>

Nová specificky zaměřená a mobilní řešení SAP znamenají posun ve využívání podnikových informačních systémů

PrahaSpolečnost SAP představila na konferenci SAPPHIRE NOW novinky ve vývoji produktů, které pomáhají lidem napříč organizacemi snadno využívat výkonné analytické nástroje v rámci svých každodenních činností. Novinky ve vývoji tak výrazně zlepšují využitelnost analytických nástrojů. Jedná se o inovace v oblasti mobility a specifických oborových řešení.

V listopadu se v Madridu uskutečnila největší letošní konference společnosti SAP SAPPHIRE NOW + SAP TechEd, na které byla představena řada inovovaných technologií a nových produktů SAP. Konference se zúčastnilo přes 10 tisíc návštěvníků a ohlasy jen potvrzují její velký úspěch.

Snazší a rychlejší rozhodování a spolupráce týmů bez potřeby školení

Aplikace SAP StreamWork mění způsob, jakým lidé pracují, a jakým způsobem využívají analytické nástroje, čímž posiluje kolektivní proces rozhodování. Jelikož použití těchto funkcí nevyžaduje žádné školení, je možné analytické nástroje svěřit také do rukou lidí, kteří s nimi nemají žádné zkušenosti. Jejich účelem je umožnit společnostem analyzovat data přímo v SAP StreamWork včetně přístupu k informacím uloženým v SAP HANA, díky čemuž je možné rychle získávat a analyzovat data, jež jsou nezbytná pro klíčová obchodní rozhodnutí.

Okamžitá funkčnost pomocí nových mobilních aplikací
Nové mobilní aplikace z portfolia SAP BusinessObjects pomáhají lidem napříč organizacemi začlenit obchodní analytické nástroje do svých každodenních činností pomocí celé řady koncových zařízení. Mobilního přístupu do podnikových systémů zajišťuje výkonnost zaměstnanců i na cestách.

Software SAP BusinessObjects Mobile, který je k dispozici v Apple iTunes Store, zajišťuje okamžitý přístup k nejčastěji využívaným reportům a ukazatelům z oblasti business intelligence i obchodním datům v reálném čase. Interaktivní a názorné nové vizualizace pomáhají uživatelům analyzovat klíčové ukazatele a zjišťovat trendy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou připojeni. Navíc mobilní aplikace SAP Strategy Management, kterou lze rovněž pořídit na iTunes, umožňuje manažerům firmy spolupracovat na klíčových úkolech, i když jsou mimo kancelář. Díky možnosti řídit denní činnosti prostřednictvím diskuzí strukturovaných do vláken souvisejících s jednotlivými úkoly a KPI mohou uživatelé rychle reagovat na kritická varování, revidovat termíny nebo stav rozpočtu a analyzovat výkonnost organizace.

Řešení GRC od společnosti SAP přispívají k tomu, aby řízení rizik, shoda s předpisy a bezpečný a produktivní provoz představoval standardní a neměnnou praxi. Nové mobilní aplikace pro řízení, rizika a shodu (governance, risk and compliance) rozšiřují možnosti mobilních pracovníků tím, že jim poskytují více použitelných informací a procesů, jež jim pomáhají chránit hodnotu a optimalizovat výkonnost organizace bez nutnosti být v kanceláři. Mobilní aplikace SAP GRC Access Approver umožňuje revidovat, udělovat časově citlivé souhlasy a řešit provozně kritické požadavky na přístup manažerů, díky čemuž mohou oprávnění pracovníci včas získat přístup k systémům a pokračovat ve své práci. Pomocí mobilní aplikace SAP GRC Policy Survey mohou manažeři prodeje sledovat nejnovější změny politiky své organizace.

Specifické analytické aplikace pro jednotlivá odvětví zkracují dobu návratnosti
Společnost SAP rovněž představila rostoucí portfolio analytických aplikací SAP BusinessObjects pro jednotlivá obchodní a průmyslová odvětví, které řeší specifické obchodní otázky. Nejnovější analytické aplikace pro nákup poskytují organizacím vyšší viditelnost v jejich dodavatelských řetězcích a pomáhají jim minimalizovat dodavatelská rizika. Verze 3.0 analytické aplikace SAP BusinessObjects Spend Performance Management, řešení SAP BusinessObjects Data Enrichment and Classification OnDemand a řešení Supplier InfoNet pomáhají zákazníkům rozpoznávat příležitosti k úsporám, zvýšení spolehlivosti svých dat a stanovení KPI pro vyšší účinnost a efektivitu.

Analytická aplikace SAP BusinessObjects Supply Chain Performance Management, která pomáhá zákazníkům zacílit specifické potřeby dodavatelského řetězce a výroby, zvyšuje efektivitu dodavatelského řetězce tím, že zajišťuje viditelnosti napříč celou strukturou, zaměřuje se na ukazatele, synchronizuje poptávku a nabídku a zlepšuje řízení rizik dodavatelského řetězce. Pomocí analytické aplikace SAP BusinessObjects Sales and Operations Planning mohou společnosti zlepšovat plánování, provádět predikce, neustále sledovat majetek, optimalizovat výkonnost svého majetku a snižovat náklady.

Nová analytická aplikace SAP BusinessObjects Trade Promotion Effectiveness Analysis, umožňuje společnostem řešit specifická slabá místa daných odvětví, poskytuje možnost analyzovat výkonnost po propagačních akcích a tak tyto akce zdokonalovat, aby byly efektivní a ziskové.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:

Jaroslav Tík, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

O společnosti SAP
SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 109 000 zákazníků dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Portfolio SAP BusinessObjects mění způsob fungování organizací prostřednictvím propojení lidí, informací a podnikání. Díky otevřeným řešením, která pracují v heterogenních prostředích a v oblastech jako jsou „business inteligence“, řízení informací, řízení výkonnosti firem a kontrola, řízení rizik a dodržování standardů, umožňuje portfolio SAP BusinessObjects organizacím každodenně uskutečňovat jejich vytýčené strategie.

Více informací najdete na www.sap.com.