>

Platební agentura s podporou řešení od SAP

PrahaMinisterstvo zemědělství ČR (MZe) a společnost SAP ČR, největší dodavatel podnikového aplikačního softwaru na českém trhu, dnes oznámily, že podepsaly smlouvu na dodávku informačního systému pro připravovanou jednotnou platební agenturu (vzniká sloučením Státního zemědělského intervenčního fondu a Agrární platební agentury, budované na MZe v rámci programu SAPARD) a poskytnutí služeb systémového integrátora. Základem řešení je platforma mySAP Business Suite. Toto řešení bude v rámci uvedené platební agentury podporovat procesy související s čerpáním dotací pro více než 60 000 zemědělských subjektů v ČR z agrárních fondů Evropské unie.

Dle této smlouvy, jejíž plnění bude realizováno v časovém horizontu 5 let, poskytne společnost SAP softwarové licence a služby systémového integrátora. Nezbytnou podmínkou pro přidělení dotací z EU je získání akreditace. Proto musí samotná implementace zajistit spolehlivé a transparentní fungování platební agentury pro získání této akreditace nejen po stránce technologické, ale také organizační. Partnerem implementace je společnost Siemens Business Services, jejimž hlavním úkolem bude vytvoření procesů úspěšně fungující platební agentury na základě přenosu zkušeností z obdobného projektu v Rakousku.

„Projekt je v českých podmínkách jedinečný jak svojí velikostí tak i délkou trvání poskytovaných služeb,” řekl Martin Bednár, generální ředitel SAP ČR. „Naší zodpovědností je, aby systém, který má již v roce 2004 distribuovat 20 miliard Kč, pracoval naprosto korektně a spolehlivě. Celý implementační proces bude vyžadovat mimořádné úsilí našeho týmu, především z důvodů krátkého času na implementaci nosných procesů a nezbytnosti splnění podmínek pro zajištění akreditace ze strany Evropské unie.”

O SAP
V České republice má společnost SAP celkem 180 zaměstnanců a dodává podnikové informační systémy od roku 1992. V roce 2002 počet zákazníků v ČR vzrostl o 41 na celkových 359 firem. Svá řešení dodává již 57 společnostem z aktuálního žebříčku Czech TOP 100. Mezi největší zákazníky patří, Aliachem, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Český Telecom, Eurotel, Léčiva, Nová huť, Sazka, Škoda Auto, T-Mobile, Transgas a další. Mezi významné zákazníky v oblasti státní správy patří v České republice např. Ministerstvo vnitra, celosvětově pak systém SAP využívají státní instituce jak v Evropě tak v USA. Celkově více než 19 300 společností ve 120 zemích světa využívá na 60 100 softwarových systémů SAP. Společnost SAP působí kromě České republiky ve více než 50 zemích a zaměstnává téměř 30 000 lidí.

O Siemens Business Services
Společnost Siemens Business Services byla založena v roce 1992. Zaměstnává 36 tisíc lidí ve 44 zemích světa s obratem 5,8 mld EUR ročně. V současné době je největším poskytovatelem IT služeb pro státní správu v Evropské unii. Mezi příklady evropských řešení Siemens Business Services v zemědělské oblasti patří vývoj a provoz IS agrární platební agentury AMA (Agrarmarkt Austria) v Rakousku, evidence stavu zvířat pro veterinární službu v Irsku, obchodování s rybími produkty v Norsku, mapové registry půdy v Bavorsku a Hesensku, registr půdy ve Skotsku a další. Společnost Siemens Business Services přenáší své bohaté zkušeností z projektů v Evropské unii do České republiky. V ČR patří společnost Siemens Business Services mezi TOP10 systémových integrátorů. Má 182 zaměstnanců a její obrat v loňském roce dosáhl 876 miliónů korun. K významným zákazníkům Siemens Business Services ve státní správě patří – Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad vlády, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo informatiky, Ministerstvo životního prostředí, Národní bezpečnostní úřad, Armáda ČR, Univerzita Karlova a další.