>

INFODIGEST – červen 2004

PrahaINFODIGEST – červen 2004

SAP udělil globální ocenění obchodním partnerům na svém “2004 Partner Summitu”
(Budapešť, Maďarsko – 9. června 2004)
Společnost SAP AG oznámila na své konferenci 2004 Partner Summit vítěze globálního ocenění pro nejlepší obchodní partnery v segmentu malých a středně velkých společností (SMB). Konferenci navštívilo více než 600 účastníků ze 45 zemí, kteří rovněž získali čerstvé novinky v oblasti SAP strategie pro SMB podniky, vývoje nových produktů, metodologie prodeje, best practises a obchodních příležitostí. Ocenění v několika kategoriích získali nejlepší firmy a jednotlivci jak v oblasti řešení mySAP-All-in-One tak v oblasti řešení SAP Business One.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2846

PepsiCo volí SAP pro optimalizaci obchodních procesů
(Purchase, USA – 9. června 2004)
Společnost PepsiCo zvolila řešení SAP s cílem získat primární obchodní platformu, která umožní sjednotit podnikové aktivity, standardizovat procesy a zvýšit efektivitu ve všech svých divizích. Soubor řešení mySAP Business Suite poskytne společnosti PepsiCo platformu pro účinnou integraci obchodních procesů probíhajících napříč celou společností. PepsiCo se tak zařadila mezi stále se rozšiřující počet společností z odvětví spotřebního zboží či potravinářského a nápojového průmyslu, které využívají řešení SAP k dosažení maximální provozní efektivity a konkurenční výhody.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2847

Fairfax Water zlepšuje provoz call centra a zákaznické služby díky SAP
(Orlando, USA – 15. června 2004)
Firma Fairfax Water úspěšně implementovala řešení pro billing a finanční zákaznické řízení z odvětvového portfolia řešení SAP for Utilities. Nový zákaznický informační systém bude integrován s původním finančním řešením, přičemž bude zlepšovat provázanost podnikové infrastruktury, zvyšovat efektivitu call centra a vytvářet dobrý základ pro budoucí růst. Fairfax Water je utilitní společnost poskytující služby dodávek pitné vody jedné pětině obyvatel státu Virginia.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2872

Nová studie SAP naznačuje budoucnost retailového bankovnictví v Evropě
(Amsterodam, Nizozemí – 22. června 2004)
Společnost SAP zveřejnila výsledky studie, která hodnotí současný stav retailového bankovnictví v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Studie poskytuje detailní pohled na to, jak nejvýznamnější finanční subjekty na trhu vidí své schopnosti v oblasti řízení zákazníků a klíčových bankovních procesů v tříletém horizontu. Projekt byl vypracován na základě dotazníků vyplněných středními a vyššími manažery z 23 různých organizací, převážně velkých bank obsluhujících mezi 1 milionem a 10 miliony zákazníků. Studie nazvaná SAP EMEA Retail Banking Study (PDF, 204 KB) je dostupná z odkazu v originální tiskové zprávě:
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2879

SAP nabízí Rapid Installer pro platformu SAP NetWeaver
(Walldorf, Německo – 23. června 2004)
SAP uvedla na trh SAP NetWeaver Rapid Installer, nový nástroj vytvořený s cílem urychlit a zjednodušit implementaci a administraci platformy SAP NetWeaver. Rapid Installer může zákazníkům pomoci redukovat implementační dobu front-endových komponent SAP NetWeaveru z dnů na hodiny, přičemž umožňuje zjednodušit integrování a aplikování běžných uživatelských scénářů prostřednictvím předkonfigurované integrace s existujícími systémy. Tento instalační nástroj zvyšuje účinnost implementace díky využití předem připravených business scénářů a předdefinovaných konfigurací.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2885

SAP a Ars Electronica prezentují nová ocenění digitálního umění
(New York, USA – 23. června 2004)
Společnost SAP AG a Ars Electronica, celosvětově známé centrum mediálního umění, společně vytvořily a definovaly nová ocenění nazvaná “Digital Communities”, jejichž cílem je poukázat na významnou roli informačních technologií dovolující nejrůznějším komunitám na celém světě překonávat fyzické, kulturní a geografické překážky. Obě firmy zároveň v New Yorku prezentovaly vítěze ve dvou hlavních kategoriích (Prix Ars Elecronica “Digital Communities”) a další čtyři vítězné projekty ve vedlejší kategorii (Awards of Distinction).
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2884

Banky spatřují velké výzvy v přípravách na standardy Basel II
(Londýn, Velká Británie – 28. června 2004)
Celá řada největších světových bank přiznává rezervy v přípravách na implementaci Basel II, nových pravidel o bankovní kapitálové přiměřenosti, říká studie zaměřená na bankovní sektor sponzorovaná společnostmi Accenture, Mercer Oliver Wyman a SAP. Velké množství dotázaných bank nemá přesnou představu o svém rozpočtu na implementaci Basel II, jejich koncepce řízení rizik a kapitálový systém mají podprůměrnou kvalitu, a zpožďují se implementace nástrojů pro měření požadovaná v Basel II. Výsledky studie ukazují, že americké a asijsko-pacifické banky jsou v přípravách na nová kritéria poněkud pozadu oproti evropským bankovním institucím.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2888

“The Body Shop” poroste s podporou SAPu
(Londýn, Velká Británie – 28. června 2004)
The Body Shop, mezinárodní retailový prodejce v oblasti péče o tělo a pokožku, sjednotí své globální procesy na bázi podnikového softwaru SAP, když bude implementovat odvětvové řešení SAP for Retail ve své centrále, regionálních pobočkách, skladech a více než 2 000 vlastních a franchisovaných prodejnách po celém světě. Cílem společnosti je zlepšit produktivitu, zákaznickou spokojenost a zrychlit uvádění nových produktů na trh. The Body Shop je zákazníkem SAP od roku 1999.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2889

21 rakouských univerzit získává finanční autonomii s podporou SAP
(Ljubljana, Slovinsko – 29. června 2004)
Rakouské ministerstvo pro vzdělání, vědu a kulturu standardizuje procesy finančního řízení na všech rakouských univerzitách s využitím softwaru SAP. Cílem je, aby každá univerzitní instituce získala provozní autonomii, která jí umožní eliminovat procedury státem řízeného rozpočtování, kariérního řádu a další operace, a provozovat své procesy spíše jako nezávislá komerční společnost. ERP řešení od SAP byla souběžně zprovozněna začátkem tohoto roku na všech 21 rakouských univerzitách.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=2902