>

Společnost Fosfa od dubna běží na SAP

Necelých 5 měsíců trvala společnosti itelligence implementace řešení na bázi mySAP All-in-One u českého výrobce chemických produktů.

PrahaSpolečnosti SAP a itelligence, mezinárodní poskytovatel komplexních služeb v prostředí SAP, oznámily spuštění produktivního provozu odvětvového řešení it.chemicals ve společnosti Fosfa akciová společnost.

Akciová společnost Fosfa se sídlem v Břeclavi-Poštorné, která je českým výrobcem chemických produktů, tak od začátku dubna používá na řízení svých výrobních, logistických, finančních a personálních procesů IT platformu mySAP All-in-One.

Fosfa je typickým českým podnikem střední velikosti a o požadavcích na nový IS měla zcela jasné představy. Důraz byl kladen zejména na komplexní funkcionalitu podporující klíčové procesy podniku, jakož i odvětvová specifika a rychlou implementaci.

Jak uvedl generální ředitel společnosti, pan Ing. Ivan Baťka, jun., 5 měsíční implementace mySAP All-in-One proběhla v rámci stanoveného časového harmonogramu a bez výrazného narušení provozu společnosti.

Výrobní ředitel společnosti pan Ing. Michal Štubňa dodává: „S ohledem na růstovou strategii společnosti, předchozí IT prostředí, které pozůstávalo z dílčích řešení bez vzájemné integrace, již nedokázalo pokrýt naše procesní požadavky. Při implementaci platformy mySAP All-in-One byl důraz kladen zejména na integraci procesů plánovaní a řízení odbytu a výroby s ostatními klíčovými procesy s cílem dosáhnou kontroly nad náklady a produktivitou výroby.“

A právě integrace a nastavení procesů plánování a řízení odbytu a výroby byla oblast, kde mohla itelligence plně využít své oborové zkušenosti se zaváděním SAP v podnicích zaměřených na procesní výrobu.
„Výzvou pro náš realizační team byla heterogennost výroby – vzhledem k produktovému portfoliu společnosti Fosfa probíhá při procesní výrobě také výroba sériová a zakázková. Integrace těchto výrobních procesů s procesy z oblasti odbytu, skladového hospodářství a controllingu byla podstatou projektu“, uvádí Ing. Vladimír Urbánek, Project Manager itelligence.

Vzhledem ke komplexnosti platformy mySAP All-in One se tohoto cíle dosáhlo v maximální míře a management společnosti disponuje nyní efektivními nástroji, které umožňují mít pod kontrolou provoz společnosti – od výroby přes sklad, odbyt a finance.

„Kromě kontroly nad náklady a produktivity výroby je dalším výrazným přínosem nového systému rychlý přístup ke klíčovým finančním ukazatelům v reálném čase“, dodává finanční ředitel společnosti Fosfa akciová společnost, pan Ing. Robert Czekus.

„Vzhledem k obchodní strategii naší společnosti, a to jak dlouhodobé, tak krátkodobé, byla při výběru SAP určující právě možnost získat řešení na základě našich aktuálních potřeb, které respektovalo také naše současné investiční možnosti, ale které bude schopné růst zároveň s námi “, uvedl Ing. Ivan Baťka jun..

O platformě mySAP All-in-One
Řešení mySAP All-in-One mají dva základní stavební kameny. Tím prvním je standardní software SAP, tím druhým jsou znalosti specifických odvětvových požadavků SMB zákazníků, které zase přinášejí partneři SAP. Tito partneři obohatí aplikace SAP nejen o další funkcionality, specifické služby, ale zejména o své odvětvové zkušenosti, a tím vzniká nové kompaktní řešení, které partneři dodávají pod svou značkou. Tato řešení nabízejí zákazníkům možnost využít výhod a kvalit špičkového informačního systému za přijatelných finančních podmínek.

O společnosti itelligence s.r.o.:
itelligence je mezinárodním poskytovatelem komplexních služeb v prostředí SAP. Jako SAP Global Services Partner působí v Evropě a USA prostřednictvím 33 poboček a realizuje projekty pro cca 1200 zákazníků.
V České republice a na Slovensku nabízí itelligence služby, ve kterých kombinuje své mezinárodní know-how a silné technologické zázemí s dobrou znalostí lokálních podmínek.
Specializuje se hlavně na potřeby výrobních podniků, zejména z oblasti strojírenského, chemického, automobilového a stavebního průmyslu, kterým nabízí komplexní podnikové poradenství, vlastní předkonfigurovaná řešení a služby lokální podpory.

O SAP
SAP je největším světovým dodavatelem softwaru pro informační systémy podniků a organizací všech velikostí. Celkově více než 33,200 zákazníků ve 120 zemích světa využívá přes 100,600 instalací SAP software. Na českém trhu působí společnost SAP od roku 1992 a dosud získala více než 500 českých zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací státní správy a samosprávy. Mezi zákazníky patří nejen menší a střední firmy, ale i velké společnosti a organizace.
Řešení mySAP Business Suite postavené na platformě SAP NetWeaver napomáhá organizacím a společnostem v potřebných inovacích a změnách, které zlepšují vztahy k zákazníkům a občanům, vylepšují spolupráci s externími partnery a organizacemi a zvyšují efektivitu procesů uvnitř podniků a organizací. SAP je veřejně obchodovatelnou společností na několika světových burzách, včetně Frankfurtské burzy a NYSE. Více informací najdete na www.sap.com/cz.