>

Vláda ve Francii nahradila Oracle/PeopleSoft řešením SAP

Řešení SAP bude v roce 2009 využívat 25.000 uživatelů na všech francouzských ministerstvech

PrahaSpolečnost SAP, největší světový dodavatel softwaru pro informační systémy podniků a organizací všech velikostí, dnes oznámila, že si francouzská vláda vybrala řešení SAP k modernizaci řízení státní správy a zejména efektivní kontrole rozpočtových výdajů. Vláda tímto krokem harmonizuje své finanční, rozpočtové a účetní informační systémy na jediné platformě SAP a nahradí všechny svoje dosavadní aplikace, včetně softwaru od společnosti Oracle/PeopleSoft, a to napříč všemi ministerstvy a jejich regionálními zastoupeními.

Po pečlivém a důkladném zvážení všech nabídek, mezi nimi mimo jiné i nabídku od společnosti Oracle, francouzská vláda zjistila, že řešení SAP je v současnosti na nejvyšší funkční i technologické úrovni. Hlavním důvodem pro výběr SAP je široká podpora interních procesů odpovídajících programu “Chorus”, který představuje modernizační úsilí francouzské vlády. Cílem je zprůhlednění veřejných výdajů a zefektivnění procesů na všech úrovních státní správy.

Cílem implementace SAP je vytvořit nový integrovaný informační systém, který pokrývá řízení rozpočtu, finanční účetnictví, controlling a správu majetku. Francouzská vláda očekává, že řešení SAP bude od roku 2009 využívat až 25 tisíc uživatelů.

„Společnost SAP si velice váží toho, že byla vybrána jako dodavatel informačního systému pro francouzskou státní pokladnu,“ řekl Jan Renc, ředitel sektoru veřejná správa, SAP ČR. „Francouzská vláda tímto krokem rozběhla jeden z nejdůležitějších transformačních projektů uvnitř státní správy v Evropě a stala se vzorem a měřítkem pro ostatní vlády a organizace veřejné správy.“ Řešení SAP pro veřejnou správu zajišťuje snadnou dostupnost informací a transparentnost procesů napříč všemi úrovněmi státní správy. Poskytuje zároveň nejvhodnější řešení pro inovace a zvýšení výkonnosti vládní administrativy při zachování nízkých nákladů.