>

SAP spolupracuje s Evropskou komisí – měří celkové přínosy eGovernmentu v Evropě

PrahaSpolečnost SAP dnes oznámila svoji účast na konferenci pořádanou členskými státy Evropské unie s názvem „Vliv eGovernmentu v Evropě“. SAP tím podpoří úsilí o rozšiřování dostupnosti a přínosů informačních technologií ve veřejné správě. Konference se uskuteční dne 13. září 2006 ve finských Helsinkách.

Účastníci konference, hosté Evropské komise a prezidia Evropské unie, budou srovnávat stav národních a regionálních struktur, vymění si svoje dosavadní zkušenosti z oblasti eGovernmentu, navážou nová partnerství v rámci svého oboru a seznámí se s výsledky akčního plánu Evropské unie věnovaného eGovernmentu.

SAP představí novinky z následujících oblastí:

  • Definování přínosů IT programů ve veřejném sektoru, Ian Swan, viceprezident, SAP Public Sector, poskytne výsledky iniciativy SAP zabývající se návratností investic do IT (ROI) ve veřejné správě. Iniciativa, která odstartovala v červenci loňského roku, je zaměřena na definování, měření a prezentování ekonomické, sociální, provozní a politické návratnosti služeb IT programů ve veřejné správě.
    SAP společně s Centrem pro Technologie ve veřejné správě (Center for Technology in Government – CTG) iniciovali projekt zkoumání a zdokumentování návratnosti do IT investic mimo tradiční finanční metody. Historicky úřady měřily svoji výkonnost skrze finanční výsledky, jako je snižování nákladů nebo zrušení některých zbytečných nákladů vůbec. Ekonomické výsledky jsou velice důležité, nicméně jsou jen jednou dimenzí fungování efektivního úřadu a nezohledňují širší kontext, například jak přetvořené organizační procesy pozitivně působí sociální a politické změny. Ian Swan dále představí výsledky pěti případových studií provedených spolu s CTG a zároveň dokument, který shrnuje metodologii měření ROI ve veřejné správě.
  • Novinky v projektu PICTURE sponzorovaný Evropskou komisí, Ulrike Greiner, Senior Researcher, SAP Research, představí informace o projektu PICTURE, což je internetový nástroj k měření potenciálního přínosu informačních a komunikačních technologií (ICT) v procesním řízení organizace. Nástroj umožní odpovědným osobám dělat informovaná rozhodnutí před plánovanou investicí do ITC.

K tématu modernizace procesů pomocí IT ukáže Evropská veřejná správa průhlednost svých financí a procesů, což slouží k získání důvěry občanů. Předvede možnosti zajištění veřejných fondů a umožní rychlejší a flexibilnější služby evropským občanům a podnikům, a to vše za nižších nákladů.

„SAP si uvědomuje, že ve veřejné správě existuje daleko více měřitelných faktorů úspěchu kromě finanční návratnosti,“ řekl Ian Swan, viceprezident, SAP Public Sector. „Cílem naší iniciativy zjišťování návratnosti investic do IT ve veřejné správě je pomoci organizacím v optimalizaci provozní, sociální i politické návratnosti z investice do IT a umožnit jim výkonnější měření tam, kde může docházet k zvýšení efektivity a zlepšení služeb.“

Kompletní program, informace o prezentujících, vrcholných zástupcích SAP, Capgemini, Evropské komise a členských států EU, a registraci na konferenci lze najít na internetových stránkách: www.egov-goodpractice.org/event_details.php?&eventid=125.

O SAP
SAP je největší světový dodavatel softwaru pro informační systémy podniků a organizací všech velikostí. Přes 34 600 zákazníků ve 120 zemích využívá přes 100 600 instalací SAP. V ČR působí od r.1992 a dosud získala více než 530 českých zákazníků z podniků, finančních institucí a organizací státní správy a samosprávy. Mezi zákazníky patří nejen menší a střední, ale i velké firmy a organizace.
Mezi významné zákazníky v oblasti státní správy a samosprávy patří v České republice například Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, NKÚ, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Město Plzeň, Město Liberec, Dopravní podniky hl. m. Prahy, Města Brna, Města Plzně, 6 českých univerzit, ČSSZ a další.
SAP je veřejně obchodovatelnou společností na několika světových burzách (Frankfurtská burza, NYSE ad.). Více informací naleznete na adrese www.sap.com/cz.