>

SAP a Novell budou prodávat společná řešení GRC

Cílem je propojit obchodní procesy s IT bezpečností a kontrolou

PrahaSpolečnosti SAP a Novell rozšířily své globální partnerství o spolupráci v oblasti řešení pro řízení, minimalizaci rizik a zajištění shody (Governance Risk and Compliance, GRC). Spolupracují například na integraci nástrojů GRC z portfolia SAP BusinessObjects s produkty Novell pro zabezpečení a řízení identit. Plánují rovněž sladit své strategie v oblasti GRC, společný marketing a prodej integrovaných řešení zákazníkům. Společnými řešeními chtějí odstranit mezeru mezi obchodními procesy a IT bezpečností a kontrolou.

„Jako renomovaná letecká společnost musíme striktně dodržovat veškerá bezpečností opatření, která nám předkládají předpisy. Spolupráce společností Novell a SAP nám umožní dále modernizovat naše pravidla pro bezpečnost a shodu napříč celou naší organizací, ať už v prostředí SAP či mimo něj. Umožní nám to zajistit našim zaměstnancům a partnerům bezpečný přístup k podnikovým systémům při minimalizaci rizik,“ řekl Peter Brueggemann, bezpečnostní ředitel v německé letecké společnosti Lufthansa.

Organizace jsou dnes vystaveny rostoucím nárokům v oblasti řízení nákladů, shody, bezpečnosti a rizik. Jejich IT infrastruktury totiž často představují soubor nekompatibilních systémů s unikátními pravidly a politikami, které z řízení rizik a shody činí složitý, časově náročný a nákladný proces. Spolupráce společností SAP a Novell umožní celý proces zjednodušit.

Společná řešení SAP a Novell přinesou lepší schopnosti pro predikování, automatizaci a zajištění kontroly při současném zvýšení transparentnosti obchodních procesů napříč celou organizací. Sníží rovněž celkové riziko a zajistí shodu s interními i externími pravidly. Současně celý proces zjednoduší například automatizací vyhledávání i odstraňování rizikových obchodních problémů.

“Společná nabídka SAP a Novell umožní našim zákazníkům získat jasný přehled a důvěru nutnou k efektivnímu řízení rizik. Naše společnosti mají obrovskou základnu společných zákazníků, kterým naše spolupráce v oblasti řešení GRC pomůže využít již realizovaných investic do informačních technologií k dosažení větší přidané hodnoty a snížení celkových nákladů na vlastnictví,” řekla Narina Sippy, senior vice presidentka a ředitelka pro řešení GRC v rámci divize SAP BusinessObjects.

SAP a Novell, jejichž partnerství začalo v březnu 2008, plánují spolupracovat rovněž na marketingové podpoře společných řešení GRC včetně komunikačních, školících a prodejních programů nebo motivačních programů pro partnery. Společnosti rovněž plánují sladit své strategie v této oblasti a spolupracovat i na budoucích produktových záměrech.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:
Vladimír Komjati, +420 724 505 309
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz