>

Skupina ČEZ ukončila v rekordním čase první fázi rozsáhlého projektu implementace podnikového řešení SAP

V cílovém stavu bude řešení SAP využívat více než 5 000 uživatelů

PrahaSpolečnost SAP ČR, největší dodavatel podnikového aplikačního softwaru v ČR, dokončila první fázi implementace komplexního řešení SAP pro Utility v rámci energetické Skupiny ČEZ. Po dokončení tohoto projektu bude Skupina ČEZ s pomocí softwaru SAP řídit obchodní aktivity jak v mateřské společnosti, tak ve svých dceřiných firmách v České republice a v zahraničí.

První fáze projektu zahrnovala paralelní nasazení informačního systému, který od 5. ledna 2005 podporuje v produktivním provozu veškeré administrativní procesy (logistické, finanční a personální) pro celkem devět společností patřících do Skupiny ČEZ. Systém, který byl zaveden ve všech pěti distribučních společnostech (Severočeská energetika (SČE), Středočeská energetická (STE), Západočeská energetika (ZČE), Východočeská energetika (VČE) a Severomoravská energetika (SME)) a ve čtyřech nových společnostech založených skupinou ČEZ v rámci restrukturalizačního projektu VIZE 2008, zahrnuje i zákaznický systém pro 500 000 zákazníků ZČE. Tato fáze byla díky enormnímu nasazení pracovníků společností Skupiny ČEZ a SAP ČR dokončena v rekordním čase 9 měsíců, což je vzhledem k rozsahu více než 3 000 uživatelů a šíři funkcionality výkon ojedinělý i v globálním měřítku.

Velikost projektu lze demonstrovat na následujících faktech:

  • Na implementaci se podílelo celkem 440 lidí ve 24 projektových týmech.
  • Během pouhých 30 dnů proběhla kompletní migrace dat z 20 různých systémů do jediného.
  • V průběhu dvou měsíců bylo realizováno školení více než 3 000 uživatelů.
  • Projekt zahájil sjednocení firemních kultur, procesů a organizačních zvyklostí ve Skupině ČEZ.
  • Nový systém bude po dokončení implementace zpracovávat data o téměř 3,5 milionech zákaznících z řad domácností a podniků.

„Po začlenění pěti distribučních společností jsme potřebovali robustní informační systém schopný sjednotit hlavní vnitřní procesy v celé Skupině ČEZ a podpořit její další expanzi,g řekl František Šůcha, generální ředitel společnosti ČEZData. „Po zvážení všech relevantních kritérií a vzhledem k pozici firmy SAP v segmentu evropských utilit jsme zvolili její řešení SAP pro Utility.g

„Projekt implementace řešení ve společnosti ČEZ patří k nejnáročnějším projektům tohoto druhu, jaký kdy společnost či organizace ve střední Evropě doposud realizovala,g řekl Martin Bednár, generální ředitel SAP Central Europe. „I v rámci světových SAP implementací se jedná o zcela mimořádný projekt. Vedení projektu na straně našeho zákazníka má náš profesionální obdiv za to, jak se doposud dokázalo s náročnými úkoly vyplývajícími z této rozsáhlé implementace vyrovnat. Věříme, že s podporou řešení SAP splní ČEZ svou vizi být významným hráčem na evropském utilitním trhu.g

V současné době probíhá druhá fáze projektu, zahrnující rozšíření zákaznického informačního systému do dalších distribučních společností. Tato fáze projektu bude realizována během roku 2005. Zároveň budou implementovány systémy dalších společností, zejména těch, které v budoucnosti převezmou od stávajících, regionálně působících distribučních společností výkon prodeje a distribuce elektřiny celé skupiny ČEZ. V cílovém stavu, kdy bude řešení SAP využíváno v plné funkční šíři v mateřské společnosti a na zbývajících dceřiných firmách, bude systémy SAP používat více než 5 000 uživatelů skupiny ČEZ.

O SAP
V České republice má společnost SAP celkem 180 zaměstnanců a dodává podnikové informační systémy od roku 1992. V současnosti je v ČR zákazníky SAP více než 400 podniků. Svá řešení dodává již 64 společnostem z aktuálního žebříčku Czech TOP 100. Mezi největší zákazníky patří, Aliachem, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Český Telecom, ČEZ, Eurotel Praha, ISPAT NOVÁ HUŤ, Zentiva, Ministerstvo zemědělství ČR, Sazka, Škoda Auto, T-Mobile Czech Republic, Transgas a další.

Do segmentu malých a středně velkých společností (SMB) vstoupila firma SAP ČR s řešeními mySAP All-in-One a SAP Business One. SMB řešení od SAP využívá v současnosti stále více českých společností jako např. MB Leasing, FAST, Raab Karcher Staviva, SIKO Koupelny, Wood & Paper, ALIKA a další.

Celkově více než 26 150 společností ve 120 zemích světa využívá na 88 700 softwarových systémů SAP. Společnost SAP působí kromě České republiky ve více než 50 zemích a zaměstnává přes 32 000 pracovníků.

O ČEZ
Energetická společnost ČEZ je největší energetickou firmou v České republice. Její hlavní aktivitou je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou.

V roce 2004, po úspěšné akvizici tří bulharských distribučních firem, rozšířila Skupiny ČEZ majetkově svoji působnost i do zahraničí. Skupina ČEZ tak obsluhuje více jak 5,4 milionu zákazníků.

Mimo výrobu a distribuci elektřiny náleží mezi významné činnosti podniků Skupiny ČEZ těžba surovin, údržba energetických zařízení, provozování telekomunikačních služeb, věda a výzkum.

Strategickým cílem energetické Skupiny ČEZ je stát se lídrem na trhu s elektřinou v rámci středo a východoevropského trhu s elektřinou.