>

S podporou řešení SAP zaregistroval SZIF již přes 27 000 žádostí o „evropské” dotace

PrahaSpolečnost SAP ČR, největší dodavatel podnikového aplikačního softwaru na českém trhu, dnes oznámila, že agrární platební agentura při Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) úspěšně završila již druhý měsíc produktivního provozu s podporou implementovaného informačního systému SAP. Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe).

Implementovaná sada řešení mySAP Business Suite je od 1. dubna ve fázi ověřovacího produktivního provozu a nyní podporuje v rámci platební agentury všechny klíčové procesy související s čerpáním dotací pro zemědělské subjekty v ČR z agrárních fondů Evropské unie.

Nezbytným předpokladem pro plné zahájení činnosti platební agentury bylo i úspěšné ukončení auditního akreditačního procesu SZIFu k jeho organizační a informatické připravenosti plnit po vstupu ČR do Evropské unie roli platební agentury dle požadavků evropské a národní agrární legislativy. V lednu 2004 nastartovaný akreditační proces byl na sklonku dubna završen udělením akreditace pro SZIF Ministerstvem financí ČR.

V souladu s tím umožňuje od 3. května 2004 řešení SAP registrovat dotační žádosti českých farmářů v informačním systému SZIF. K 31. květnu bylo tak v informačním systému registrováno a dále zpracováváno více než 27 000 žádostí (přijatých v průběhu čtyř týdnů), jež např. pro dotační opatření SAPS (tzv. zjednodušené schéma platby na plochu) reprezentují již přes 99 % celkové evidované plochy zemědělské půdy v ČR, na kterou je možno žádat finanční podporu. Platební agentura má již v letošním roce distribuovat zhruba 27 miliard Kč z národních zdrojů a ze zemědělského fondu Evropské unie.

„Máme unikátní systém, který nám dnes závidí i zavedené platební agentury dlouholetých členů EU,” uvedl Ing. Jan Höck, ředitel SZIF, při prezentaci akreditované platební agentury předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi a poslancům Parlamentu ČR dne 6. května 2004. „Nedostali jsme ho ale na stříbrném podnose. Obrovské úsilí jsme museli vynaložit i my. Naši pracovníci se paralelně s programátory podíleli nejprve na analýze, pak na přesném zadání, tvorbě, kontrole, odzkoušení systému apod. Představovalo to stovky hodin práce navíc k běžné činnosti našich zaměstnanců, ale dnes jsme z nově přijatých členských států jediní, kdo mají plně a bez omezení akreditovanou a funkční platební agenturu. Snad nejlepším důkazem byla skutečnost, že už od prvního dne jsme plynule a bez potíží přijímali i žadatele ze Slovenska, kteří svou agenturu včas neměli.”

Společnost SAP ČR realizovala projekt, který se řadí k vůbec největším nasazením aplikačního softwaru v České republice, v rekordním čase necelých 6 měsíců. Projekt byl zahájen 10. října 2003 a jeho příprava a vypracování cílového konceptu procesní a technické realizace bylo finalizováno počátkem letošního roku. Vlastní realizace byla zahájena 5. ledna 2004 a celý systém byl uveden do produktivního provozu počátkem dubna. Významnými implementačními partnery SAP ČR byly i společnosti Siemens Business Services a Helika Expert (nyní Hexpert).

„Z důvodu zajištění akreditace ze strany Evropské unie bylo nezbytné předat úspěšně zavedené řešení již několik týdnů před naším vstupem do EU,” řekl Martin Bednár, generální ředitel SAP ČR. „Projektu platební agentury se pod projektovým a integračním řízením SAP ČR po několik měsíců účastnilo více než sto našich a partnerských specialistů a přes sto pracovníků na straně MZe a SZIF. Díky jejich úsilí se nakonec podařilo zajistit veškeré požadované funkcionality v daném, velmi krátkém termínu.”

V rámci projektu byla dodána nejnovější sada řešení mySAP Business Suite. V rámci této platformy SZIF využívá pro podporu externího portálu pro farmáře a interního portálu platební agentury řešení SAP Enterprise Portal (SAP EP). Řešení SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) umožňuje registrovat, kontrolovat a schvalovat podané žádosti o platby a modul SAP Public Sector – Collection and Disbursement (SAP PS-CD) spravuje platební účty žadatelů, platby, upomínky apod. Oblast výkaznictví zabezpečuje řešení SAP Business Information Warehouse (SAP BW), včetně EU výkazů a operativního a analytického reportingu. Veškeré aplikační technologie jsou potom integrovány na základě integrační a komunikační infrastruktury SAP Exchange Infrastructure (SAP XI).

O SAP
V České republice má společnost SAP celkem 180 zaměstnanců a dodává podnikové informační systémy od roku 1992. V současnosti je v ČR zákazníky SAP celkem 390 podniků. Svá řešení dodává již 59 společnostem z aktuálního žebříčku Czech TOP 100. Mezi největší zákazníky patří, Aliachem, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Český Telecom, Eurotel Praha, ISPAT NOVÁ HUŤ, Léčiva, Ministerstvo zemědělství ČR, Sazka, Škoda Auto, T-Mobile Czech Republic, Transgas a další. Celkově více než 22 600 společností ve 120 zemích světa využívá na 76 100 softwarových systémů SAP. Společnost SAP působí kromě České republiky ve více než 50 zemích a zaměstnává téměř 30 000 lidí.