>

Iniciativa SAP University Alliances pomáhá lepšímu uplatnění IT studentů v praxi

PrahaV Drážďanech se na konci minulého týdne na konferenci SAP Academic Conference sešli zástupci fakult a partneři z celé Evropy, Blízkého východu a Afriky, kteří se účastní programu SAP University Alliances. Cílem setkání je výměna zkušeností a diskuse o nových možnostech výuky, výzkumu a vývoje s pomocí softwaru společnosti SAP. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci zemí ze střední a východní Evropy, jako například Maďarsko, Polsko, Srbsko nebo Slovinsko. Bohužel zatím chyběli zástupci z České republiky.

V Drážďanech se na konci minulého týdne na konferenci SAP Academic Conference sešli zástupci fakult a partneři z celé Evropy, Blízkého východu a Afriky, kteří se účastní programu SAP University Alliances. Cílem setkání je výměna zkušeností a diskuse o nových možnostech výuky, výzkumu a vývoje s pomocí softwaru společnosti SAP. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci zemí ze střední a východní Evropy, jako například Maďarsko, Polsko, Srbsko nebo Slovinsko. Bohužel zatím chyběli zástupci z České republiky.
Vysoký zájem o kvalifikované IT specialisty na českém pracovním trhu potvrdil také mluvčí společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz Tomáš Dombrovský: „Poptávka tuzemských firem po nových zaměstnancích v segmentu IT se dlouhodobě drží na velmi vysoké úrovni, v uplynulém měsíci tvořila bezmála 11 % ze všech 20 712 pozic vystavených na Jobs.cz. K nejžádanějším profesím patří programátoři, vedoucí vývoje a SW architekti, dále IT analytici, IT konzultanti a také databázoví specialisté. Některé z těchto pozic se nyní firmám daří obsazovat jen s obtížemi, volných uchazečů s požadovanou kvalifikací a zkušenostmi je na trhu velmi málo.“

Uchazeč o práci, který má navíc i praktickou zkušenost, je pro zaměstnavatele mnohem zajímavější a k tomu by také prakticky zaměřená výuka v rámci SAP University Alliances měla přispívat. Také nástupní platy mladých IT specialistů patří k těm nejvyšším.

„IT profese patří dlouhodobě k nadprůměrně ohodnoceným – například nástupní mzda databázových specialistů činí v průměru 42 tisíc Kč měsíčně, u programátorů se nyní pohybuje kolem 44 tisíc Kč měsíčně, v případě IT analytiků v průměru 47 tisíc Kč a SW architektům firmy nabízejí průměrně 56 tisíc Kč měsíčně. Některé firmy se navíc soustředí na navazování spolupráce s nadějnými IT talenty již během studií, část z nich přitom také rozvíjí komplexní partnerské programy s vybranými fakultami,“ doplnil Tomáš Dombrovský.

Rozvoj talentů, podpora praktického vzdělání a užší spolupráce se vzdělávacími institucemi je také cílem SAP University Alliances programu. Účastní se ho více než 1 250 fakult z více než 50 zemí. Podporuje prakticky orientovanou vysokoškolskou výuku, která umožní budoucí vyšší uplatnění absolventů. Lektorům, profesorům a více než 200 000 studentům Nabízí snazší přístup k řešením společnosti SAP i dalším inovativním technologiím a propojuje software s aktivní výukou. Součástí programu jsou kompetenční centra, která poskytují školení vyučujícím, pomáhají s tvorbou výukových materiálů a vyvíjejí nové strategie výuky. Studenti díky programu SAP University Alliances získávají unikátní znalosti, které jim umožňují získat lepší pracovní nabídky.

Během letošní konference v Drážďanech byly uzavřeny nové dohody o spolupráci s Podnikatelskou fakultou (Faculty of Business Studies) ve Slovinsku, s Cape Peninsula University of Technology v jihoafrickém Kapském městě, s Univerzitou aplikovaných věd v německém Brandeburku (University of Applied Sciences) a dánskou University of Aarhus, z níž má vysokoškolský titul i Jim Hagemann Snabe, jeden z výkonných ředitelů společnosti SAP.

Příští setkání SAP Academic Conference EMEA se uskuteční 19.–20. srpna 2013 v Mnichově. Podrobnější informace o programu SAP University Alliances naleznete zde:
http://uac.sap.com/

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:

Jaroslav Tík, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

O společnosti SAP
SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 195 000 zákazníků (včetně zákazníků získaných akvizicí SuccessFactors) dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1000 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.

Více informací najdete na www.sap.com.