>

Stát Delta v Nigerii zavádí SAP na Ministerstvu financí

PrahaSpolečnost SAP dnes oznámila, že stát Delta v Nigérii zavádí SAP v rámci projektu e-Delta.

Projekt začal na ministerstvu financí a ekonomického plánování. Probíhá v jednotlivých fázích, jako poradenský partner byla vybrána společnost Delotte & Touche. Po dokončení projektu budou automatizovány procesy napříč celou státní správou.

Stát měl donedávna manuální a těžkopádné procesy ve svém účetnictví. Stávající systémy způsobovaly těžkosti, především při přípravě měsíčních a ročních rozpočtů, zpracovávání a povolování plateb a poskytování výkazů vedení úřadu.

V roce 2000 se vláda rozhodla investovat do systematické komputerizace svého provozu, aby využila již známých a osvědčených praktik zkušeného dodavatele.