>

Město Hampton ve Virginii nasazuje SAP

PrahaSpolečnost SAP, největší dodavatel aplikačního softwaru organizacím všech velikostí, dnes oznámila, že Městský úřad města Hampton zvolilo software od SAP k přehlednějšímu řízení městského rozpočtu a měření přínosů z poskytování služeb veřejnosti. Město Hampton se přidává ke skupině 3000 organizací veřejné správy, které SAP celosvětově obsluhuje.

Městští zastupitelé vybrali SAP z devíti softwarových dodavatelů během velmi kompetitivního výběrového řízení. Implementaci zajistí firma Cipher Business Solutions na administrativní a manažerské úrovni napříč pěti městskými odbory. Implementace je součástí záměru města Hampton lépe definovat, měřit a řídit efektivitu provozu, služeb a dalších projektů pro svých 146 tisíc občanů.

„Potřebujeme systém, který by zlepšil sdílení informací a spolupráci mezi samostatnými městskými odbory a podpořil výkonnost zaměstnanců,” řekl John Eagle, assistant manager, Městský úřad v Hamptonu. „SAP porozuměl našemu cíli, ukázal cestu pro jeho dosažení a nabídl plnou sadu služeb, jak cíle dosáhnout.”

Město bude používat nové řešení k maximalizaci výkonu v nejdůležitějších oblastech, jako je například centrum služeb pro občany. Řešení umožní městu Hampton sledovat zmeškané nebo nevyřízené telefonní hovory a čekací dobu na vyřízení žádosti. Bude také sledovat produktivitu při řešení běžných situací, jako jsou ucpané odtokové kanály po přívalové bouřce nebo nefunkční semafory.

Řešení dále pomůže zachovat kontinuitu dlouhodobých projektů. Nemělo by už docházet k zastavení rozpracovaných projektů z důvodu odchodu klíčových zaměstnanců do důchodu nebo přechodu na jiná pracovní místa.

„Organizace ve veřejné správě zpravidla měří své investice do technologií pomocí finanční návratnosti, což je zcela běžné pro komerční sféru,” řekl Pat Bakey, president, SAP Veřejná správa. „Naopak úřady dnes zjišťují, jak nové technologie zvýší jejich přínos veřejnosti, chtějí sledovat sociální a politickou návratnost, schopnost naplňovat strategické iniciativy a komunitní programy voličů.”

Nové řešení od SAP zároveň pomůže zastupitelům města Hampton zlepšit přístup k informacím napříč všemi odbory a umožnit jim lepší spolupráci. Všechny snahy městského zastupitelstva směřují ke zkvalitnění služeb občanům.

O SAP
SAP je největším světovým dodavatelem aplikačního softwaru pro podniky a organizace všech velikostí. Celkově více než 43400 zákazníků ve 120 zemích světa využívá SAP software. Na českém trhu působí společnost SAP od roku 1992 a dosud získala více než 600 českých zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Mezi zákazníky patří nejen menší a střední firmy, ale i velké společnosti a organizace. Řešení SAP ERP postavené na platformě SAP NetWeaver napomáhá organizacím a společnostem v potřebných inovacích a změnách, které zlepšují vztahy k zákazníkům a občanům, vylepšují spolupráci s externími partnery a zvyšují efektivitu procesů uvnitř podniků a organizací.
SAP je veřejně obchodovatelnou společností na několika světových burzách (Frankfurtská burza, NYSE ad.). Více informací naleznete na adrese www.sap.com/cz.

O SAP ve veřejné správě
Řešení SAP for Public Sector pomáhá veřejné správě maximalizovat jejich přínos veřejnosti. Řešení slouží jako platforma, která umožňuje administrativám optimalizovat procesy a zlepšit služby občanům na všech stupních. Se zkušenostmi firmy SAP a jejím vedoucím postavením na trhu mohou úřady dosáhnout měřitelných zlepšení v oblasti finanční, sociální i politické. SAP je vedoucí dodavatel aplikačního softwaru organizacím všech velikostí.
Mezi významné zákazníky v oblasti veřejné správy patří v České republice například Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Město Plzeň, Město Liberec, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Dopravní podniky hl. m. Prahy a Brna, 6 univerzit a další.
Celosvětově SAP obsluhuje více jak 3000 zákazníků z oblasti veřejné správy. Jsou mezi nimi významné evropské i světové organizace a instituce, jako například Evropská komise, kompletní státní správa Rakouska, Francie, Kanady a Izraele, armády a Ministerstva obrany Německa, Norska, USA, a další.
Více informací najdete na www.sap.com/solutions/industry/publicsector.