>

SAP ocenil čtyři české projekty za kvalitu

PrahaSAP Quality Awards 2010 ocenily RPG Real Estate, Letiště Praha, České dráhy a Keramiku Soukup

Společnost SAP oznámila vítěze letošního ročníku cen SAP Quality Awards 2010 pro oblast střední a východní Evropy. Mezi osmi oceněnými byly i projekty českých společností RPG Real Estate, Letiště Praha, České dráhy a Keramika Soukup. Společnost SAP uděluje ceny Quality Awards každoročně projektům, které dodržely kvalitativní zásady SAP, dosáhly hladké implementace a splnily očekávané obchodní přínosy.

„Kvalita je srdcem všeho, o co se v poskytování řešení a služeb našim zákazníkům snažíme. Získaná ocenění znamenají, že dotyčné projekty nebyly jen úspěšně implementovány, což už samo o sobě vyžaduje velkou pozornost, ale udělaly i jeden krok navíc směrem k zajištění maximální kvality napříč všemi procesy,“ řekl dnes Petr Viktora, generální ředitel společnosti SAP ČR.

Společnost SAP udělovala ceny Quality Awards 2010 v podobě zlatých, stříbrných a bronzových ocenění, a to ve třech kategoriích – Nová podniková řešení, Implementace ve velkých podnicích a Implementace v malých a středních firmách.

Zlato v kategorii Nová podniková řešení získal projekt implementace manažerské nadstavby ve skupině RPG Real Estate realizovaný firmou Mibcon, v jehož rámci bylo implementováno řešení SAP BPC pro plánování, reporting a konsolidaci do 33 společností. Nový systém například výrazně zkrátil dobu konsolidace, sjednotil reporting v celé skupině, vytvořil jednotnou datovou základnu a umožnil flexibilní modelování budoucího vývoje nejen v průběhu standardizovaného plánovacího procesu.

Stejně úspěšný byl projekt realizovaný Letištěm Praha ve spolupráci se společností IBM, který získal zlato v kategorii Implementace ve velkých podnicích. Spočíval v zavedení inovativního řešení IBM BlueSky postaveného na informačním systému SAP ERP, které na základě dat z letištní operační databáze sjednotilo zpracování, výpočet a fakturaci letištních poplatků a poplatků za služby handlingu. Umožnilo tak flexibilní tvorbu obchodní a marketingové politiky a pomocí reportingu v SAP/BW umožnilo managementu společnosti sledovat výkonnostní a finanční ukazatele na bázi denní aktualizace dat.

V kategorii Implementace ve velkých podnicích uspěl i projekt v Českých dráhách realizovaný společností ČD Telematika, který získal bronz. Zavedení nového centralizovaného řešení SAP pro oblast řízení lidských zdrojů a mzdovou administrativu zde umožnilo standardizovat HR procesy napříč všemi odděleními a součástmi Českých drah a od letošního roku rovněž provádět výplaty on-line.

Čtvrtým oceněným byl projekt pro společnost Keramika Soukup realizovaný firmou Sabris, který získal bronz v kategorii Implementace v malé a střední firmě. V jeho rámci došlo k přechodu z řešení SAP Business One na komplexnější SAP All-in-One, který zlepšil procesy v oblasti zásobování a obchodního cyklu. Došlo zde například ke zrušení papírových objednávek.

Společnost SAP uděluje zlatá, stříbrná a bronzová ocenění na základě rozhodnutí poroty, kterou tvoří zástupci odborného vedení SAP a týmu věnujícího se řízení kvality. Ocenění hodnotí na projektech především dodržování deseti prvidel kvality SAP, realizaci rychlé přidané hodnoty, snížování celkových nákladů na implementaci a dosahování maximální kvality v jednotlivých oblastech implementace.

Celkový přehled vítězů SAP Quality Awards 2010 pro oblast střední a východní Evropy:

Kategorie ZLATO STŘÍBRO BRONZ
Nová podniková aplikace RPG REAL ESTATE,

Česká republika
ISKRATEL D.O.O.,
Slovinsko
Implementace ve velkém podniku LETIŠTĚ PRAHA,
Česká republika
VSE KOSICE A.S.,
Slovensko
ČESKÉ DRÁHY,

Česká republika
Implementace v malé a střední firmě GOLDEN FOODS SNACKS S.R.L.,

Rumunsko
KVALIX AUTOMATIKA KFT.,
Maďarsko
KERAMIKA SOUKUP A.S.,
Česká republika

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:
Vladimír Komjati, +420 724 505 309
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz