>

SAP a IBM testovaly in-memory – je řádově rychlejší než současné technologie

SAP zároveň představil novou generaci aplikaci postavených na in-memory

PrahaSpolečnost SAP představuje novou generaci analytických nástrojů využívajících výhod in-memory computingu (SAP® In-Memory Appliance software). K novinkám patří řešení pro plánování marketingových kampaní, finanční analýzy nebo společnosti z oblasti energetiky. Jak nově prokázaly testy provedené ve spolupráci s IBM, in-memory computing v podání SAP HANA, platformy postavené na této technologii, rychlostí výpočtů řádově překonává stávající technologie. Dokáže za hodinu s rezervou zpracovat 10 000 dotazů nad 1,3TB databází. Svou koncepcí současně zjednodušuje i správu firemního IT – odpadá nutnost preprocessingu dat, snižuje se zatížení databázových serverů a redukuje komplexnost síťové architektury. Schopnost SAP HANA zpracovávat velké objemy dat v reálném čase a vysoká rychlost výpočtů dává nástrojům business intelligence zcela nový rozměr. Veškeré analýzy je možné provádět s aktuálními živými daty bez nutnosti jejich předvýběru a off-line zpracování. Podniky tak mohou pružně reagovat na měnící se podmínky trhu a pracovat s daleko přesnějšími analýzami, než bylo dosud možné.

Ověřený výkon in-memory aplikací

Dle prvních oficiálních testů, provedených společnostmi SAP a IBM, je výkon in-memory aplikací řádově vyšší než u ostatních současných technologií. Navíc tato architektura umožňuje provádět komplexní analýzy velkých objemů dat v reálném čase, což dosud nebylo možné. Testy, ověřené společností WinterCorp, ukázaly, že SAP HANA dokáže s rezervou zpracovat 10 000 dotazů nad 1,3TB databází během jedné hodiny, a to při odezvě jen několika vteřin. Pro testování byl použit 32 jádrový server IBM X5 s 500GB operační paměti a testovací databáze vytvořená na základě reálných dat. Analýzy probíhaly v reálném čase, bez nutnosti předběžných výpočtů či předvýběru dat.

Aplikace s podporou in-memory

V tomto roce SAP postupně představí nové aplikace postavené na SAP HANA a o možnost in-memory výpočtů budou rozšířeny i některé stávající aplikace z rodiny SAP® Business Suite a BusinessObjects™. V první vlně jde o nástroje pro plánování a finanční analýzy. Portfolio SAP se tedy rozšíří o:

 • Sales and Operations Planning:
  Aplikace usnadňující spolupráci obchodního, marketingového, finančního a dalších oddělení. V reálném čase umožňuje předvídat finanční dopady navrhovaných strategií v rámci různých scénářů nabídky a poptávky.
 • Intelligent Payment Broker:
  Využívá in-memory computing k finančním analýzám zaměřeným na výpočet a nastavení optimálních parametrů faktur. Díky analýze aktuálních a historických dat v reálném čase dokáže inteligentně pracovat s daty a vybrat například nejoptimálnější sazby slevy za včasné uhrazení faktury.
 • Smart Meter Analytics:
  Nástroj určený pro dodavatele energií. Díky schopnosti zpracovávat enormní objemy dat umožňuje analyzovat spotřebu na úrovni jednotlivých odběratelů a daleko přesněji tak předvídat vývoj poptávky a také pružně reagovat na změny v produkci.
 • Trade Promotion Management:
  Aplikace pro plánování a analýzu marketingových kampaní umožňující v reálném čase sledovat vliv změn marketingového mixu. S in-memory technologií bude možné přesněji navrhnout kampaně na základě historických dat a zaměřit se na větší počet specifických cílových skupin v rámci jednoho i více scénářů nebo využít k predikci více vstupních hodnot.
 • Cash and Liquidity Management:
  Jednou z klíčových vlastností řešení SAP® Business Suite je schopnost predikovat cash flow podniku a na jeho základě usnadnit řízení finančních operací. S podporou in-memory computingu bude nyní možné pracovat s těmito daty na libovolné úrovni podrobnosti – od lokálních poboček až po celou nadnárodní organizaci.
 • V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:
  Jaroslav Tík, +420 775 854 369
  Jakub Hynek, +420 606 246 215
  Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

  O společnosti SAP
  SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 109 000 zákazníků dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

  Portfolio SAP BusinessObjects mění způsob fungování organizací prostřednictvím propojení lidí, informací a podnikání. Díky otevřeným řešením, která pracují v heterogenních prostředích a v oblastech jako jsou „business inteligence“, řízení informací, řízení výkonnosti firem a kontrola, řízení rizik a dodržování standardů, umožňuje portfolio SAP BusinessObjects organizacím každodenně uskutečňovat jejich vytýčené strategie.

  Více informací najdete na www.sap.com.