>

Nové řešení SAP BusinessObjects 4.0 podporuje mobilní technologie a propojení se sociálními sítěmi

BI a EIM verze 4.0 představují revoluci ve světě analytických nástrojů

PrahaMezi hlavní trendy současné doby nepochybně patří mobilní technologie a sociální média. V reakci na tyto trendy představila společnost SAP nové verze svých řešení Business Intelligence (BI) a Enterprise Information Management (EIM) z rodiny SAP® BusinessObjects™, které přinášejí in-memory computing, optimalizaci pro mobilní klienty a integraci sociálních médií. Tyto hlavní inovace analytických nástrojů BI a EIM verze 4.0 jsou odpovědí na zvyšující se nároky na zpracování a analýzu neustále rostoucích objemů dat v současné globalizované společnosti. Integrace sociálních služeb dodává výstupům další kontext. Dovoluje vzít v úvahu informace a hlavně trendy a nálady vyjadřované na sociálních sítích a ve výstupech je zohlednit. In-memory computing zase umožňuje získat výsledky analýz dat v reálném čase a technologie Sybase umožňuje získat přístup k datům odkudkoliv pomocí mobilních klientů.

Nástroje BI a EIM verze 4.0 dávají slovu analýza nový význam. Přinášejí totiž inovativní změny a mnohá vylepšení – sjednocené uživatelské rozhraní umožňuje intuitivní přístup k datům, výsledkům analýz a vizualizacím bez ohledu na koncové zařízení či model nasazení (podporovány jsou modely on-demand, on-premise či hybridní architektura). Rozšířená podpora mobilních klientů přináší možnost pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Díky in-memory computingu je nyní možné zpracovávat rozsáhlé soubory strukturovaných i nestrukturovaných dat v reálném čase. Další zvýšení výkonu zajišťuje plně 64bitová architektura, využití virtualizace a cloud technologie.

Významnou inovací verze 4.0 je sjednocení BI a EIM do jedné infrastruktury, což kromě významného urychlení operací znamená zejména celkové zjednodušení a zrychlení implementace. Nové řešení lze snadno integrovat také se stávajícími aplikacemi SAP pro Enterprise Performance Management (EPM) a řízení rizik (Governance, Risk, and Compliance (GRC)) a realizovat tak další analytické scénáře.

Nové vlastnosti BI a EIM 4.0

  • In-memory computing, zpracování velkých objemů dat v reálném čase – díky optimalizaci výpočtů za pomoci SAP® High-Performance Analytic Appliance (SAP HANA) je nyní možné pracovat s extrémními objemy dat ve skutečně reálném čase. SAP HANA přináší nové možnosti business analýzy bez omezení parametry současného hardwaru. SAP HANA se zaměřuje na optimalizaci transakcí, zejména na práci s daty přímo v operační paměti a přidává podporu pro tzv. mixed-workload, umožňující transakčním a analytickým systémům pracovat v jednotném prostředí. Podrobnější informace je možné nalézt v případové studii ze společnosti Hilti.
  • Mobilní technologie Sybase Unwired Platform – přináší okamžitý přístup k datům a jejich vizualizaci, interakci s daty bez omezení platformou, vše v reálném čase, a to pro aplikace SAP i moduly třetích stran. Prvky BI jsou nyní dostupné v jednotném mobilním rozhraní nabízejícím také interaktivní vizualizaci.
  • Analýza nestrukturovaných dat – s novou verzí přichází možnost monitoringu sociálních médií (blogy, e-maily, sociální sítě) a sémantická analýza těchto nestrukturovaných dat. Automatická analýza textu a dalších dat umožňuje ve výstupech zohlednit také trendy či emoce vyjádřené v sociálních médiích (dokáže nestrukturovaná data přiřadit strukturovaným).

Klíčové prvky BusinessObjects 4.0

  • SAP® BusinessObjects™ Data Services – řešení pro konsolidaci datových zdrojů. Umožňuje profilování a optimalizaci dat tak, aby byla využitelná pro analýzy BI či přímo v dalších aplikacích SAP. Software obsahuje také scénáře pro migraci, synchronizaci či propojení dat (data-hub) v reálném čase
  • SAP® BusinessObjects™ Information Steward – software pro monitoring a analýzu vybraných datových zdrojů, přináší komplexní nástroje pro hodnocení úplnosti, přesnosti a konzistence zdrojů
  • SAP® BusinessObjects™ Event Insight – nástroj pro analýzu a modelování dopadů konkrétních událostí na celou organizaci. Na základě definované události zpracuje analýzu důsledků za použití komplexních scénářů a se zohledněním co největšího objemu dat. Výstup analýzy prezentuje v kontextu historických trendů a předpovědi budoucích výsledků
  • SAP® BusinessObjects™ Business Intelligence – platforma pro realizování vlastních analýz BI přináší flexibilní přístup k datům a vizualizaci výsledků

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:

Jaroslav Tík, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

O společnosti SAP
SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 109 000 zákazníků dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Portfolio SAP BusinessObjects mění způsob fungování organizací prostřednictvím propojení lidí, informací a podnikání. Díky otevřeným řešením, která pracují v heterogenních prostředích a v oblastech jako jsou „business inteligence“, řízení informací, řízení výkonnosti firem a kontrola, řízení rizik a dodržování standardů, umožňuje portfolio SAP BusinessObjects organizacím každodenně uskutečňovat jejich vytýčené strategie.

Více informací najdete na www.sap.com.