>

Vysoké školy využívají ke svému provozu SAP, implementaci řešení mySAP All-in-One for Education realizoval VARIAS

PrahaSpolečnosti SAP ČR a VARIAS CZ dnes oznámily, že pět moravských vysokých škol uvedlo počátkem srpna do produktivního provozu řešení SAP, které je využíváno celkem více než 1 700 uživateli k řízení administrativních procesů v těchto institucích. Cílem nasazení systému SAP bylo zefektivnění provozu škol a jejich ekonomického řízení. Dodavatelem a implementátorem řešení byla společnost VARIAS CZ.

Skupina veřejných vysokých škol (VVŠ), do které se zařadily Vysoké učení technické v Brně, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, postupovala koordinovaně za účelem snížení pořizovacích a provozních nákladů. Pět z těchto škol již provozuje SAP produktivně, na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě bude řešení SAP zprovozněno do konce roku 2004.

V rámci projektů bylo na školách implementováno řešení mySAP All-in-One určené pro malé a středně velké organizace, které obsahuje specifické odvětvové funkcionality pro veřejný sektor. Všechny školy tak nyní využívají standardní funkčnosti SAP jako finanční účetnictví, controlling (sledování nákladů), evidence majetku, nákup a prodej služeb. Ze speciálních odvětvových požadavků byly zohledněny procesy vícezdrojového financování a oblast řízení lidských zdrojů související s řízením grantů.

Zkušební provoz řešení byl na VVŠ souběžně zahájen v lednu 2004, v produktivním provozu se řešení ocitla 1. srpna 2004. Na všech univerzitách je systém dostupný celkem 1 750 uživatelům, většinou administrativním pracovníkům a akademickým zaměstnancům. K hlavním výhodám nového řešení patří zlepšené ekonomické řízení a možnost využití standardního mezinárodního aplikačního softwaru k bezproblémové spolupráci s dalšími školami v Evropské unii. Do budoucna bude prioritou sjednocení systémů na jednotlivých školách s cílem technické správy z jednoho centra; pro zastřešení těchto aktivit již bylo vytvořeno koordinační centrum.

„V souvislosti se vstupem do Evropské unie se naše školy rozhodly přiblížit své řízení standardním evropským normám,” řekl Dr. Alexander Černý, kvestor Univerzity Tomáše Bati. „Zvolili jsme řešení SAP, protože to podporuje standardizované postupy akceptované v celé EU a ve sféře vzdělávání působí SAP jako určitý certifikát garantující korektní a kvalitní procesy uvnitř organizace.”

„Pro VARIAS byl projekt na VVŠ vstupem do nové oblasti, ve které jsme se museli mnohé naučit,” řekl Zdeněk Kanta, obchodní ředitel společnosti VARIAS. „Snažili jsme se ale využít i naše znalosti z řízení firem obchodních a produkčních, zejména v důsledném sledování a řízení nákladů – controllingu. V tom je asi největší změna v dosavadním pohledu na ekonomiku veřejných vysokých škol.”

O SAP
V České republice má společnost SAP celkem 180 zaměstnanců a dodává podnikové informační systémy od roku 1992. V současnosti je v ČR zákazníky SAP více než 400 podniků. Svá řešení dodává již 60 společnostem z aktuálního žebříčku Czech TOP 100. Mezi největší zákazníky patří, Aliachem, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Český Telecom, Eurotel Praha, ISPAT NOVÁ HUŤ, Léčiva, Ministerstvo zemědělství ČR, Sazka, Škoda Auto, T-Mobile Czech Republic, Transgas a další. Do segmentu malých a středně velkých společností (SMB) vstoupila firma SAP ČR s řešeními mySAP All-in-One a SAP Business One. SMB řešení od SAP využívá v současnosti stále více středně velkých českých společností jako např. MB Leasing, FAST, Raab Karcher Staviva a další.

Celkově více než 23 400 společností ve 120 zemích světa využívá na 79 800 softwarových systémů SAP. Společnost SAP působí kromě České republiky ve více než 50 zemích a zaměstnává přes 30 000 pracovníků.

O VARIAS
Společnost VARIAS byla založena v roce 1990. V roce 1992 byla podepsána smlouva o LOGO partnerství se SAP AG Walldorf – historicky první v rámci ČR a SR. současné době VARIAS poskytuje služby zákazníkům v oblasti procesního poradenství, implementačních a servisních služeb při dodávkách IS na bázi mySAP, outsourcingových služeb IT a dodávkách identifikačních systémů k SAP. Počátkem roku 2004 měl VARIAS více než 75 samostatných projektů a na téměř v 60-ti realizoval část projektu. Mezi významné zákazníky patří společnosti Metalimex, OP Papírna, BroadNet, Al Invest, Pramet Tools, Heineken, Holcim, Voest Alpine, VOLKSWAGEN, TKZ, 6 VVŠ a další. V současné době je VARIAS členem skupiny EFP Holding AG.