>

Jihoafrický Veřejný ochránce práv automatizuje procesy se SAP

JohannesburgSpolečnost SAP AG (NYSE: SAP) dnes oznámila, že jihoafrický Veřejný ochránce práv, který má za úkol sledovat činnost některých státních úřadů, zvolil řešení SAP Case Management, SAP CRM a NetWeaver ke sjednocení a modernizaci klíčových procesů.

Hlavní úlohou Veřejného ochránce práv je vyšetřování obvinění z nesprávného jednání státních úřadů, usnadňování řešení sporů, reporting, doporučování smírčích akcí a zvýšování povědomí o fungování úřadu. Zároveň musí poskytovat výkazy o své činnosti Národnímu sněmu, a to nejméně jednou ročně.

„Moje zkušenost se SAPem je výhradně z hlediska kontroly aplikací ERP. Sledoval jsem vývoj nové metodologie navazující na ABAP a upgrady systému SAP, a proto jsme se s důvěrou rozhodli pro řešení od SAP,“ řekl Charles Motau, ředitel IT , Úřad veřejného ochránce práv. „SAP doporučí optimální nastavení procesů a se správným zaškolením jde o business jako každý jiný.“

Případy, řešené Úřadem veřejného ochránce práv, jsou souborem informací různého typu, které musí postupně zpracovat několik lidí v rámci určitého časového limitu. Jedná se o případy s vysokým stupněm citlivosti, které potřebují zachovat návaznost jak systémovou tak o procesní.

Každý zkoumaný případ potřebuje vstupy z nejméně pěti stran. Na začátku jsou vstupy žalobce, dále vedení úřadu, vyšetřovatelů a administrativního týmu. Tyto činnosti obsahují sběr informací a jejich evidence a záznam aktivit. Všechny tyto materiály musí být ve kterékoli fázi procesu dostupné spolu s případem.

Až do současnosti bylo vyšetřování prováděno manuálně, což bylo velmi těžkopádné a časově náročné. Papírování a manuální předávání informací sebou neslo překážky při integraci rozličných funkcí, nejednotnost údajů a dat a také zdlouhavou přípravu statistických výkazů.

„Proto je důležité, aby procesy byly automatizovány a uvolnily prostor pro efektivitu. Úřad tak může splnit svůj mandát pomocí integrace různých funkcí a stupňů provozu, zatímco poskytuje přesné informace relevantním zaměstnancům.”