>

GIST Controlling pro uživatele manažerského informačního systému pro malé a střední firmy SAP Business One

Brnofirmy Versino CZ, s.r.o. a GIST, s.r.o. u příležitosti konání veletrhu informačních technologií Invex v Brně uvádějí na trh nové rozšíření funkcionality manažerského informačního systému SAP Business One v oblasti plánování, řízení a controllingu – GIST Controlling pro SAP Business One.

Podnikový informační systém SAP® Business One je dostupný, snadno a rychle zaveditelný informační systém, který je zaměřen na plnění potřeb dynamicky se rozvíjejících malých a středních společností.

Na základě rozsáhlých zkušeností z mnoha projektů implementace controllingového systému GIST Controlling připravila firma GIST, s.r.o. ve spolupráci s certifikovaným partnerem SAP® – firmou Versino CZ, s.r.o. přednastavené řešení GIST Controlling pro SAP Business One a to včetně speciálně upravené metodiky postupu implementace.

GIST Controlling pro SAP Business One obsahuje následující přednastavené moduly pro provádění controllingových analýz

  • Modul Prodej a marketing
  • Modul Ziskovost
  • Modul Majetek a zdroje
  • Modul Financování
  • Modul Nákup

Řešení GIST Controlling pro SAP Business One lze dále rozšiřovat o další funkční oblasti z nabídky GIST Controlling. Jedná se Modul Investice, Modul Výroba, Modul Obslužné činnosti, Modul Lidské zdroje, Modul Výkazy dle IAS/IFRS, Modul Konsolidace dle IAS/IFRS.

V rámci přizpůsobené metodiky implementace GIST Controlling pro SAP Business One budou zákazníkům dodávány moduly a funkční oblasti již v přednastavené podobě. Zákazník se bude moci následně sám rozhodnout o nutnosti případné realizace úprav připraveného řešení, případně si muže zakoupit Implementační nástroje a po zaškolení provádět implementační úpravy a další rozvoj řešení vlastními kapacitami. Takto připravené řešení a postup implementace snižují celkovou cenu systému pro zákazníka a umožňují rychlé a efektivní zavedení controllingu v malých a středních firmách.

O firmě GIST
Firma GIST, s.r.o. je poradenskou a softwarovou společností. Pomáhá zákazníkům při dosahování jejich cílů díky rozvoji systému řízení, informačních systémů a informačních technologií.
GIST, s.r.o. je dodavatelskou firmou funkčních řešení zahrnujících vše od přenosu potřebného know-how po realizaci podpory v informačním systému. GIST, s.r.o. se zaměřuje především na rozvoj systémů řízení s důrazem na realizace controllingu podpořené nástroji Business Intelligence a také na oblasti automatizace správy daní.
Více informací lze získat na www.gist.cz.

O VERSINO CZ
Firma Versino CZ, s.r.o. je dceřinou společností firmy Versino AG, která je předním dodavatelem podnikových řešení pro malé a střední firmy na platformě SAP® Business One v Německu. Jako SAP Business Partner nabízí společnost Versino CZ, s.r.o. integrovaná řešení na platformě SAP Business One pro zákazníky z oborů výroba, distribuce a prodej řešení a služeb.
Versino CZ, s.r.o. disponuje týmem vyškolených odborníků s bohatými zkušenostmi v oblasti informačních technologií. Sídlo společnosti je v Pardubicích, další kanceláře se nacházejí v Praze a v Karlových Varech, kde je také sdílené centrum pro vývoj doplňků a modifikací produktu SAP® Business One pro Českou republiku a Německo.
Více informací lze získat na www.versino.cz.

Kontakt:
Linda Rozsypalová, Versino CZ, s.r.o.
e-mail: linda_rozsypalova@versino.cz