>

INFODIGEST – září 2003

Praha

Akcie SAP součástí indexu Dow Jones Stoxx 50
(Walldorf, Německo – 2. září 2003)
Akcie společnosti SAP jsou od 22. září 2003 součástí prestižního indexu Dow Jones Stoxx 50. S tržní kapitalizací 22,5 miliardy dolarů se společnost SAP umístila na 38. místě v seznamu členů tohoto indexu. Dow Jones Stoxx 50 je tvořen 50 evropskými společnostmi s nejvýznamnější tržní kapitalizací. Od roku 1995 je SAP navíc součástí indexu DAX 30, tj. 30 nejdůležitějších akciových společností v Německu. Od roku 1998 jsou akcie SAP obchodovatelné také na NYSE.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2402

SAP dodává kompletní řešení pro řízení intelektuálního vlastnictví
(Mnichov, Německo – 3. září 2003)
Společnost SAP bude nabízet nové funkcionality pro řízení intelektuálního vlastnictví (IPM), které jsou jednou z mnoha inovací nedávno oznámené verze řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM). IPM jako klíčová součást portfolia řešení SAP for Media zefektivňuje tvorbu, produkci a akvizici intelektuálního vlastnictví v závislosti na různých způsobech jeho distribuce. Funkcionality IPM umožní společnostem z mnoha různých odvětví lépe ošetřovat kontrakty a smluvní podmínky, hradit a vykazovat příchozí a odchozí autorské poplatky a sledovat efektivní využívání autorských práv.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2397

SAP rozšiřuje analytické CRM funkcionality
(Los Angeles, USA – 8. září 2003)
SAP rozšiřuje analytické schopnosti svého nejnovějšího řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) o vylepšené funkcionality, jako jsou analýza v reálném čase, optimalizace marketingu, plánování marketingu a služeb a předpřipravené analytické scénáře. Na základě hlubokých zkušeností SAP z 23 odvětví a více než 6 500 instalací získají společnosti lepší přehled o zákaznických interakcích, vyšší kvalitu reakce na požadavky zákazníků a schopnosti měřit reálný dosažený výkon na pozadí strategických cílů. Toto oznámení proběhlo na CRM Fall Summitu 2003 organizované firmou Gartner v Los Angeles.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2411

SAP jmenovala senior viceprezidentku pro globální komunikaci
(Newtown Square, USA – 12. září 2003)
Společnost SAP AG jmenovala Anne McCarthy novou viceprezidentkou v oblasti globální komunikace. Ve své nové pozici se Anne McCarthy (43) připojí k manažerskému týmu SAP Global Communications, přičemž bude zodpovědná za produktové public relations, komunikaci s IT analytiky a zákaznickou komunikaci. Před svým jmenováním pracovala ve společnostech E.I. du Pont de Nemours and Company, IBM nebo Sara Lee Corporation.
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2420

Airbus vyrábí nové typy strojů s podporou SCM od SAP
(Toulouse, Francie – 15. září 2003)
Společnost Airbus, vedoucí evropský výrobce letadel, implementovala řešení SAP za účelem urychlení výroby doposud největšího letadla v oblasti osobní dopravy na světě. Firma Airbus v této souvislosti zavedla SAP Advanced Planning & Optimization (SAP APO), klíčovou komponentu řešení mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM), jež zefektivní obchodní a výrobní procesy pro montáž superjumba A380. S mySAP SCM bude Airbus schopen vylepšit spolupráci mezi mnoha svými výrobními závody, zlepšit produktivitu prodeje a jednoduše integrovat front- a back-office procesy v celé společnosti.
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2424

Dow Corning: 163% návratnost investic s mySAP HR
(Midland, USA – 15. září 2003)
Nová nezávislá případová studie společnosti Gartner vyhodnotila jako velmi úspěšnou implementaci řešení mySAP Human Resources (mySAP HR) ve společnosti Dow Corning, globálním výrobci silikonových materiálů. Studie zaznamenala, že společnost Dow Corning dosáhla 163% návratnosti investic do řešení mySAP HR, s dobou návratnosti 3,8 roku a s 10letými každoročními úsporami ve výši 53,7 milionu dolarů. Tento výsledek dokazuje, jaké má řešení mySAP HR schopnosti pomoci zákazníkům splnit jejich obchodní cíle prostřednictvím vyšší zaměstnanecké produktivity a efektivity.
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2421

Více globálních zákazníků s řešením SAP pro vztahy s dodavateli
(Walldorf, Německo – 15. září 2003)
Stále větší množství globálních společností z odvětví výroby, petrochemie a spotřebitelského průmyslu spoléhá v oblasti integrace a automatizace dodavatelských procesů na řešení mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM). mySAP SRM je jediným řešením, které pokrývá kompletní cyklus řízení vztahů s dodavateli s komplexními funkcionalitami pro strategické zdroje, nákupy provozního materiálu a řízení obsahu. Mezi firmy, které implementovaly nejnovější verzi mySAP SRM, patří Blanco a Sappi (výroba), Royal Dutch/Shell Group (petrochemie) nebo British American Tobacco (spotřební zboží).
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2427

Zákazníci SAP mají flexibilnější a účinnější dodavatelské řetězce
(Chicago, USA – 16. září 2003)
Výsledky benchmarkové studie věnované oblasti řízení dodavatelského řetězce ukázaly, že dodavatelské řetězce podniků, které implementovaly řešení mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM), jsou flexibilnější a efektivnější, než je průměr trhu. Studie realizovaná v letech 2002 a 2003 firmou PRTM, jednou z předních světových konzultačních společností, ukazuje, že podniky využívající SCM řešení od SAP dosahují vyrovnaných business výsledků, jak na interní úrovni tak v oblasti zákaznických měření. Navíc bylo zjištěno, že zákazníci SAP dosahují o 75 % vyšší čisté ziskovosti, než je průměr trhu (14 % oproti průměrným 8 %).
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2425

SAP dodává nové funkcionality pro řízení datových skladů
(Chicago, USA – 17. září 2003)
SAP uvádí nové funkcionality pro řízení datových skladů v rámci řešení mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM), které podnikům umožňují vytvářet účinnější a adaptivnější dodavatelské řetězce. S funkčními inovacemi řešení pro řízení datových skladů budou společnosti schopné využít plného potenciálu svých warehousingových řešení s mnoha novými možnostmi včetně radiofrekvenční technologie (RFID), vylepšeného řízení úkolů a zdrojů (TRM) a integrace řízení kvality (QM).
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2430

Interakční centrum SAP zlepšuje řízení obchodních příležitostí
(Walldorf, Německo – 18. září 2003)
Společnost SAP nyní nabízí širší funkcionality zákaznického interakčního centra v rámci svého řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM). mySAP CRM v této oblasti poskytuje možnosti analýzy v reálném čase, podporu více komunikačních kanálů a řízení agentů v závislosti na znalostech požadovaných zákazníky. Nové interakční centrum SAP je v současnosti dostupné v grafické podobě webového browseru, přičemž již dnes přináší nové výhody takovým společnostem jako Adobe, AEPEX Business Consultants, Coca-Cola Drikker, Ilshin, International Paper, The Schwan Food Company, TetraPak nebo Volkswagen Bank.
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2431

Spolupráce SAP, IDS Scheer a univerzit pro řešení nové generace
(Newtown Square, USA – 29. září 2003)
Společnosti SAP AG a IDS Scheer budují alianci, která bude iniciovat vytvoření nové úrovně business procesů prostřednictvím posílení spolupráce mezi podnikovými a akademickými komunitami. Obě společnosti zakládají Institute for Business Process Inovation, který bude využívat informací z výzkumu při přípravě business řešení nové generace, lépe připravovat budoucí pracovní síly a umožňovat SAP a IDS Scheer zvýrazňovat své zákaznické úspěchy aplikováním nejnovějších poznatků do svých řešení. Obě firmy budou v rámci těchto aktivit spolupracovat s řadou univerzitních institucí, včetně University of New Orleans, Ecole Polytechniques (Kanada) či University of Saarbruecken (Německo).
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2437

SAP definuje směr zítřejších business inovací
(Basilej, Švýcarsko – 29. září 2003)
Společnost SAP zveřejnila koncept nejprogresivnějších technologických inovací, které změní způsob podnikání společností v blízké budoucnosti. Na konferenci SAP Innovation Congress shromáždila firma SAP přední kapacity z oblasti vzdělávání a výzkumu, které přednesly své názory na budoucnost inovací v technologiích a businessu. SAP na této konferenci rovněž prezentoval svůj první SAP Innovation Report ilustrující inovativní koncepty, které se již staly realitou v business řešení SAP, a vizi SAP v technologiích, které budou určovat úspěch zákazníků v blízké budoucnosti.
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2436

Důlní společnosti volí SAP
(Sun City, Jižní Afrika – 29. září 2003)
Rostoucí počet společností v oblasti dobývání nerostných zdrojů využívá inovativní obchodní řešení a specifickou odvětvovou funkcionalitu souboru řešení SAP for Mining. SAP takto podporuje svými aplikacemi například společnosti Comalco, Sasol Synfuels International a Sasol Mining v efektivním řízení jejich podniků a aktiv, v oblasti business inteligence pro kvalifikované rozhodovací procesy a v zefektivňování dodavatelských řetězců a zákaznických procesů.
http://www.sap-ag.de/cz/company/press/press.asp?pressID=2435