL – CeBIT 2003

PrahaINFODIGEST SPECIÁL – CeBIT 2003

SAP rozšiřuje podporu pro vzdĕlávací instituce
(Hanover, Nĕmecko – 12. března 2003)
Společnost SAP rozšiřuje svůj program spolupráce se vzdĕlávacím sektorem pomocí využití řešení pro malé a střednĕ velké společnosti (SMB) – SAP Business One, a vytvoření kooperace s odbornými školami. SAP Business One nyní poskytne studentům snadno dostupné zkušenosti se softwarem SAP, jehož penetrace v oblasti SMB bude v Nĕmecku zjevnĕ narůstat. Program spolupráce s odbornými školami bude zahájen uvedením SAP Business One ve čtyřech nĕmeckých zemích v létĕ 2003.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2091

mySAP Professional Services – nové odvĕtvové řešení
(Hanover, Nĕmecko – 12. března 2003)
Na letošním CeBITu SAP ohlásil globální uvedení mySAP Professional Services, odvĕtvového řešení určeného k podpoře klíčových business procesů v organizacích podnikajících v odvĕtví služeb. Nové odvĕtvové řešení pokrývá kompletní řetĕzec dodávky služeb, od vedení projektů až po finanční vyrovnání, pro jakoukoliv organizaci, která realizuje projektové služby. mySAP Professional Services se tak přiřazuje k již existujícím 22 odvĕtvovým řešením SAP, která poskytují podnikům funkčnosti specifické pro jednotlivé vertikální trhy.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2090

SAP buduje globální partnerskou sít
(Hanover, Nĕmecko – 12. března 2003)
Společnost SAP zveřejnila strategii týkající se založení sítĕ nezávislých softwarových výrobců (ISV), kteří budou nabízet specializovaná řešení SAP Business One pro segment SMB. Součástí úsilí o poskytování cenovĕ efektivních a flexibilních řešení pro segment malých a střednĕ velkých firem bude nabídka softwarového vývojového kitu od SAP a nabídka podpory k úpravám a rozšíření funkčnosti SAP Business One pro tyto nezávislé výrobce. Výsledná řešení budou obsahovat funkcionality přidané ke klíčovým procesům, odvĕtvovĕ specifické funkce a rozhraní pro nástroje třetích stran.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2087

SAP rozšiřuje nabídku ERP
(Hanover, Nĕmecko – 12. března 2003)
Nabídku softwaru pro plánování podnikových zdrojů (ERP) rozšířila firma SAP prostřednictvím ohlášení mySAP ERP, nejkomplexnĕjšího ERP produktu dostupného na současném trhu. SAP je společností, která se historicky zasloužila o prosazení ERP jako standardního podnikového softwaru, a nyní si ještĕ více upevnuje svou vedoucí pozici s vylepšeným ERP řešením. ERP software dovoluje společnostem získat lepší kontrolu celého administrativního a provozního prostředí a pomáhá zvýšit efektivitu a ziskovost podniku. mySAP ERP umožní dosáhnout nové úrovnĕ podnikových procesů a technologické integrace, přičemž poskytuje základnu pro další rozvoj.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2089

SAP, HP a Vodafone spolupracují na mobilních podnikových řešeních
(Hanover, Nĕmecko – 12. března 2003)
SAP, HP a Vodafone oznámily zámĕr spolupracovat na vývoji řešení, které zvýší produktivitu pracovníků velkých společností v oblasti EMEA. Kombinací řešení mySAP Mobile Business, serverových a mobilních zařízení Hewlett-Packard a řešení pro podnikovou konektivitu Vodafone chtĕjí tyto společnosti vytvořit infrastrukturu, která umožní rychle zpřístupnit mobilní aplikace pro obchodní a servisní zástupce v terénu.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2088

SAP slibuje významné úspory s pomocí “blade” serverů
(Hanover, Nĕmecko – 12. března 2003)
Společnost SAP oznámila slibné výsledky získané prostřednictvím využívání nové technologie “blade” server v rámci svého testovacího centra pro zákaznická řešení. Výsledky se mohou velmi dobře promítnout do významných příležitostí úspor provozních nákladů. Testování ukázalo, že třívrstvá architektura klient/server, kterou SAP využívá, poskytuje nejlepší podporu infrastruktuře “computing on demand”. Jednoduše použitelné konfigurační možnosti “blade” serverů umožní velmi pružné a účinné řízení serverových zdrojů, které pomohou snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO); a to zvláštĕ v období, kdy se podniky plnĕ soustředují na maximálnĕ efektivní provoz svých systémů.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2093

SAP a KarstadtQuelle vyvíjejí řešení pro obchodníky s módou
(Hanover, Nĕmecko – 13. března 2003)
Ve spolupráci s KarstadtQuelle, nejvĕtší kombinovanou evropskou prodejní a zasilatelskou společností, vyvíjí SAP AG inovace plánovacích a provozních funkcí v rámci svého odvĕtvového řešení pro retailový průmysl – mySAP Retail. Obĕ firmy plánují do řešení zapracovat nové možnosti pro prodejce módního zboží (odĕvy, obuv atd.) v oblasti nákupu zboží a vytvořit nové procesy pro předpovídání a zásobování skladů a maloobchodních prodejen. Cílem je vytvořit nejkomplexnĕjší podnikové řešení pro obchodníky s módou na trhu.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2095

Degussa implementuje mySAP CRM jako pilotní CRM řešení
(Hanover, Nĕmecko – 13. března 2003)
Společnost Degussa AG, nejvĕtší svĕtový výrobce speciálních chemikálií, bude zavádĕt pilotní CRM řešení s využitím řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM). Cílem firmy je zjednodušit globální business procesy, zlepšit spolupráci se zákazníky a zvýšit zákaznickou spokojenost a loajalitu. Na základĕ globální CRM platformy má Degussa v úmyslu zlepšit celopodnikové řízení znalostí (knowledge management) relevantních trhů, zákazníků a konkurentů, a vylepšit rozhodovací procesy.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2094