>

Společnosti SAP a Admija úspěšně otestovaly integraci produktů SAP ERP a Admija AdmPVS v rámci přenosu dat Intrastat.

PrahaV rámci průběžných aktualizací řešení SAP ERP připravila společnost SAP rozšíření komunikačních kanálů o datové rozhraní Intrastat ve formátu XML pro odesílání přes Portál veřejné správy, který je vstupní branou do elektronického úředního světa České republiky (více na www.portal.gov.cz). Rozšiřuje se tak nejen stávající nabídka rozhraní SAP na PVS o další, ale zároveň tak SAP reaguje na změny v možnostech podání Intrastatu a ukončení provozu aplikace IDES-CZ ohlášené Celní správou České republiky.
Ve spolupráci s firmou Admija, která se specializuje na problematiku cel, celních deklarací a elektronickou komunikaci v oblasti celních agend, byly realizovány testy a ověření odeslání datových souborů ze systému SAP ERP pomocí aplikace Admija AdmPVS na Portál veřejné správy (PVS).

Elektronická komunikace SAP ERP na PVS s využitím programového vybavení Admija AdmPVS přináší uživatelům možnost přehledného a průkazného odesílání dat pomocí aplikace certifikované Generálním ředitelstvím cel.

O SPOLEČNOSTI Admija
Firma Admija® byla založena v roce 1990 pro obchodní aktivity v oblasti dovozu, distribuce a prodeje elektroniky, ale především pro perspektivní činnost v odvětví informačních technologií a vývoje softwarových aplikací.
Za období své dosavadní působnosti, a to i v součinnosti se slovenským a německým partnerem, vybudovala v ČR a SR síť stovek spokojených uživatelů celního IS.
Společnost Admija od počátku směřuje k progresivním řešením problematiky cel, daní a poplatků, elektronické celní deklarace, dokonalosti zjednodušených postupů elektronického celního řízení režimů s ekonomickým účinkem.
Realizace projektů i pro celní správu ČR přináší finanční úspory a nárůst efektivnosti práce deklarantů a úředníků celní správy, tzn. všech zainteresovaných účastníků celního řízení.
Certifikované softwarové moduly IS Admija® naplňují představy automatizace a optimalizace procesů elektronického celního řízení a statistického zpracování dat. Akceptují moderní požadavky kladené na elektronickou výměnu dat s celní správou a komunikaci s Portálem veřejné správy.
Efektivní spolupráci s podnikovými informačními systémy např. SAP a dalšími umožňují datová rozhraní Admija, která poskytují všechny potřebné podmínky pro účinnou automatizaci strojového zpracování dat a výstupy údajů v elektronické podobě a ve formátech předepsaných a potřebných tiskových sestav pro různé úrovně řízení. Další informace naleznete na www.admija.cz.

O SPOLEČNOSTI SAP ČR
SAP je největším světovým dodavatelem softwaru pro informační systémy podniků a organizací všech velikostí. Celkově více než 33,200 zákazníků ve 120 zemích světa využívá přes 100,600 instalací SAP software. Na českém trhu působí společnost SAP od roku 1992 a dosud získala více než 500 českých zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací státní správy a samosprávy. Mezi zákazníky patří nejen menší a střední firmy, ale i velké společnosti a organizace.
Řešení SAP ERP je spojením jednak sady špičkových a vysoce škálovatelných ERP aplikací s celosvětově největším podílem na trhu, ale také moderní technologické platformy SAP NetWeaver, která plně podporuje internetové standardy. Řešení SAP ERP tak splňuje požadavky kladené na podnikový informační systém pro nasazení ve středně velkých až velkých organizacích a to ve všech odvětvích.. SAP je veřejně obchodovatelnou společností na několika světových burzách, včetně Frankfurtské burzy a NYSE. Více informací najdete na www.sap.com/cz.