>

INFODIGEST – srpen 2004

PrahaINFODIGEST – srpen 2004

mySAP All-in-One for Education na moravských vysokých školách
(Praha, ČR – 24. srpna 2004)
Pět moravských vysokých škol uvedlo počátkem srpna do produktivního provozu řešení SAP, které je využíváno celkem více než 1 700 uživateli k řízení administrativních procesů v těchto institucích. Cílem nasazení systému SAP bylo zefektivnění provozu škol a jejich ekonomického řízení. Dodavatelem a implementátorem řešení byla společnost VARIAS CZ. Do skupiny veřejných vysokých škol (VVŠ), které řešení SAP implementovaly, se zařadily Vysoké učení technické v Brně, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, V rámci projektů bylo na školách implementováno řešení mySAP All-in-One určené pro malé a středně velké organizace, které obsahuje specifické odvětvové funkcionality pro veřejný sektor.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3003

SAP bude řídit jeden z největších světových HR systémů
(Washington, USA – 23. srpna 2004)
Americká pošta (United States Postal Service) si zvolila řešení SAP ke zefektivnění podnikových procesů v oblasti řízení lidských zdrojů. U.S. Postal Service zaměstnává celou jednu třetinu všech civilních federálních pracovníků a je s více než 700 000 zaměstnanci jedním z největších světových zaměstnavatelů. Společnost SAP bude implementovat řešení mySAP Business Suite, které nahradí 25 let starý původní systém využívaný americkou poštou. Implementačním partnerem bude firma SAP Professional Services. Po celém světě využívá řešení SAP na 50 poštovních organizací (včetně České pošty).
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2996

Kaupthing Bank volí bankovní řešení od SAP
(Rejkjavík, Island – 5. srpna 2004)
Kaupthing Bank, největší islandská banka působící v deseti převážně skandinávských zemích, si za svou novou bankovní platformu vybrala software SAP. Cílem implementace je sjednotit bankovní operace, standardizovat procesy a redukovat počet systémů v bankovní skupině. Bankovní řešení SAP, které bude nasazeno, bude zahrnovat správu klientských účtů a úvěrů pro všechny bankovní zákazníky. Implementace řešení bude zahájena ve Finsku a Švédsku.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2962