>

INFODIGEST – prosinec 2003

Praha

AIRBUS Aircabin využívá řešení SAP k efektivnější výrobě
(Laupheim, Německo – 2. prosince 2003)
Společnost Aircabin GmbH, přední evropský výrobce leteckých interiérů pro firmu AIRBUS, dokončila implementaci řešení mySAP Product Lifecycle Management (mySAP PLM). Hlavní motivací této implementace bylo efektivní zvýšení kapacit pro řízení rozsáhlých projektů včetně řízení výroby nového stroje AIRBUS 380, který bude největším letadlem na světě v segmentu osobní dopravy. AIRBUS Aircabin realizovala zavedení mySAP PLM se zaměřením na posílení finančních, inženýrských a výrobních procesů. Toto zavedení proběhlo jako součást celopodnikového projektu implementace odvětvového řešení SAP Aerospace & Defense. AIRBUS Aircabin využívá řešení SAP (R/3) od roku 1998.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2556

Waters Corporation oceněna za své CRM a výsledky návratnosti investic (ROI)
(Milford, USA – 4. prosince 2003)
Společnost Waters Corporation získala ocenění “1to1 Innovator Award” od Peppers & Rogers Group za úspěchy dosažené v oblasti marketingu, prodeje a zákaznických služeb s využitím integrace mezi ERP systémem SAP a řešením mySAP CRM pro řízení vztahů se zákazníky. Tento významný poskytovatel laboratorních nástrojů pro různá odvětví dosáhl s využitím mySAP CRM 35% interní míry návratnosti investic v absolutní výši 2 milionů dolarů nad náklady související s implementací CRM řešení. Ocenění bylo uděleno na základě rozhodnutí komise složené z 19 nezávislých členů z akademické, podnikové, analytické a poradenské sféry. Studii návratnosti investic ve firmě Waters Corporation lze získat na: http://www.sap.com/solutions/crm/customersuccess/roi.asp
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2568

Volkswagen řídí produktivitu a profitabilitu s SAP
(Wolfsburg, Německo – 4. prosince 2003)
Volkswagen Group, jeden z největších světových automobilových výrobců, vylepšuje své inženýrské, výrobní a poprodejní procesy v rámci celé skupiny s využitím nových odvětvových řešení z portfolia SAP for Automotive. V jedné z nejnovějších implementací SAP skupina Volkswagen zavedla unikátní systém elektronických kusovníků TI-Syncro založený na řešení mySAP Product Lifecycle Management, jež umožňuje dosáhnout významných úspor v rámci inženýrských a výrobních aktivit. V dalším projektu propojuje řešení SAP výrobní, finanční a logistické procesy s cílem zvýšit transparentnost a účinnost při kompletování motorů. Navíc, v jiném projektu podporuje nové řešení mySAP CRM jednodušší procesy dodávek náhradních dílů a spolupráci v rámci evropské dealerské sítě Volkswagen.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2564

Endress+Hauser integruje globální IT platformu na SAP
(Weil am Rhein, Německo – 4. prosince 2003)
Endress+Hauser, největší soukromá skupina firem na světě zaměřená na procesní automatizaci, globálně implementuje řešení SAP Business One ve 30 zastoupeních po celém světě. Prostřednictvím SAP Business One, konceptu pro malé a středně velké společnosti, poskytne Endress+Hauser každému svému zastoupení obchodní řešení přiměřené jeho velikosti a rozsahu aktivit, přičemž zároveň propojuje globální síť skupiny se systémem SAP v centrále skupiny. Aby se minimalizovaly administrativní aktivity, provozní náklady a celkové náklady na vlastnictví IT, budou řešení jednotlivých zastoupení hostována a spravována centrálně u poskytovatele IT infrastruktury.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2565

Varian volí SAP pro zákaznický prodej a služby
(Anaheim, USA – 8. prosince 2003)
Společnost Varian, globální technologická společnost, zvolila řešení mySAP CRM jako nástroj ke zvýšení efektivity svých zákaznických služeb a prodejních aktivit a zároveň jako prostředek ke standardizaci procesů v rámci svých globálních obchodních divizí. Varian bude využívat nejnovější verzi mySAP CRM, od které očekává integraci informací uložených v nejrůznějších starších systémech. Varian bude moci lépe konsolidovat svůj zákaznický informační systém, získávat aktuální informace o zákaznických aktivitách ve všech obchodních divizích a dosáhnout vyšší úrovně konzistence v oblasti prodejních a servisních procesů.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2570

Webové služby jsou jen krok od širokého přijetí podnikovou sférou
(Filadelfie, USA – 10. prosince 2003)
Společnost SAP AG ohlásila podporu finální verzi WS-I Sample Application 1.0, souboru aplikačních scénářů dohodnutých organizací Web Services Interoperability (WS-I), jež je SAP členem. Tyto aplikace nyní prokázaly, že dokáží úspěšně realizovat výměnu informací mezi heterogenními aplikacemi využívajícími webové služby. Prostřednictvím těchto aplikací budou podniky moci zjednodušit integraci svých IT systémů a získat výhody v oblasti spolupráce webových služeb na úrovni podnikových procesů.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2578

China Everbright Bank zefektivňuje své aktivity s pomocí SAP
(Singapur – 15. prosince 2003)
China Everbright Bank, přední čínská bankovní organizace s 350 pobočkami a 40 miliardami dolarů aktiv, podepsala smlouvu na dodávku mySAP ERP, komplexního řešení pro plánování podnikových zdrojů, a odvětvově specifických aplikací z portfolia řešení SAP for Banking. Specifická bankovní řešení od SAP pomohou China Everbright Bank konsolidovat finanční data, alokovat náklady a efektivněji nastavit své ceny. Banka rovněž očekává, že zlepší procesy plánování rozpočtu a řízení úrokových měr a rizik, přičemž dosáhne rychlé návratnosti investic (ROI).
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2588

Výrobci spotřebního zboží dosahují vysoké návratnosti s CRM od SAP
(Walldorf, Německo – 16. prosince 2003)
Nejnovější analytické studie přinášejí informace o významné návratnosti investic (ROI), které podniky dosahují s řešením mySAP CRM. Například studie zveřejněná publikací ROI Review od Peppers and Rogers Group vypočítává, že CJ Corporation, korejský výrobce spotřebního zboží, dosáhl během tří let interní míry návratnosti ve výši 15 %. Díky řešení mySAP CRM integrovaného s již dříve instalovaným ERP systémem od SAP se CJ Corporation podařilo zvýšit obrat, rozšířit portfolio svých zákazníků a omezit marketingové náklady s pomocí efektivnějšího využívání zákaznických dat. Podrobnější informace lze získat na http://www.sap.com/solutions/crm/customersuccess/roi.asp.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2587

Hitachi High-Technologies zlepšuje díky SAP své globální obchodní procesy
(Tokio, Japonsko – 17. prosince 2003)
Společnost Hitachi High-Technologies implementovala řešení SAP Global Trade Management (GTM) k jednoduššímu zpracování svých mezinárodních obchodních transakcí. S využitím SAP GTM dosáhne japonský výrobce rychlejšího a jednotnějšího zpracování nákupních a prodejních procesů, což povede k předpokládané návratnosti investic ve výši více než 9 milionů dolarů během následujících tří let. Hitachi High-Technologies je globálním dodavatelem systémů pro procesní výrobu, kontrolu a testování polovodičových produktů.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2599