>

INFODIGEST – prosinec 2004

PrahaINFODIGEST – prosinec 2004

Erie County využívá řešení SAP k optimalizaci provozu
(Buffalo, USA – 1. prosince 2004)
Erie County, jedna z největších oblastních vlád státu New York, úspěšně nahradila svůj původní informační systém integrovaným řešením SAP obsahujícím moduly pro řízení lidských zdrojů a řízení finančních grantů. Instituce zároveň rozšiřuje rozsah své SAP infrastruktury o řešení pro řízení vztahů se zákazníky mySAP CRM a portálové řešení SAP Enterprise Portal. Kromě toho plánuje Erie County SAP nasadit řešení pro automatizaci údržby zařízení v jednotlivých úřadech z celé oblasti. Implementace řešení SAP je součástí strategie organizace usilující o zefektivnění provozu a umožní jejím více než 8 400 zaměstnancům zlepšit dodávky občanských služeb.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3350

SAP vylepšuje funkcionality mySAP CRM pro telekomunikační firmy
(Walldorf, Německo – 6. prosince 2004)
Společnost SAP uvedla nové, rozšiřující funkcionality pro řešení mySAP CRM navržené s cílem pomoci telekomunikačním společnostem analyzovat, sledovat a řídit kompletní finanční cyklus zákazníka. Nabídka obsahuje vylepšené funkcionality z oblasti péče o zákazníka, interaktivního řízení inkasa, a řízení sporů, jež doplňují ucelený pohled na zákazníka s využitím úzké integrace mezi zákaznickým kontaktním centrem a back-office finančními procesy.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3357

Právníci volí SAP a Sun k řízení kvality a profitability profesionálních služeb
(Washington, USA – 8. prosince 2004)
Společnost Howrey Simon Arnold & White, americká právní firma patřící do Global 100 právnických společností, zvolila řešení SAP for Professional Services ke zlepšení vztahů s klienty a zvýšení profitability prostřednictvím standardizace svých globálních aktivit na základě jednotné, integrované technologické platformy. S řešením SAP for Professional Services a systémem Sun Fire Systems bude firma Howrey schopna zlepšit jak strategické tak provozní procesy, rozšířit svou působnost na další trhy a zvýšit rozsah svých služeb.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3373

SAP uvádí novou službu k zajištění IT bezpečnosti
(Walldorf, Německo – 15. prosince 2004)
SAP AG ohlásila novou službu, která zákazníkům pomůže zajistit bezpečnost jejich systémů SAP. Služba nazvaná SAP Security Optimization provádí komplexní hodnocení kritických bezpečnostních nastavení napříč celou SAP infrastrukturou s cílem identifikovat a eliminovat potenciální zranitelná místa a omezit riziko neautorizovaného vstupu do systémů. Služba je reakcí na rostoucí komplexnost podnikových IT prostředí a jejich zvyšující se otevřenost, kdy jsou v důsledku toho podniky stále více ohroženy bezpečnostními riziky. Systémy dříve přístupné pouze zevnitř firmy mohou být nyní dostupné zaměstnancům, obchodním partnerům a zákazníkům i zvenčí. Jedním z prvních uživatelů nové služby od SAP je italská firma Fiat-GM Powertrain, joint-venture Fiatu a General Motors.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=3530