>

PRE se dělí o zkušenosti se zahraničními energetickými firmami

Liberalizace trhu s elektřinou zvýšila nároky zákazníků, informační systémy pomáhají lépe porozumět jejich potřebám

PrahaO své zkušenosti s obsluhou zákazníků na liberalizovaném energetickém trhu se v úterý 29. června podělila se zástupci zahraničních energetických firem Pražská energetika (PRE), přední český dodavatel elektřiny. Dodavatelé energie z Polska, Slovenska, Slovinska, ale i Švýcarska a Spojeného království si odnesli zkušenosti s konkrétními procesy a postupy, které se v České republice využívají pro udržení a získání nových zákazníků. Seznámili se rovněž s možnostmi informačního systému SAP, s jehož pomocí PRE kontakty se zákazníky řídí.

„Liberalizace trhu s elektřinou u nás proběhla mnohem rychleji než v řadě jiných evropských zemí. Česká republika má v této oblasti náskok a my se tak můžeme podělit o zkušenosti, které řada zahraničních kolegů ještě nemá,“ řekl Ing. Pavel Elis, ředitel divize Obchodování a služby společnosti Pražská energetika. „Liberalizace přinesla do našich podmínek konkurenci, která je výhodou pro zákazníky a velkou výzvou pro dodavatele. Zákazníci se začali mnohem více zajímat o to, co jim jejich dodavatel může nabídnout, a Pražská energetika na tento trend okamžitě reagovala. Protože samotná elektřina je často vnímána jako komoditní produkt, zaměřili jsme se na zvyšování kvality zákaznické obsluhy a doplňkové služby, kterými se můžeme ve vnímání zákazníků odlišit od konkurence,“ doplnil P. Elis.

Podle studie Economist Intelligence Unit z loňského října, která se zaměřila na otázky budování vztahů se zákazníky v síťových odvětvích, jsou pro dodavatele energií hlavními výzvami stagnace poptávky zákazníků a rostoucí konkurence plynoucí z liberalizace trhů. Jako hlavní úkol, který v současnosti stojí před dodavateli energií, studie identifikovala nutnost velmi precizního porozumění požadavkům zákazníků a určení zákaznických skupin, které jsou pro dodavatele nejdůležitější. Za nejpodstatnější oblast, která v jejich firmě vyžaduje zlepšení, uvedlo celkem 33 % respondentů studie budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.

„Pro síťové dodavatele je podstatné maximálně využít existující informace o svých zákaznících, což především znamená integrovat systémy a procesy používané v obchodu, marketingu a zákaznické obsluze. Tyto tři činnosti musí být ve firmě důsledně provázané, aby její nabídka zákazníkům co nejlépe odpovídala jejich potřebám,“ řekl Ján Ferjo, CEE Business Development manager společnosti SAP.

Silnou podporu pracovníkům zákaznické obsluhy Pražské energetiky poskytuje řešení společnosti SAP pro řízení vztahů se zákazníky (SAP CRM). Uživatelům v PRE poskytuje lepší integraci interních procesů ve firmě, pomáhá lépe řídit probíhající kontakty se zákazníky a umožňuje provádět detailní analýzu a segmentaci zákaznických skupin.

Podle zkušeností Pražské energetiky je klíčem ke spokojenosti zákazníků nejen rychlé vyřešení veškerých jejich požadavků, ale také široká nabídka doplňkových služeb, které PRE zákazníkům poskytuje mimo samotných dodávek elektřiny. Důležitou součást služeb tvoří poradenství v oblasti energetických úspor, ekologických dotací nebo třeba možnost zapůjčení měřiče spotřeby do domácnosti zdarma s následnou analýzou zjištěných údajů. V Centru energetického poradenství PRE v pražské Jungmannově ulici se návštěvníci mohou seznámit s energeticky úspornými spotřebiči nebo inteligentními prvky pro řízení spotřeby v domácnosti.

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:
SAP
Jakub Hynek
, mediální zástupce, tel. 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

Skupina PRE
je tvořena mateřskou společností Pražská energetika, a. s. (PRE), společnostmi PREměření, a. s., a PREleas, a. s., a prostřednictvím další dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., je regionálním provozovatelem distribuční soustavy působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky.
PRE je významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů.
Historie společností Skupiny PRE sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě.
Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost, která se postupně přeměnila na zákaznicky orientované společnosti v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny.
Další informace naleznete na
www.pre.cz.