>

INFODIGEST – 4/2003

PrahaINFODIGEST – 4/2003

Strategické řešení SAP pro strojírenský a komponentový průmysl

(Chicago, Illinois, USA – 3. března 2003)

Společnost SAP uvedla specializované řešení pro strojírenské odvĕtví a průmysl výroby komponent. Řešení mySAP Industrial Machinery & Components (mySAP IM&C) poskytne jediné integrované řešení vyhovující všem business požadavkům odvĕtví, včetnĕ řízení výroby, dodavatelského řetĕzce, produktových cyklů, péče o zákazníky a procesů služeb. Uvedení nového řešení demonstruje vedoucí pozici SAP v oblasti poskytování odvĕtvovĕ specifických řešení pro výrobní společnosti.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2064

SAP rozšiřuje podporu pro SMB sektor o nová vertikální řešení

(Chicago, Illinois, USA – 4. března 2003)

Společnost SAP ohlásila dostupnost pĕti nových mySAP All-in-One, vertikálních řešení pro malé a střednĕ velké podniky. Jednotlivá nová řešení mySAP All-in-One, která jsou součástí SAP Smart Business Solutions, jsou určena pro firmy ze spotřebního průmyslu dodávající balené potraviny či kosmetiku, pro distributory počítačů, poskytovatele technických služeb a firmy z polovodičového průmyslu. S tĕmito pĕti řešení SAP nyní nabízí prostřednictvím svých partnerů celkem 20 vertikálních řešení mySAP All-in-One, která pomáhají podnikům z SMB sektoru z různých odvĕtví efektivnĕji řídit svůj business.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2067

“Adapt or Die” – publikace od SAP osvĕtluje podstatu adaptivního podnikání

(Chicago, Illinois, USA – 5. března 2003)

Jako součást pokračujícího dialogu o klíčových aspektech formujících vztahy v dodavatelském řetĕzci představila společnost SAP novou manažerskou publikaci nazvanou “Adapt or Die”. Tato kniha hledá východiska pro společnosti, které se v zájmu svého úspĕchu transformují s využitím principů adaptivního podnikání. Knihu napsal Claus Heinrich, člen výkonné rady SAP, který se spolupodílel na úsilí SAP stát se nejvĕtším svĕtovým poskytovatelem řešení SCM.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2072

Siemens mobile zavádí globální CRM od SAP

(Mnichov/Walldorf, Nĕmecko – 4. března 2003)

Společnost Siemens mobile implementovala řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) jako nástroj svých globálních marketingových aktivit. Cílem Siemens mobile je zvýšit efektivitu marketingových kampaní zamĕřených na koncové uživatele po celém svĕtĕ v jejich lokálních prostředích. S možnostmi řízení marketingových analýz a kampaní může Siemens mobile nyní přesnĕji definovat segmenty na trhu, rozšířit svůj přístup ke koncovým zákazníkům a účinnĕji provádĕt víceúrovnové marketingové kampanĕ prostřednictvím lepší spolupráce mezi společností a jejími lokálními marketingovými oddĕleními.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2069

META Group jmenovala SAP lídrem na trhu řešení pro energetické utility

(Walldorf, Nĕmecko – 11. března 2003)

Společnost SAP byla jmenována analytickou firmou META Group v její studii “METAspectrum for Energy Utility Work Managemet Systems” lídrem na trhu. Jedná se o další potvrzení pozice řešení mySAP Utilities, které v současnosti eviduje 830 zákazníků z 56 zemí, a to jak na regulovaných tak deregulovaných trzích.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2086

Vodárenské společnosti volí SAP

(Denver, Colorado, USA – 17. března 2003)

Společnosti Fairfax County Water Authority z Virginie a San Antonio Water Systems z Texasu zvolily řešení mySAP Utilities pro zlepšení svých zákaznických služeb a efektivnĕjší sdílení informací. Tito dva distributoři vody, kteří mají dohromady 2,5 milionu zákazníků, jsou dalšími firmami z oblasti utilit (dodávky vody, plynu a elektrické energie), jež si vybraly řešení SAP za účelem zvýšení provozní efektivity a zkvalitnĕní péče o zákazníky. Toto oznámení SAP zveřejnil na výstavĕ American Association Cusztomer Service Conference and Exposition, která se konala 16.-19. v Denveru.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2104

Wolverine World Wide zvolil SAP pro SCM a CRM

(Miami, Florida, USA – 17. března 2003)

Wolverine World Wide, globální prodejce značkové obuvi, zvolil mySAP Business Suite za svou IT platformu k centralizaci a konsolidaci svých obchodních operací pro celý svůj sortiment. Na základĕ této platformy bude firma zavádĕt řešení mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM), mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) a mySAP Financials pro zefektivnĕní plánování a předpovídání poptávky, internetového prodeje a finančního reportingu a analýz. Řešení přinese Wolverine World Wide plnĕ integrované informace a analýzy v reálném čase, které jsou extrémnĕ důležité právĕ v globálním odvĕtví spotřebního zboží.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2109

SAP je globálním lídrem v řešení pro Business Intelligence

(Orlando, Florida, USA – 24. března 2003)

SAP Business Information Warehouse (SAP BW), komponenta řešení mySAP Business Intelligence (mySAP BI), získala nejvyšší umístĕní ve třech z deseti kategorií v hodnocení Business Intelligence TechRankings analytické firmy Forrester Research. SAP BW bylo vyhodnoceno jako nejlepší v kategoriích Information Delivery, Consistency a Business Specialization. Na celém svĕtĕ bylo dokončeno více než 6 200 instalací mySAP BI. Oznámení bylo zveřejnĕno na konferenci SAP Business Information Warehouse & Enterprise Portal v Orlandu.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2121

Globální společnosti využívají SAP NetWeaver k omezení celkových nákladů

(Orlando, Florida, USA – 24. března 2003)

Stále více zákazníků využívá technologickou platformu SAP NetWeaver navrženou k provozu systémů za nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO) v heterogenních IT prostředích. Již krátce po uvedení SAP NetWeaver na trh v lednu tohoto roku zákazníci jako Wrigley, Rohm and Haas, nebo Salzgitter AG ocenili strategickou důležitost této komplexní technologické platformy, která dokáže integrovat informace, podnikové procesy napříč různými technologiemi a organizace.Oznámení bylo zveřejnĕno na konferenci SAP Business Information Warehouse & Enterprise Portal v Orlandu.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2120

SAP uvádí nové řešení pro malé a střední společnosti z USA

(New York, USA – 27. března 2003)

Společnost SAP ohlásila americkou verzi SAP Business One, nového řešení, které rozšiřuje know-how velkého podnikového softwaru do segmentu malých a střednĕ velkých firem (SMB). Současnĕ SAP oznámil že Tax and Business Services (TBS), divize American Express, bude distribuovat a poskytovat podporu pro řešení SAP Business One. Společnĕ obĕ firmy budou rovnĕž vyvíjet specializovaná vydání SAP Business One pro vertikální odvĕtví a budovat nové modely distribuce a podpory tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám malých a střednĕ velkých společností.

http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2128

Adidas-Salomon, Beck’s a další spotřební výrobci implementují CRM od SAP

(Kolín n. R., Nĕmecko – 31. března 2003)

Na konferenci SAP Congress for the Retail Consumer Goods Industries v Kolínĕ nad Rýnem společnost SAP oznámila, že její řešení mySAP CRM získává významnou pozici v odvĕtví spotřebního zboží. Přední společnosti v tomto odvĕtví jako např. gigant ve sportovním oblečením Adidas-Salomon nebo pivovar Beck’s implementují řešení mySAP CRM. Základním cílem firem je dosáhnout vyšší provozní efektivity a zlepšit zákaznické služby. Podniky z tohoto odvĕtví musejí počítat s extrémnĕ nízkými maržemi v tvrdém konkurenčním prostředí. S využitím mySAP CRM dokáží neustále zlepšovat vztahy se zákazníky, spolupráci s obchodníky a vývojové produktové cykly tak, aby zvýšily svůj podíl na trhu.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2133