>

INFODIGEST – listopad 2004

PrahaINFODIGEST – listopad 2004

Přední výrobní společnosti zlepšují svou produktovou inovaci s SAP
(Walldorf, Německo – 3. listopadu 2004)
Významní zákazníci SAP včetně Kimberly-Clark, vedoucího globálního výrobce zdravotnických a hygienických produktů, a Kaeser Kompressoren, jednoho z největších dodavatelů vzduchových přístrojů, budou řídit procesy inovací svých produktů a rychlejšího uvádění nových výrobků na trh s využitím implementované platformy NPDI (pro vývoj nových produktů a uvádění na trh) od SAP. Platforma NPDI obsahuje klíčové funkcionality ERP řešení a obchodních aplikačních souborů od SAP včetně nové řady kompozitních aplikací.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3148

SAP pomáhá zákazníkům vyhovět požadavkům Sarbanes-Oxley
(San Diego, USA – 9. listopadu 2004)
Software SAP pomáhá řadě společností plnit požadavky amerického zákona Sarbanes-Oxley týkajícího se oblasti finančního výkaznictví. Globálně operující energetický gigant E.ON a kalifornský výrobce videoher THQ jsou mezi těmi podniky, které využívají aplikace pro finanční reporting a compliance management od SAP k tomu, aby mohly vyhovět nejnovějšímu nařízení zákona Sarbanes-Oxley v souvislosti s jeho požadavky na veřejně obchodovatelné společnosti.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3248

Accenture a SAP uvádějí softwarové řešení pro petrochemické firmy
(Houston, USA – 11. listopadu 2004)
Společnosti Accenture a SAP AG dnes ohlásily návrh softwarového řešení, které umožní petrochemickým společnostem řídit své podnikové aktivity s vyšší efektivitou. Obě firmy společně navrhly a vytvořily kompozitní aplikaci SAP xApp Integrated Exploration and Production (SAP xIEP), jež je podporována technologickou platformou SAP NetWeaver. SAP xIEP umožňuje integrovat klíčové znalosti, data a aplikace, včetně aplikací určených k vývoji, výrobě, provozu a údržbě, s cílem dosáhnout účinnějších procesů v petrochemických firmách.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3252

Německý Bundeswehr úspěšné implementoval SAP
(Bonn, Německo – 15. listopadu 2004)
Německý Bundeswehr, který zahrnuje německé ozbrojené síly a odpovídající civilní administrativu, úspěšně nasadil integrovaný software založený na odvětvovém řešení SAP for Defense & Security k řízení procesů v oblasti lidských zdrojů, logistiky (včetně řízení dodavatelského řetězce a údržby) a finančního řízení. Bundeswehr, který je v současnosti ve fázi zavádění části odvětvového řešení pro řízení mobilních operací, se tak připojil k obranným organizacím takových zemí, jako jsou Spojené státy, Dánsko a Nový Zéland, které využívají řešení SAP.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3263

Výrobci energií řídí své náklady, bezpečnost a spolehlivost s pomocí SAP
(Tokio, Japonsko – 17. listopadu 2004)
V současné době více než 100 společností v oblasti výroby energií využívá utilitní podnikový software SAP k řízení svých procesů směrem k vyšší nákladové efektivitě, spolehlivosti a bezpečnosti. V současné době energetické podniky čelí obtížným výzvám: plnit nároky zákazníků na spotřebu a přitom být v souladu s regulačními předpisy, udržovat systémy na vysokém stupni spolehlivosti a optimalizovat dobu odstávky, a využít co nejvíce z omezených zdrojů. Systémy SAP založené na odvětvovém řešení SAP for Utilities dnes využívají například americká společnost PSEG Power, německá E.ON Kraftwerke, Korea Hydro & Nuclear Power Company nebo australská Macquarie Generation.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3298

Clark County v Nevadě buduje digitální samosprávu s využitím SAP
(Las Vegas, USA – 17. listopadu 2004)
Oblastní samospráva Clark County ve státě Nevada bude implementovat řešení mySAP ERP s cílem zlepšit transparentnost procesů a položit základ digitální správy, jež zkvalitní dodávky služeb pro přibližně 1,6 milionu občanů a organizací. Ve spolupráci s IBM Business Consulting Services dodá SAP integrované řešení pro standardizaci administrativních procesů v Clark County umožňující sdílení informací, které se stane základem pro nové iniciativy v oblasti služeb občanům. Clark County se tak stane dalším okresem ve státě Nevada (vedle druhého největšího Washoe County), který využívá řešení SAP.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3299

Americké celní a hraniční úřady zlepšují své procesy s podporou SAP
(Washington, USA – 30. listopadu 2004)
Společnost SAP Public Services oznámila, že organizace U.S. Customs and Border Protection úspěšně implementovala software SAP pro veřejnou správu, který konsoliduje původní systémy do jednoho řešení. Odvětvové řešení SAP for Public Sector umožní organizaci využívat integrované nástroje pro finanční řízení, business intelligence, správu majetku a materiálové hospodářství. Přínosy nového systému SAP zahrnují kompletní integraci, lepší finanční procesy, redukci časové náročnosti a analytické reportování.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3349