>

SAP představil softwarový “kokpit” pro řízení nemocnic

Nové řešení pomůže zdravotnickým zařízením zlepšit péči a snížit náklady

PrahaSpolečnost SAP představila nové řešení business intelligence pro řízení zdravotnických zařízení. Software vyhodnocuje agregovaná data z různých zdravotnických, finančních a administrativních systémů a následně je prezentuje ve formě různých interaktivních, snadno pochopitelných vizuálních prvků a reportů. To umožňuje analyzovat data o kvalitě poskytnutých služeb nebo ekonomickou situaci zdravotnického zařízení i lidem bez technických znalostí. Ve světě jej již začala používat například zdravotnická organizace Virtua. V Česku by mělo být řešení dostupné od konce září.

„S trochou nadsázky je možné představit si nové řešení jako softwarový kokpit letadla. Jako pilot máte k dispozici různé displeje a tlačítka, kterými můžete letadlo pilotovat a kontrolovat, a přesto nemusíte mít přehled o každé součástce, která v letadle je. To samé platí pro uživatele nového řešení například v nemocnicích. Díky novému nástroji budou mít přehled o klíčových ukazatelích o péči a finanční situace, aniž by museli bezprostředně rozumět všem číslům a metodám, které za nimi stojí,” vysvětluje Petr Viktora, generální ředitel společnosti SAP ČR.

Nové řešení dokáže využít data, jako jsou informace o poskytnuté zdravotní péči, administrativní informace nebo finanční údaje, ze všech koncových systémů organizace. Z takto sesbíraných dat následně automaticky vytvoří reporty, které poskytují ucelený a uživatelsky přívětivý pohled na fungování organizace. Vedení nemocnice tak může rychle pochopit a vyřešit příčiny neefektivnosti, zlepšit péči o pacienty nebo reportovat přesnější a aktuálnější data.

„Nové řešení používá datový model speciálně navržený pro podporu zdravotní péče. Systém například vedení nemocnice včas upozorní na případné problémy a současně nabídne nejlepší řešení k potřebné nápravě. S novým řešením mohou zdravotnická zařízení rovněž zautomatizovat sběr dat a jednodušeji analyzovat kvalitu poskytnutých služeb a zvýšit jejich efektivnost. Zaměstnanci se tak mohou plně soustředit na poskytování vysoce kvalitní péče, což je pro pacienty to nejdůležitější,“ řekl John Papandrea, senior vicepresident pro Globální zdravotnický sektor ve společnosti SAP.

Nové řešení business inteligence vychází z portfolia Business Objects. Reaguje na tlaky vládních organizací na nemocnice po celém světě, volající po zlepšení zdravotní péče o pacienty a snižování nákladů. Software umožní pracovníkům zdravotnických zařízení sledovat a evidovaly množství a kvalitu poskytnuté péče a následně tato data užívat k zlepšení procesů v péči o pacienty.

Ve světě již začala nové řešení používat například zdravotnická organizace Virtua, která si řešení vybrala právě proto, aby mohli její zaměstnanci hlouběji proniknout do interních procesů organizace. Po implementaci jsou pracovníci organizace Virtua schopni rychle a snadno rozpoznat, kde by mohly nastat problémy a neprodleně tak přijmout příslušná opatření.

“Pro naši organizaci je poskytování kvalitní zdravotní péče součástí našeho poslání a řešení SAP nám pomáhá získat přehled o klíčových ukazatelích kvality,” řekl Alfred Campanella, Vice President a šéf informatiky v organizaci Virtua.


V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:

Jaroslav Tík, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz