>

INFODIGEST – říjen 2003

Praha

Tech Data optimalizuje svůj evropský business s řešením SAP
(Las Vegas, USA – 6. října 2003)
Společnost Tech Data naimplementovala řešení SAP for High Tech, portfolio řešení poskytující vysokou efektivitu dodavatelského řetězce, minimalizaci nákladů a lepší obchodní komunikaci v odvětví technologických OEM výrobců. Tech Data je předním globálním výrobcem IT produktů, poskytovatelem logistických služeb a dalších aktivit s přidanou hodnotou, který spolupracuje s více než 100 000 technologickými distributory v USA, Kanadě, Latinské Americe, Evropě a na Středním východě. S řešení SAP for High Tech bude firma automatizovat a integrovat své podnikové procesy v 16 evropských lokalitách.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2458

SAP pořádala kongres zaměřený na vztahy s dodavateli
(Berlín, Německo – 7. října 2003)
Společnost SAP uspořádala European mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM) Congress, první kongres zaměřený na problematiku vytváření vyšší transparentnosti při výběru dodavatelů a realizaci dodávek. Kongres poskytl účastníkům široké spektrum prezentací a různých pohledů na oblast řízení vztahů s dodavateli a zároveň představil množství zákaznických případů ze všech odvětví. První evropský mySAP SRM kongres se konal 7. a 8. října v Berlíně.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2460

Toyota Motorsport využívá SAP pro řízení aktivit ve Formuli 1
(Las Vegas, USA – 8. října 2003)
Toyota Motorsport GmbH (TMG), německá pobočka společnosti Toyota zaměřená na motoristické sportovní aktivity, implementuje řešení SAP for Automotive k zefektivnění procesů výroby, dodavatelského řetězce a podnikového řízení (ERP) v oblasti závodních aktivit Formule 1. Plně integrované řešení SAP zaměřené na odvětví automobilového průmyslu nahrazuje původní řešení v TMG a bude podporovat snížení komplexnosti a nákladů existujícího heterogenního prostředí, distribuci klíčových informací po celém podniku a snahu každé obchodní jednotky o vyšší účinnost klíčových aktivit. Řešení implementované v TMG zahrnuje produkty mySAP PLM, mySAP SCM, mySAP HR a mySAP Financials.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2462

Nové řešení pro řízení distribučních kanálů od SAP
(Walldorf, Německo – 8. října 2003)
Společnosti z celého světa implementují nové funkčnosti pro řízení distribučních kanálů dostupné v rámci mySAP CRM pro řízení vztahů se zákazníky. Protože stále větší procento prodejů je realizováno prostřednictvím nepřímých kanálů, poskytuje řešení mySAP CRM výkonnou platformu umožňující organizacím účinněji řídit vztahy s partnery a dovolit partnerům prodávat mnohem flexibilněji. Nabízí vlastníkům značek celkový náhled na prodejní kanál a možnost vybavit své partnery lepšími nástroji pro marketing, prodej a služby koncovým zákazníkům.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2463

Citrix a SAP rozšiřují strategické vztahy
(Orlando, USA – 14. října 2003)
Cistrix Systems a SAP AG rozšiřují své společné vývojové práce na poskytnutí integrace mezi produkty Citrix MetaFrame Presentation Server a SAP Enterprise Portal, technologickým řešením z řady SAP NetWeaver. Nové, společně vyvíjené řešení umožní zákazníkům SAP rozšířit integrační dosah svých SAP řešení na jakýkoliv aplikační zdroj bez ohledu na jeho původ. Tato nová úroveň integrace je postavena na dosavadním silném partnerství a společném inženýrském úsilí obou firem, jejichž cílem je optimalizovat návratnost investic do souboru řešení mySAP Business Suite fungujících na přístupové infrastruktuře Citrix.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2469

edding volí SAP Business One
(Mnichov, Německo – 21. října 2003)
Německá společnost edding AG, výrobce značkovacích a zvýrazňovacích per, zavádí SAP Business One v pěti mezinárodních pobočkách s cílem zlepšit reportování a sdílení informací, zefektivnit podnikové procesy a vytvořit homogenní IT prostředí. Integrace SAP Business One mezi mateřskou společností a dceřinnými firmami umožní firmě edding dosáhnout lepšího provozního řízení, výrazného zvýšení efektivity s pomocí integrace interních a externích podnikových procesů, a minimalizace provozních nákladů.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2487

SAP uvádí nové řešení pro globální obchodování
(Washington, USA – 21. října 2003)
Společnost SAP uvedla SAP Customs Management, novou komponentu řešení SAP Global Trade Services (SAP GTS), jež pomáhá zákazníkům zlepšit procesy pohybu zboží přes celní úřady, snížit riziko nekompatibility se zahraničními obchodními předpisy a redukovat celkové náklady na zahraniční obchod. SAP Customs Management umožňuje společnostem zůstat konkurenceschopné prostřednictvím automatizace a standardizace procesů pro globální obchodování, přičemž usnadňuje dodržování striktních předpisů vydávaných státními obchodními institucemi.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2485

Felix Schoeller zlepšuje své zákaznické služby s řešeními SAP
(Osnabrueck, Německo – 23. října 2003)
Společnost Felix Schoeller Group, globální dodavatel speciálního papíru, si zvolila soubor řešení mySAP Business Suite s cílem zvýšit své vedoucí postavení ve vysoce konkurenčním průmyslu výroby papíru. Aby zvýšila efektivitu v oblasti finančních procesů, správy aktiv a dodavatelského řetězce, zavede globálně řešení mySAP Business Suite pro více než 1 000 uživatelů. Implementace bude zahájena počátkem roku 2004 zavedením řešení mySAP SCM v 8 výrobních zařízeních v Německu a Severní Americe a v zastoupení v Číně. Jako technologickou integrační platformu bude Felix Schoeller využívat SAP NetWeaver.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2490

SAP se připojuje k iniciativě TeleManagement Forum
(New York, USA – 27. října 2003)
Společnost SAP se připojila k TeleManagement Fóru (TM Forum), globální neziskové organizaci poskytující konzultace, strategické vedení a praktická řešení ke zlepšení řízení a provozu informačních a komunikačních služeb. Prostřednictvím své účasti bude SAP telekomunikačním společnostem pomáhat – s využitím svého know-how – uvádět nové telekomunikační technologie na trh a řídit rozvoj a implementace těchto technologií v rámci rychle se měnícího obchodního prostředí.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2494

SAP a IDS Scheer sjednotí řešení pro Business Process Management
(Walldorf/Saarbuecken, Německo – 28. října 2003)
Společnosti SAP AG a IDS Scheer AG, vedoucí poskytovatel nástrojů a metodologií pro procesní řízení, se dohodly na vytvoření komplexního řešení pro oblast business process managementu (BPM). Platforma ARIS Process Platform od IDS Scheer bude integrována s technologickou platformou SAP NetWeaver s cílem nabídnout zákazníkům kompletní řešení BPM s úplně integrovanou procesní platformou. Poprvé tak zákazníci SAP budou mít možnost propojit modelování a optimalizaci business procesů s fyzickou konfigurací a realizací těchto procesů.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2499

Deutsche Postbank začala využívat řešení SAP pro zpracování retailových transakcí
(Bonn, Německo – 30. října 2003)
Deutsche Postbank AG, největší německá retailová banka, uvedla do provozu nové funkcionality pro transakční bankovnictví z portfolia řešení SAP for Banking. SAP for Banking nahradilo v Postbank 14 původních systémů a omezilo počet standardních bankovních procesů z více než 120 na 35. V současné chvíli tak banka provozuje procesy pro 10 milionů zákazníků (z toho 1,5 milionu on-line zákazníků), 6 milionů debetních karet, 5 milionů účtů a 40 milionů zákaznických záznamů na jediné softwarové platformě. Společnost očekává redukci nákladů na provoz svého podnikového systému v průměru až o 30 % ročně. Očekává se rovněž snížení doby uvádění nových bankovních produktů na trh z řádů měsíců na týdny.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2501