>

SAP Best Performance Challenge 2012: České firmy v čele žebříčku

PrahaSpolečnost SAP oznámila výsledky své soutěže Best Performance Challenge. V regionu střední a východní Evropy (CEE Market Unit) dosáhly výrazného úspěchu české firmy, které obsadily čelo výsledkové listiny. Na prvním místě skončila společnost Aimtec a hned za ní, jako druhá, společnost Sabris. Obě firmy tak potvrdily svou dlouholetou pozici stabilních a úspěšných partnerů společnosti SAP. Soutěže, která porovnává obchodní a odborné dovednosti, se zúčastnilo 107 partnerů z různých zemí oblasti EMEA (Evropa, Afrika, Blízký východ) nabízejících na globálním trhu řešení SAP.

Vítěz, společnost Aimtec je technologickou a poradenskou firmou, která se zaměřuje na implementaci přednastavených oborových řešení SAP. Úzce se specializuje především na výrobní a logistické procesy. Společnost Sabris je středoevropským systémovým integrátorem se zastoupením v České republice, na Slovensku a v Rusku. Se společností SAP spolupracuje již od roku 1994, kdy byla vůbec prvním partnerem SAP v ČR.

„Partneři SAP v ČR dlouhodobě prokazují, že patří k těm nejlepším v Evropě a výsledky soutěže to jen potvrzují. K dosažení úspěchu v Best Performance Challenge musí partneři SAP vynaložit nemalé úsilí. Vyplatí se však nejen v samotné soutěži, ale pomáhá zároveň zdokonalit jejich obchodní procesy a zlepšit služby poskytované zákazníkům. A to je vlastně to, o co prostřednictvím soutěže společně usilujeme a v čem jsou české společnosti nejlepší,“ řekl Aleš Ogoun Channel Manager společnosti SAP ČR.

Každý účastník Best Performance Challenge do soutěže nasadil tým složený ze 4 specialistů, kteří po dobu 6 měsíců plnili různorodé úkoly. Mezi hodnocené úlohy patřilo např. sestavení marketingového a obchodního plánu včetně jeho důsledného plnění, zpracování případové studie u zákazníka včetně definice cílů a přínosů nebo zorganizování odborného semináře pro klienty. Soutěž rovněž podpořila využití moderních komunikačních nástrojů, např. tvorbu videí a komunikaci se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí. Společnost SAP je s letošními výsledky spokojena, protože ukazují, že expertní znalosti a dovednosti partnerů se opět zvýšily.

„Zisk prvního místa nás velmi těší. Na jedné straně jsme potvrdili svoji dlouholetou pozici stabilního partnera SAP ČR, na druhé jsme získali řadu podnětných myšlenek, jak nadále zlepšovat naše obchodní a marketingové aktivity a přinášet tak našim zákazníkům kvalitnější služby v oblasti implementace podnikového informačního systému SAP a poskytování přidružených expertních služeb,“ řekla k přínosům účasti v soutěži Petra Troblová, Marketing Manager společnosti Aimtec.

„Velmi si vážíme našeho vysokého umístění v rámci celého regionu CEE. Díky podnětům získaným v programu se nám podařilo našim zákazníkům představit srozumitelnou formou výhody a přidanou hodnotu inovativních řešení integrujících klasické ERP a moderní řešení pro správu jakýchkoliv informací, tedy oblast ECM. Také nové formy marketingové komunikace, které jsme v rámci programu začali plně využívat, nám pomohly výrazně zefektivnit zvací proces, což vyústilo ve vysokou zákaznickou účast na námi realizovaných workshopech. Ověřili jsme si, že tyto formy mohou dát základ budoucímu pevnému vztahu mezi námi a zákazníky,“ řekl Daniel Frémund, Obchodní ředitel společnosti Sabris.

Celkovými vítězi se letos staly firmy H. T. High Tehnology, Méthode a Cosmos Consulting, které všechny dosáhly maximálního počtu 250 bodů. V regionu CEE obsadila třetí místo za oběma úspěšnými českými společnostmi polská firma CompuTec.

O soutěži SAP Best Performance Challenge

SAP Best Performance Challenge je unikátní mezinárodní program, který organizuje společnost SAP pro své partnery za účelem zlepšení jejich obchodních výsledků, získání nových obchodních příležitostí a zvýšení úspěšnosti prodeje. Program je zaměřen především na vzdělávání, plnění různých úkolů a sdílení Best Practices zejména v oblasti inovací s ostatními týmy z různých partnerských společností a zemí. Letos proběhl 3. ročník soutěže.

Konečné výsledky soutěže v regionu CEE:

1. AIMTEC Consulting s.r.o. (ČR)
2. Sabris, s.r.o. (ČR)
3. Computec CompuTec S.A. (Polsko)

Další informace najdete na webu
http://www.sapemeapartneruni.com/challenge2012/.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:

Jaroslav Tík, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

O společnosti SAP
SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 109 000 zákazníků dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Portfolio SAP BusinessObjects mění způsob fungování organizací prostřednictvím propojení lidí, informací a podnikání. Díky otevřeným řešením, která pracují v heterogenních prostředích a v oblastech jako jsou „business intelligence“, řízení informací, řízení výkonnosti firem a kontrola, řízení rizik a dodržování standardů, umožňuje portfolio SAP BusinessObjects organizacím každodenně uskutečňovat jejich vytýčené strategie.

Více informací najdete na www.sap.com.