>

INFODIGEST – březen 2005

PrahaINFODIGEST – březen 2005

SAP urychluje procesy vyřizování škod v Capita Insurance Services
(Londýn, Velká Británie – 2. března 2005)
Společnost Capita Insurance Services, přední poskytovatel služeb business podpory na britském pojišťovacím trhu, využívá odvětvově specifický software SAP, jež dále rozšiřuje efektivitu jeho služeb pro klienty. Capita je první společností ve Velké Británii, která implementovala SAP Claims Management, jednu z komponent odvětvového řešení SAP for Insurance zaměřenou na podporu procesů vyřizování škod. Projekt zavedení softwaru SAP je součástí aktuální strategie firmy Capita dodávat inteligentní outsourcingová řešení pojišťovacím společnostem na trhu.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=4130

SAP obohacuje svou technologickou platformu SAP NetWeaver
(Walldorf, Německo – 2. března 2005)
Společnost SAP doplnila svou integrační a technologickou platformu o nové možnosti, které pomáhají podnikům řídit, sledovat a podporovat klíčové procesy z centrálního místa. Nové funkcionality v oblasti plánování a sledování procesů dovolují zákazníkům a partnerům řídit jakoukoliv aplikaci SAP podporovanou platformou SAP NetWeaver, zvýšit svou provozní efektivitu, optimalizovat využívání zdrojů a zkvalitnit řízení celopodnikových procesů. Nové funkcionality jsou nyní dostupné všem zákazníkům produktu SAP NetWeaver.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=4134

Manažer SAP vydává druhou knihu na téma adaptivního podnikání
(Chicago, USA – 7. března 2005)
Společnost SAP ohlásila vydání druhé knihy, jejímž autorem je člen výkonné rady Claus Heinrich, na téma vize SAP pro příští generaci podnikových prostředí a technologií, které změní způsob, jakým budou firmy reagovat na dynamické změny na trhu. V knize nazvané RFID and Beyond: Growing Your Business through Real World Awareness Heinrich rozvíjí koncept sítě adaptivního podnikání představeného v jeho první knize Adapt or Die -Transforming Your Supply Chain into an Adaptive Business Network. V první knize Claus Heinrich představuje vizi, kdy podnikové procesy jsou tak těsně integrovány s procesy u partnerů, dodavatelů a zákazníků, že podniky dokáží rychleji reagovat na jakoukoliv změnu zákaznické poptávky, nové příležitosti na trhu či hrozbu zvenčí.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=4143

SAP nabízí RFID pro malé a středně velké podniky
(Chicago, USA – 8. března 2005)
Jako jeden z největších průkopníků radiofrekvenčních technologií (RFID) ohlásila společnost SAP řadu aktivit a partnerství, jejichž cílem je oslovit malé a středně velké společnosti (SMB) v rámci příprav na využívání této nové technologie. SAP oznámil záměr zahájit partnerství s firmou Intermec Technologies a se svými stávajícími SMB partnery s cílem nabízet nové funkcionality pro sběr dat v rámci SAP Business One a odstranit bariéry k připravenosti SMB podniků využívat RFID technologie. SAP je přesvědčen, že RFID brzy podstatným způsobem změní segment výroby v podnicích všech velikostí.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=4147

EarthLink volí mySAP CRM pro podporu svých více než 3 500 agentů
(Miami Beach, USA – 16. března 2005)
EarthLink, vedoucí americký poskytovatel Internetu, zvolil samostatné řešení mySAP CRM s cílem transformovat podnik směrem k organizaci více orientované na zákazníky. Více 3 500 agentů zákaznického servisu bude schopno efektivněji reagovat na zákaznické požadavky a dovolí firmě zlepšit svou pozici v oblasti služeb dial-up, broadband, hlasu, bezdrátových technologií a webového hostingu, které umožňují jednotlivým zákazníkům využívat Internet přesně podle svých potřeb.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=4197

Průzkum Mannheimské univerzity a SAP v segmentu evropských retailových bank
(Paříž, Francie – 22. března 2005)
Více než třetina velkých evropských retailových bank je limitována ve své schopnosti dostát svým slibům v důsledku neefektivnosti jejich současných IT systémů, tvrdí studie postavená na průzkumu 42 retailových bank z 21 zemích Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Na studii spolupracovala European Management & Marketing Association (EFMA), Univerzita v Mannheimu a společnost SAP AG. Mezi její hlavní poznatky patří: nezbytnost IT k získání konkurenční výhody, potřeba růstových strategií ke zvyšování zisku, a potřeba business intelligence k úspěchu zákaznického přístupu. Studie je dostupná na www.efma.com/efmasapstudy.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=4229

SAP pomáhá zákazníkům přejít na architekturu služeb
(Las Vegas, USA – 30. března 2005)
V zájmu pomoci zákazníkům v jejich úsilí transformovat podnikové systémy směrem ke konceptu architektury služeb (SOA – Service Oriented Architecture) společnost SAP ohlásila nový program, který poskytuje soubor softwaru a služeb podporující zákazníky v inovaci jejich IT prostředí a s cílem snáze reagovat na měnící se obchodní potřeby a požadavky trhu. Program přijetí architektury ESA (Enterprise Services Architecture) od společnosti SAP nabízí podrobný koncept, jak krok po kroku řídit strategickou transformaci na architekturu SOA s ohledem na individuální potřeby a při zachování produktivity existujících systémů.
http://www.sap.com/cz/company/press/press.asp?pressID=4300