>

INFODIGEST – květen 2003

Praha

McCormick & Company volí SAP pro svou globální transformaci
(Sparks, USA – 6. května 2003)

Společnost McCormick & Company zvolila řešení mySAP Business Suite jako strategickou business platformu pro globální transformaci svých obchodních procesů, efektivní řízení výkonu, zkvalitnění prodeje a služeb svým zákazníkům, a zlepšení vztahů se svými dodavateli. McCormick & Company bude zavádět řešení mySAP Customer Relationship Management, mySAP Enterprise Portal, mySAP Business Intelligence, mySAP Supplier Relationship Management a SAP Strategic Enterprise Management. Implementace řešení SAP je další fází plánu „Beyond 2000g, globální vnitrofiremní iniciativy k dosažení lepších business procesů prostřednictvím integrovaných informačních technologií, optimalizace dodavatelského řetězce a zjednodušení transakčních procesů.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2181

SAP pomáhá veřejnému sektoru ke zkvalitnění služeb občanům
(Washington, USA – 7. května 2003)

Čtyři nové lokální vládní administrativy v USA a tři úřady ve Velké Británii implementují řešení SAP Public Sector. Ve Spojených Státech si v poslední době zvolily řešení SAP pro veřejný sektor Santa Clara County, City of Palo Alto (oba Kalifornie), Washoe County (Nevada) a Collier County (Florida). Ve Velké Británii potom Trafford Metropolitan Borough Council, Lincolnshire County Council a Bedfordshire County Council. Společně s novými zákazníky ve Švýcarsku a Německu využívá řešení SAP Public Sector nyní více než 1 500 organizací veřejného sektoru v 53 zemích.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2183

Výroční valná hromada SAP AG potvrdila volbu Hasso Plattnera do dozorčí rady
(Mannheim, Německo – 9. května 2003)

Na Výroční valné hromadě společnosti SAP AG konané v německém Mannheimu byl Hasso Plattner, bývalý předseda představenstva a CEO, zvolen členem dozorčí rady společnosti. Ihned po skončení Výroční valné hromady se dozorčí rada sešla ve svém novém složení a zvolila Hasso Plattnera svým předsedou. Vystřídal tak Dietmara Hoppa, který i nadále zůstává členem dozorčí rady společnosti. Valná hromada zároveň rozhodla o vyplacení dividend v hodnotě 0,60 eur na akcii svým akcionářům. Celková výše rozdělených dividend akcionářům bude činit 186,3 milionu eur. Bylo zároveň schváleno pokračování programu zpětného výkupu akcií až do výše 30 milionů akcií.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2184

Technologičtí výrobci využívají specifické řešení SAP for High Tech
(Walldorf, Německo – 12. května 2003)

Odvětvově-specifické řešení SAP for High Tech stále více využívají poskytovatelé výrobních služeb EMS (Electronic Manufacturing Services). Přední EMS výrobci jako Jabil Circuit (Florida) a BreconRidge Manufacturing Solutions (Kanada) implementují řešení SAP for High Tech za účelem vyšší provozní efektivity, nižších nákladů a široké spolupráce s výrobci originálních produktů (OEM). SAP v současnosti registruje na trhu high-tech, kde EMS reprezentuje nejrychleji rostoucí segment, celosvětově zhruba 3 500 instalací SAP for High Tech.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2186

TransAlta získává vysoké přínosy s HR řešením od SAP
(Walldorf, Německo – 13. května 2003)

Nová nezávislá studie ukazuje významnou finanční návratnost investic (ROI) v důsledku implementace řešení mySAP Human Resources (mySAP HR) pro integrované řízení lidských zdrojů. Studie vytvořená pomocí ROI metodologie Gartner Consulting hodnotila dopady implementace mySAP HR ve společnosti TransAlta, přední kanadské utilitní společnosti. Bylo zjištěno, že TransAlta dosáhla návratnosti investic ve výši 102 % během 59 měsíců, přičemž úspory by během 10 let měly dosáhnout 31 milionů kanadských dolarů.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2187

SAP vylepšuje řešení SRM o živé aukce a nákup služeb
(Nashville, USA – 20. května 2003)

Nejnovější verze mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM – řízení vztahů s dodavateli) bude obsahovat nové funkcionality jako např. živé aukce, dodavatelské portály a nákup služeb, které mají pomoci zákazníkům získat úplnou kontrolu nad dodavatelskými procesy v celém podniku. Novou verzi, která bude dostupná v tomto měsíci, se již rozhodli implementovat ve společnostech Pemex Gas a Blanco.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2196

Nová studie potvrzuje přínosy řešení CRM od SAP
(Ludwigshafen, Německo – 21. května 2003)

Studie Univerzity aplikovaných věd v německém Ludwigshafenu, která hodnotila přínosy implementací řešení mySAP CRM u 35 společností v Německu, Rakousku a Švýcarsku, potvrdila významnou návratnost investic do tohoto řešení. Více než 95 % zkoumaných firem uvedlo, že jim řešení mySAP CRM nabízí potenciál vyššího obratu. Studie ukázala, že řešení umožňuje získat vyšší produktivitu v klíčových funkčních oblastech jako marketing, prodej a zákaznická kontaktní centra. Společnosti uvedly, že díky mySAP CRM splnily v průměru 75 % ze svých projektových cílů již během prvních 13 měsíců.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2200

SAP přináší novou úroveň PLM do výrobního průmyslu
(Walldorf, Německo – 27. května 2003)

Společnost SAP oznámila integraci řešení mySAP Product Lifecycle Management (mySAP PLM) a předního vývojového produktu CATIA V5. Tato integrace dovolí podnikům z výrobních odvětví propojit procesy návrhu, výroby, obchodu a administrativy v celém hodnotovém řetězci a zkvalitnit spolupráci mezi sektory vývoje, nákupu, výroby a řízení vztahů se zákazníky. Vývojová a výrobní data mohou nyní být jednoduše dostupná v řešeních mySAP Business Suite poskytující produktové informace a procesní a funkční integraci pro všechna oddělení v podniku.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2207

SAP svěřuje svou databázi SAP DB komunitě MySQL
(Walldorf, Německo – 27. května 2003)

Společnost SAP spolupracuje s MySQL AB, která vyvíjí globálně nejpopulárnější databázi z otevřených zdrojů MySQL, za účelem společných dodávek otevřené podnikové databáze nové generace. Tento krok obohatí komunitu vývojářů otevřených databázových systémů o prověřenou, volně dostupnou podnikovou databázi, která je v současné době funkční na celé řadě zákaznických pracovišť po celém světě. V nadcházejících letech budou SAP a MySQL AB společně vyvíjet nové verze DBMS databáze MySQL. MySQL AB převezme primární vývoj budoucích verzí SAP DB, zatímco SAP bude pokračovat v podpoře a dalším rozvoji existujících zákaznických instalací SAP DB. Počínaje 4. čtvrtletím 2003 bude SAP DB dodávána pod značkou MySQL.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2208