>

Nejdůležitější jaderná elektrárna v USA si vybrala software SAP

STP Nuclear Operating Company (The South Texax Project) si vybrala software SAP Business Suite pro podnikový Asset Management jihotexaské jaderné elektrárny

Irving, TexasSAP America Inc., dceřinná společnost SAP AG (NYSE: SAP), dnes oznámila, že producent energie STP Nuclear Operating Company (STPNOC) si vybral pro své obchodní procesy aplikaci SAP Business Suite.

STPNOC jako vlastník dvou celosvětově nejvýkonnějších jaderných elektráren potřeboval silný a dostupný software. Průmyslově-specifické softwarové portfolio SAPu pomůže STPNOC dosáhnout efektivity v asset a work managementu, v řetězci zásobování a dalších klíčových obchodních činnostech. Software SAP bude podporovat pouze obchodní činnosti STPNOC, žádným způsobem nebude ovlivňovat řízení jaderných operací v elektrárnách.

Podnikový asset management vykonává efektivní plánování a provoz, ovlivňuje životnost řízení obchodních systémů a jejich součástí – základních prvků, na kterých jsou založeny obchodní činnosti a dosahování cílů. Podnikový asset management založený na aplikaci SAP Service and Asset Managenet poskytuje komplexní soustavu pro řízení všech aspektů obchodního cyklu, provádí souvislé procesy, které ovlivňují plánování podnikových zdrojů (ERP), zvláště datových a informačních, a také umožňují firmě redukovat náklady, lépe hospodařit s kapitálovými výdaji a vylepšovat využití aktiv. SAP NetWeaver, jako základní technologická platforma, integruje doplňkový software od partnerů SAP, umožňuje STPNOC řídit obchodní činnosti a zároveň minimalizuje potřebu zapojení zákazníků.

„Tím, že průmyslově nejsilnější producent jaderné energie, jako je STPNOC, začal užívat náš software, zdůraznil dlouhodobý závazek SAPu vůči veřejnému průmyslu, a to prostřednictvím myšlenkového leadershipu a řešením obchodní technologie,“ říká David Laker, senior vice president, National Utilities Practice, SAP America, Inc. „Velká obchodní platforma SAPu poskytuje veřejným společnostem nástroj, který potřebují k rozvíjení řešení těch nejsložitějších výzev.“

Společnost STPNOC si zvolila software SAP Business Suite. V blízké době uveřejní požadavky na návrh projektu a zavedení aplikace SAP Business Suite v chodu elektrárny.

STPNOC je nejnovějším členem Jaderné rady SAP (SAP Nuclear Council), která se zaměřuje na možnosti sdílení nejlepších postupů v jaderném podnikovém řízení a poskytuje veřejnou diskuzi k vytváření sítě a spolupráci SAPu se svými partnerskými společnostmi.

O SAP for Utilities
Po více než 20 let SAP nabízel zákazníkům z oblasti veřejného průmyslu nejvíce oceňovaný a uznávaný informační systém a aplikace pro plánování podnikový zdrojů a asset managementu. Řešení SAP slouží jako podniková páteř ve více než 1.100 veřejných společnostech, zajišťuje hladký a dobře fungující průběh veřejných obchodních procesů a umožňuje veřejným společnostem splnit jejich cíle. Aplikace SAP for Utilities se svou standardně založenou technologickou platformou nabízí to nejlepší z obou prostředí: důvěryhodnou veřejnou obchodní činnost, která slouží jako základna pro veřejné obchodní procesy; a podnikové služby, které se mohou podílet na nových inovačních aplikacích, odvozených z procesů a dat vytvořených hlavními aplikacemi.