>

Nové řešení SAP pomůže firmám kontrolovat vyprodukované emise

Společnost SAP loni snížila objem vyprodukovaných emisí o 16 procent

PrahaSpolečnost SAP představila nové řešení SAP BusinessObjects Sustainability Performance Management. Společnostem umožňuje lépe řídit aktivity udržitelného rozvoje a mít neustále k dispozici souhrnné výsledky například o vyprodukovaných emisích. Skupina SAP si dala závazek snížit do roku 2020 své emise na úroveň roku 2000. Jen za poslední rok se společnosti SAP podařilo snížit objem vyprodukovaných emisí o 16 procent.

“Naší morální povinností je začít u sebe a zajistit, aby podniky v rámci naší skupiny pracovaly transparentním a odpovědným způsobem, zanechávaly minimální ekologické stopy a zasazovaly se o zlepšení sociální situace druhých. Společnosti, které chtějí být považovány za průkopníky udržitelného rozvoje, se však musejí zajímat nejen o emise, ale měly by začít proaktivně řídit celou škálu projektů udržitelného rozvoje,” řekl Peter Graf, ředitel pro udržitelný rozvoj a výkonný vice president divize Sustainability Solutions ve společnosti SAP AG.

SAP SPMNové řešení SAP BusinessObjects Sustainability Performance Management pomáhá organizacím sledovat a měřit jejich výkonnost v celé řadě oblastí, od ekonomické, přes sociální až po environmentální. Aplikace provádí sběr dat týkajících se udržitelného rozvoje z různorodých zdrojů a tato data následně převádí do souhrnných výsledků. To společnostem umožňuje lépe sledovat naplňování strategie udržitelného rozvoje a omezit čas věnovaný neefektivnímu sběru dat a vytváření reportů.

S pomocí nového softwaru si tak mohou společnosti jednodušeji stanovit cíle udržitelného rozvoje, měřit a komunikovat své výkony i návratnost vynaložených investic a snížit náklady na sběr dat a vyhodnocování chyb. Řešení navíc jako vůbec první získalo certifikaci programu Global Reporting Initiative (GRI), která garantuje, že veškerý interní i externí reporting odpovídá mezinárodním požadavkům na jeho strukturu.

Společnost SAP sama řešení pro řízení udržitelného rozvoje aktivně používá. Jejím cílem je snížit objem vyprodukovaných emisí do roku 2020 na úroveň roku 2000, kdy činil zhruba 275 000 tun oxidu uhličitého. Oproti objemu z roku 2007 ve výši 540 000 tun oxidu uhličitého to znamená snížení o zhruba polovinu. Cílem je přitom snížit nejen vlastní přímé emise, ale také nepřímé emise produkované například služebními cestami, které v roce 2007 tvořily 42 procent z celkových emisí společnosti. Z informací společnosti SAP vyplývá, že objem emisí vyprodukovaných v roce 2009 se oproti roku 2008 podařilo snížit o 16 procent na 425 000 tun oxidu uhličitého.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:

Vladimír Komjati, +420 724 505 309
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz