>

Commerzbank řídí své hlavní bankovní operace pomocí SAP

Druhá největší německá banka během pouhých devíti měsíců úspěšně zavedla aplikaci SAP for Banking, optimalizovala tak sjednocení průběhu pracovních operací a zautomatizovala vyřizování 1,2 milionu půjček ročně.

WALLDORF, FRANKFURT, NěmeckoSpolečnost SAP AG (NYSE: SAP) dnes oznámila, že Commerzbank, druhá největší německá banka, během pouhých devíti měsíců úspěšně zavedla softwarovou aplikaci SAP for Banking a přispěla tím k centralizaci a optimalizaci svých bankovních operací. Commerzbank přeorganizovala veškeré své transakce obchodních půjček tím, že zřídila tzv. „loans factory“ („půjčkovou továrnu“), která dokáže ročně zpracovat 1,2 milionů půjček. „Loans factory“ je založená na softwarové aplikaci SAP, jejímž cílem je standardizovat a sjednotit veškeré operace. Vysoký stupeň automatizace průběhu práce a kratší doba potřebná pro zpracování umožní bance, aby byla mnohem výkonnější. Commerzbank se tak připojila k dlouhému seznamu předních bank celosvětového bankovního průmyslu, které se při řízení svých operací spoléhají na řešení SAP.

Commerzbank, jako velká banka se zastoupením po celém světě, se obrátila na softwarové řešení společnosti SAP, aby zajistila standardní řešení hlavních bankovních operací. Tým, složený z expertů Commerzbank, Eurohypo, Eurohypo Systems a několika dalších realizačních partnerů SAP, vyvinul za pouhých devět měsíců nový systém a nahradil bývalý bankovní program Commerzbank novým softwarem SAP for Banking.

Jako vzor a základ pro nový software byly použity již existující aplikace SAP pro úvěrový management, vyvinuté společností Eurohypo, dceřinou společností Commerzbank. Technologie „credit factory“ (úvěrové továrny) se objevila 1. září 2007. V současné době je softwarem SAP for Banking řízena správa téměř 600.000 smluv o osobní hypoteční půjčce. Dalším realizačním krokem bude začlenění spotřebitelských půjček. S aplikací SAP je Commerzbank schopná obsloužit rozmanité obchodní společnosti pomocí jediného softwaru.

„Banky z celého světa přecházejí na licencovaný software pro hlavní bankovní modely. Důvodem je vyšší produktivita, účinnost a rychlost,“ řekl Bart Narter, senior analytik společnosti Celent. „Přibližně polovina z deseti předních severoamerických bank využívá licencované softwarové produkty pro své hlavní systémy, zatímco v ostatních regionech převládají vnitřně vyvinuté systémy. Věříme, že brzy všechny banky přejdou na licencované systémy, aby snížily své náklady na vývoj.“

Díky zavedení jednotného řešení se systémy bilančních výkazů a rizik Commerzbank významně zvýšila kvalitu svých dat, vylepšila systém odhalování potenciálních rizik a poskytla tak větší transparentnost napříč všemi žadateli o půjčku. Užívání normovaného řešení a zavedení automatických pracovních toků může také významně snížit náklady. Se softwarem SAP for Banking bude Commerzbank schopná zkrátit čas na zpracování půjček a celý proces i zjednodušit. Zákazníci banky budou také moci čerpat výhody ze snížení nákladů na uzavírání nových půjček i z celkové redukce nákladů na řízení rizikových procesů.

„Zavedením softwaru SAP budeme schopni odstranit náklady způsobené našimi bývalými půjčkovými programy a vytvoříme trvalé a účinné bankovní řešení,“ řekl Christian Weber, vedoucí úseku prodeje úvěrů z Commerzbank. „Pro SAP jsme se rozhodli, když jsme viděli, jak jeho řešení pozvedlo výkon Eurohypa. Nyní jsme díky softwaru SAP zavedli metodu automatických půjček, která ve srovnání s našimi starými programy podstatně zkrátila jejich vyřizovací dobu.“

„Commenzbank udělala velký krok vpřed v „industrializaci“ svých hlavních bankovních operací, a to především díky standardizovaným procesům a pracovním postupům, které s sebou nesou obrovský potenciál ve zvýšení účinnosti,“ řekl Thomas Balgheim, senior vice president Global Banking Line of Business SAP AG. „Banky musí zajistit, aby byly jejich hlavní provozní systémy do budoucna trvalé. Jen díky flexibilním, přizpůsobivým řešením mohou banky lépe řídit budoucí změny a produkty na trhu. SAP for Banking budeme průběžně vylepšovat směrem k vytvoření komplexního softwaru orientovaného na bankovní služby a budeme se snažit zajistit tak jeho budoucí rozvoj, aby mohl čelit požadavkům dnešních celosvětových bank.“

O společnosti Commerzbank AG
Od převzetí společnosti Eurohypo, největší evropské instituce specializující se na financování nemovitostí a projektů veřejného sektoru, se Commerzbank stala druhou největší německou bankou a jednou z nejdůležitějších bank v Evropě. Její konsolidovaná rozvaha celkem vykazuje částku 616 miliard eur. Zhruba 35 tisíc zaměstnanců, z nichž 8504 aktivně působí za hranicemi Německa, se stará o více než 8 milionů zákazníků po celém světě. Commerzbank sama sebe považuje za výkonného poskytovatele finančních služeb pro soukromé zákazníky, podnikatele i pro malé a střední společnosti. Mezi její klienty patří ale také mnoho významných společností a mezinárodních korporací.

O softwaru SAP for Banking

Portfolio aplikací SAP for Banking (SAP pro bankovnictví) poskytuje jak specifické bankovní služby (transakční bankovnictví, CRM, rizikové hospodaření) tak i související bankovní služby (finanční účetnictví, řízení lidských zdrojů, zprostředkování služeb) spolu s dalšími řešeními. S více než 600 zákazníky ze 60 zemí po celém světě poskytuje SAP for Banking ucelenou sadu nástrojů a automatizovaných procesů k řízení všech aspektů bankovního prostředí vedoucího i všech ostatních oddělení firem – od velkých transakčních bankovních operací a řízení vztahů se zákazníky až po finanční účetnictví, kontrolu nákladů či rentability a rizikové analýzy. Software SAP for Banking je založen na otevřené struktuře programu SAP NetWeaver. Společnostem software pomáhá odborně řídit transakce a vztahy s institucemi, což vede k rychlému rozpoznání a využití příležitostí na trhu a snadnému přizpůsobení nových produktů specifickým individuálním potřebám zákazníků. Další informace jsou dostupné na www.sap.com/banking.