>

Výzkumný ústav železniční, a.s. efektivně plánuje a řídí finanční toky na projektech pomocí SAP Business One

Nasazení systému SAP Business One pro 27 uživatelů trvalo pouhý 1 měsíc

PrahaFirma Výzkumný ústav železniční, a.s. (dále jen VÚŽ, a.s.) úspěšně zprovoznila SAP Business One, integrované řešení SAP určené pro malé až středně velké podniky. Nové řešení umožní VÚŽ, a.s. zvýšit efektivitu finančního řízení projektů a na základě toho kvalitněji řídit své podnikatelské aktivity. Nasazení SAP Business One dále umožní VÚŽ Praha a.s. snadnou integraci s centrálním ERP řešením SAP R/3 mateřské společnosti České dráhy a.s.

VÚŽ Praha se konstituoval v r. 1972, přičemž navázal na tehdy již padesátiletou odbornou, personální a technickou tradici dřívějších železničních výzkumných, vývojových a zkušebních pracovišť. V současné době je VÚŽ, a.s dceřinou společností akciové společnosti České dráhy, a.s.

V rámci výzkumné činnosti zpracovává VÚŽ, a.s. technicko-ekonomické studie, provádí aplikovaný výzkum s přímou návazností na realizaci, stanovuje požadavky a vyvíjí nová zařízení a zpracovává konstrukční dokumentaci, hodnotí jinde vyvinutá zařízení pro jejich připuštění do provozu ČD, pracuje v oboru standardizace, atd. Tyto činnosti jsou zaměřeny především do oblasti kolejových vozidel, železničních tratí a traťových mechanismů, sdělovací a zabezpečovací techniky a problematiky materiálů a technologie.

Řešení SAP Business One pro 27 uživatelů bylo implementováno včetně řešení Versino Zakázkový Controlling a v plném rozsahu nahradilo původní software. Řešení nasadila firma Versino CZ s.r.o., implementační partner SAP pro řešení SAP Business One. Vlastní implementace byla zahájena 1. června 2005 a spuštění systému do rutinního provozu s dohledem proběhlo ke 4. červenci 2005. Náběh systému SAP Business One v období jednoho měsíce byl umožněn vysokým nasazením implementačního teamu dodavatele a využitím unikátní metodologie Versino pro rychlou implementaci SAP Business One. V současné době probíhají dokončovací práce na uživatelských úpravách systému.

K hlavním přínosům současného řešení patří on-line přehled o hlavních ekonomických ukazatelích, zvýšení efektivity finančního řízení projektů a automatizace reportingu do mateřské společnosti České dráhy, a.s.

Více informací o SMB řešeních SAP lze získat na webových stránkách www.sap.com/cz/smb nebo www.sap.com/cz/sap_smb

O SAP
V České republice má společnost SAP celkem 180 zaměstnanců a dodává podnikové informační systémy od roku 1992. V současnosti je v ČR zákazníky SAP více než 400 podniků. Svá řešení dodává již 64 společnostem z aktuálního žebříčku Czech TOP 100. Do segmentu malých a středně velkých společností (SMB) vstoupila firma SAP ČR s řešeními mySAP All-in-One a SAP Business One. SMB řešení od SAP využívá v současnosti stále více českých společností jako např. MB Leasing, FAST, Raab Karcher Staviva, SIKO Koupelny, Wood & Paper, ALIKA a další.
Celkově více než 26 150 společností ve 120 zemích světa využívá na 88 700 softwarových systémů SAP. Společnost SAP působí kromě České republiky ve více než 50 zemích a zaměstnává přes 32 000 pracovníků.

O Versino CZ
Společnost Versino CZ, s.r.o. je dodavatel komplexních řešení v oblasti informačních systémů pro malé a střední firmy. Jako certifikovaný SAP® Business Partner nabízí mimo individuálních projektů zejména oborová řešení na platformě SAP® Business One pro zákazníky ze segmentů distribuce, výroba a služby. Nabídka Versino CZ, s.r.o. dále obsahuje integrovaná řešení firem PRAXIS Software Solution a RESCO pro rozšíření standardní funkcionality SAP® Business One v oblasti e-Commerce a podpory mobilních klientů.
Versino CZ, s.r.o. je dceřinou společností firmy Versino AG, která je předním dodavatelem podnikových řešení pro malé a střední firmy na platformě SAP® Business One v Německu. Versino CZ, s.r.o. disponuje týmem vyškolených odborníků s bohatými zkušenostmi v oblasti informačních technologií. Sídlo společnosti je v Pardubicích, další kanceláře se nacházejí v Praze a v Karlových Varech, kde je také sdílené centrum pro vývoj nových funkcionalit a modifikací produktu SAP® Business One pro Českou republiku, Slovensko a Německo.
Více informací lze získat na www.versino.cz.

Kontakt:
Linda Rozsypalová, Versino CZ, s.r.o.
e-mail: linda_rozsypalova@versino.cz