>

INFODIGEST – listopad 2003

Praha

SAP rozšiřuje nabídku svých standardních finančních řešení
(Washington, USA – 3. listopadu 2003)
Společnost SAP nyní nabízí inovace, které mají pomoci společnostem snáze a efektivněji standardizovat své podnikové procesy a IT systémy v souladu s požadavky na podnikové řízení dle amerického standardu “Sarbanes-Oxley Act” (SOA). SAP vytvořil funkcionality zajišťující kompatibilitu s požadavky SOA ve spolupráci s předními poradenskými a auditorskými firmami. Na základě existujících principů řízení a kompatibility s SOA v řešeních mySAP Financials a mySAP ERP přidal SAP nové funkcionality pro management interního řízení a zkvalitnil Audit Information System. Takto nyní nabízí zákazníkům přehledné a komplexní řešení pro účetnictví, reporting a řízení výkonu – v souladu s principy SOA.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2514

SAP uvádí nové portálové řešení pro snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO)
(Walldorf, Německo – 5. listopadu 2003)
Nejnovější verze řešení SAP Enterprise Portal (SAP EP), uvedená firmou SAP začátkem listopadu, poskytuje zákazníkům vylepšené funkcionality, lepší podporu více platforem a možnosti lokalizace, které umožňují získat vyšší hodnotu z technologických investic. Přední společnosti jako Dow Corning a Lufthansa Group již implementovaly nové řešení s cílem eliminovat tradiční bariéry k vyšší produktivitě a zlepšit spolupráci na mezipodnikové úrovni.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2520

Medtronic volí SAP
(Palm Springs, USA – 11. listopadu 2003)
Společnost Medronic, přední dodavatel zdravotnických technologií, vybrala soubor řešení mySAP Business Suite pro získání lepšího přehledu o svých aktivitách v rámci globálního dodavatelského řetězce. Nové řešení umožní firmě Medtronic transformovat svůj existující podnikový systém na jednotnou platformu SAP, která poskytne integrovaný globální pohled na kompletní obchodní aktivity. Projekt ve firmě Medtronic je ukázkou toho, že firma SAP dokáže nabídnout řešení splňující všechny požadavky na výrobu lékařského vybavení, a demonstruje schopnost SAP podporovat zákazníky v prostředí vysoce regulovaného, zdravotnického průmyslu.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2529

HP a SAP prohlubují spolupráci v segmentu velkých podniků
(Walldorf, Německo – 11. listopadu 2003)
Společnosti HP a SAP zveřejnily záměr prohloubit vzájemnou spolupráci v oblasti podpory velkých společností v jejich úsilí o snižování celkových nákladů na vlastnictví IT. Kombinací nezbytných nástrojů a metodologií založených na strategii HP Adaptive Enterprise a adaptivní strategie business služeb SAP umožní oběma společnostem pracovat na vývoji efektivnější správy heterogenních IT prostředí. Spolupráce bude zahrnovat oblast sítí, systémů, middlewaru, databází a podnikového softwaru, přičemž bude orientována na podporu potřeb adaptivního podnikání.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2531

SAP upevňuje svou pozici v oblasti řízení lidských zdrojů
(Singapur – 12. listopadu 2003)
SAP zvyšuje se svým řešením mySAP Human Resources (mySAP HR) svou přítomnost na trhu systémů pro řízení lidských zdrojů v regionu Asie-Pacifik. S více než 8 500 zákazníky v 50 zemích světa a hlubokými znalostmi problematiky HR získanými na základě zkušeností z práce v různých vertikálních odvětvích SAP rychle získává nové zákazníky ke stávajícím 800 klientů řešení mySAP HR v Asii-Pacifiku. Mezi nejnovější zákazníky mySAP HR se v poslední době zařadily South Korea Telecom, China Merchants Bank či Samsung Electronics. Podle poslední zprávy IDC má SAP na trhu HR v oblasti Asie-Pacifik největší podíl, jež je dvojnásobný v porovnání s jeho nejbližším konkurentem.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2530

Washington Post zefektivní svůj inzertní systém s pomocí SAP
(Washington, USA – 12. listopadu 2003)
The Washington Post bude implementovat portfolio řešení SAP for Media s důrazem na odvětvově specifické funkcionality pro řízení inzertních aktivit. Společnost SAP rovněž uzavřela s Washington Post dohodu o vývoji speciální inzertní funkčnosti, která umožní novinovému vydavatelství nabízet strukturované inzertní služby všem svým koncovým zákazníkům. Tento vztah potvrzuje schopnost SAP poskytovat podniková řešení mediálnímu průmyslu a přizpůsobovat svou nabídku podle specifických potřeb zákazníků. Implementaci ve Washington Post povede SAP System Integration America, dceřiná firma SAP SI AG.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2532

High-Tech výrobci v Asii optimalizují obchodní aktivity s využitím SAP
(Singapur – 16. listopadu 2003)
Stále větší počet technologických výrobců v regionu Asie-Pacifik využívá obchodních přínosů nabízených souborem řešení SAP for High Tech. Společnosti jako ASAT Holdings (Hongkong), GPC Electronics (Austrálie) nebo Venture Corporation (Singapur) si nedávno zvolily řešení SAP s cílem zefektivnit své IT infrastruktury, automatizovat podnikové procesy a zlepšit komunikaci se zákazníky a dodavateli. S vícejazyčnou podporou a schopností práce ve více měnách je SAP for High Tech ideálním řešením pro globálně působící výrobní společnosti z high-tech odvětví.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2541

Spolupráce SAP a Sybase pro SAP Business One
(Walldorf, Německo – 17. listopadu 2003)
Společnosti SAP AG a Sybase oznámily celosvětovou dohodu v souvislosti s dodávkami integrovaných řešení vytvořených spojením iniciativy SAP Business One a databázovými řešeními pro malé a středně velké společnosti od Sybase. Spolupráce obou firem je kombinací silných technologií: na jedné straně SAP Business One, nejnovějšího aplikačního řešení SAP pro společnosti od pěti do několika set zaměstnanců, a na druhé straně Adaptive Server Enterprise, relačního databázového systému Sybase.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2542

Spolupráce SAP a ISPAD při prosazování IT v Africe
(Kapské Město, Jižní Afrika – 17. listopadu 2003)
Společnost SAP Africa spojí v roli nadačního partnera své síly s organizací ISPAD (Information Society Partnership for Africa’s Development) s cílem pomoci rozvíjet ICT infrastrukturu v Africe směrem k informační integraci afrického kontinentu a šířit technologické know-how mezi africkou populací. Organizace ISPAD shromažďuje veřejné, soukromé a občanské iniciativy, jejichž společným cílem je prosazovat v Africe přínosy vyplývající z užívání informačních a komunikačních technologií.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2544

SAP představuje nové integrované CRM funkčnosti pro SMB
(Newtown Square, USA – 17. listopadu 2003)
Společnost SAP uvedla na americký trh nové prvky řešení SAP Business One, finančně dostupného a jednoduše ovladatelného řešení pro malé a středně velké společnosti. Nová nabídka kombinuje do jednoho softwarového řešení funkčnosti řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a komplexní nástroje pro podnikové řízení. Nyní tak SAP Business One obsahuje CRM funkcionality nejen ve formě externí báze zákaznických informací, ale jako standardní součást základních podnikových procesů. To umožní podnikům ze sektoru SMB jednodušší údržbu, využívat různá uživatelská rozhraní či omezit dokupování nových produktů s požadovanými funkcionalitami.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2543

Stavební firma Bilfinger Berger se spoléhá na SAP
(Mannheim, Německo – 18. listopadu 2003)
Bilfinger Berger, přední německá stavební společnost s mezinárodními aktivitami, se rozhodla podpořit své procesy projektového řízení řešením SAP for Engineerng, Construction & Operations (SAP for EC&O). Bilfinger Berger bude využívat v rámci řešení integrovaný projektový controlling a funkčnosti pro řízení rizik tak, aby bylo možno spolehlivě monitorovat klíčové výkonnostní ukazatele svých obchodních jednotek, divizí a projektů. Tato vylepšená funkcionalita je výsledkem společného vývojových aktivit SAP a Bilfinger Berger.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2538

Nadace Hasso Plattnera pomáhá v Jižní Africe
(George, Jižní Afrika – 19. listopadu 2003)
Prof. Dr. Hasso Plattner, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti SAP, oznámil založení programu “Isombulo” zaměřeného na vzdělávání a prevenci v oblasti HIV/AIDS. Nadace “Hasso Plattner Foerderstiftung” poskytne na realizaci tohoto programu 6 milionů dolarů. Program se zaměří na výzkum HIV/AIDS, školení zdravotnického personálu a péči o nemocné v jihoafrickém regionu Southern Cape. Tato pomoc je výrazem osobního vztahu H. Plattnera k Jižní Africe, kde strávil významnou část svého života.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2545

SAP podporuje zákaznické strategie pro Utility v rámci mySAP CRM
(Walldorf, Německo – 25. listopadu 2003)
Společnost SAP představila v rámci nejnovější verze řešení mySAP CRM specifické funkcionality, které splňují jedinečné požadavky společností podnikajících v odvětví utilit. Řešení mySAP CRM posiluje v této verzi hluboké utilitní know-how, nabízené prostřednictvím souboru řešení SAP for Utilities, směrem k efektivnější podpoře zákazníků. Mezi prvními uživateli tohoto řešení je rakouská firma Energie AG, jež nyní dosahuje lepších výsledků z marketingových kampaní, lepšího řízení prodeje a služeb svým zákazníkům a jednodušších prodejních procesů komerčním a průmyslovým klientům.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2552

Energie AG generuje 23% interní míru návratnosti investic do CRM řešení od SAP
(Linec, Rakousko – 25. listopadu 2003)
Společnost SAP zveřejnila jednu z nejnovějších studií demonstrující významnou návratnost investic (ROI), jenž zákazníci SAP dosahují využíváním řešení mySAP CRM. Nejnovější zpráva publikace ROI Review vydávané nezávislou analytickou společností Peppers and Rogers Group ukázala, že v rakouská utilitní společnost Energie AG dosáhla úplné návratnosti investice do řešení mySAP CRM během pouhých cca 2 let a interní míry návratnosti (IRR – tj. finančních přínosů následujících po návratnosti investice) ve výši 23 % během více než tří let. Řešení mySAP CRM pomohlo Energie AG především zkvalitnit nabídku služeb, zvýšit účinnost plánovacích aktivit a snížit provozní náklady na IT o 63 % v porovnání s předchozím systémem.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2551