Celosvětově největší projekt SAP pro pojišťovny

První nasazení integrovaného IT řešení pro životní pojištění

PrahaPojišťovna Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group uvedla do provozu pojistné řešení SAP v odvětví životního pojištění. Jedná se o celosvětově první nasazení standardního řešení pro klíčovou pojistně technickou činnost, určeného i velkým koncernům. Součástí komplexního řešení je evidence pojistného kmene, vyúčtování plnění, platební styk a uplatňování provizí; kromě toho řešení podporuje i provozní ekonomické nástroje, jako je účetnictví a Business Intelligence.

Vienna Insurance Group a SAP pracují společně na celosvětově největším projektu v oblasti pojištění. Výjimečnost spočívá v tom, že řešení společnosti SAP nebudou v budoucnu používat pouze všechny pojišťovací společnosti koncernu v 23 zemích, ale že pokryje i všechna pojistná odvětví (životní pojištění, majetkové pojištění, pojištění zodpovědnosti za škodu, úrazové pojištění, zdravotní pojištění i pojištění motorových vozidel). Úspěšným náběhem ostrého provozu v pojišťovně Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group bylo dosaženo dalšího milníku v rámci partnerství při vývoji mezi experty Vienna Insurance Group a společnosti SAP.
„Vienna Insurance Group a SAP pojí dlouholeté a úspěšné partnerství. Tento projekt neudává směr pouze Vienna Insurance Group, ale celému pojišťovacímu odvětví. Inovativní IT řešení nám umožní optimalizovat obchodní procesy a snižovat přitom náklady. Z toho budou mít prospěch nejenom zákazníci v podobě zlepšení služeb, ale i naši pracovníci ve formě jednodušších a strukturovaných pracovních postupů“, uvádí Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group

Řešení SAP pro 20 milionů smluv
„V konečné fázi bude s tímto řešením společnosti SAP pracovat přes 10 000 uživatelů a spravováno 20 milionů smluv. Jedná se o celosvětově jediné komplexní IT řešení na bázi standardního software pro pojišťovací koncerny všech velikostí. Těší nás, že největší a nejmodernější pojišťovací aplikace světa se používá právě v rakouském koncernu“, tolik Dr. Andreas Muther, jednatel společnosti SAP Österreich.

Modulární řešení pro efektivní roll out
Již nyní používají některé koncernové společnosti Vienna Insurance Group řešení pro správu klientů, vystavování pojistek, správu smluv, likvidaci škod a plnění jakož i na inkaso/exkaso v odvětvích majetkového pojištění, pojištění domácnosti a úrazu, pojištění motorových vozidel a životního pojištění.

Ve stadiu příprav je průběžné rozšiřování (roll out) projektu na všechny koncernové společnosti Vienna Insurance Group. Základem rychlého rozvoje řešení SAP je vícejazyčnost, produktově orientovaný přístup, uplatňování pružných postupů a záruka možnosti revize. Standardizované a zcela automatické procesy až po úroveň jednotlivých referentů minimalizují administrativní náklady a zvyšují konkurenční výhody.

Na burze kótovaná Vienna Insurance Group (VIG) se sídlem ve Vídni je jedním z předních pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílu na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku.

Na rakouském trhu je Vienna Insurance Group (VIG) zastoupena společnostmi Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.

V případě dalších dotazů kontaktujte:

VIENNA INSURANCE GROUP (V.I.G.)
Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Vedení Public Relations
Schottenring 30, 1010 Vídeň
tel.: +43 (0)50 350-21027
fax: +43 (0)50 350 99-21027
e-mail: barbara.hagen@vig.com

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
Mag. Astrid Gutierrez Donadio
Podniková komunikace
Schottenring 15, 1010 Vídeň
tel.: +43 (0)50 330-72542
fax: +43 (0)50 330 99-72542
e-mail: a.gutierrez-donadio@donauversicherung.at