>

Revoluce v informačních systémech: nový SAP Business Suite na platformě SAP HANA umožňuje přístup k veškerým podnikovým datům v reálném čase

Jednotná in-memory platforma pro transakce a analytiku zrychlí rozhodování a změní způsob fungování firem

PrahaSpolečnost SAP představila novou sadu aplikací SAP Business Suite na platformě SAP HANA. Zákazníci tak získávají další možnost, jak SAP Business Suite provozovat. Společnost SAP se tímto krokem stává jediným poskytovatelem integrované sady podnikových aplikací, které mohou přistupovat k transakčním datům a analyzovat je v reálném čase a na jednotné platformě pracující v režimu in-memory. Sada SAP Business Suite na platformě SAP HANA dává zákazníkům dosud nedostupnou možnost analyzovat nejaktuálnější data a na jejich základě činit potřebná obchodní rozhodnutí. Jednotná platforma přitom rovněž snižuje složitost IT prostředí a omezuje redundanci dat i systémů. Podniky tak mohou přehodnotit své podnikové procesy a obchodní modely, protože mají k dispozici nástroj, který jim umožňuje to, co dříve nebylo možné. Moderní platforma společnosti SAP pomůže zákazníkům díky možnosti fungovat v reálném čase transformovat celé jejich podnikání.

Tato významná inovace je navržena s cílem vylepšit podnikové procesy zákazníkům na všech úrovních a ve všech oblastech jejich činnosti. Široká sada podnikového softwaru zahrnující řešení pro marketingové analýzy, tvorbu účetních závěrek, správu objednávek, plánování požadavků na materiál nebo analýzy chování spotřebitelů či sentimentu na sociálních sítí je optimalizována tak, aby zákazníkům v kontextu oboru jejich podnikání přinášela co nejvyšší hodnotu.

Sada SAP Business Suite na platformě SAP HANA umožní firmám zrychlit jejich podnikání i zavádění inovací, a otevírá tak zcela nový svět růstových příležitostí. Zákazníci mohou nyní v reálném čase řídit všechny své kritické podnikové procesy, jako je plánování, realizace, reporting a analýzy, to vše s použitím stejných a aktuálních dat. SAP Business Suite poskytuje otevřené prostředí umožňující provozní analýzy i reporting s pomocí aktuálních transakčních dat a nabízí novou třídu analytických aplikací. Společnost SAP vyvinula také balíček service pack a řešení pro rychlé nasazení, které stávajícím zákazníkům umožní snadnou migraci jejich databáze a aplikací na platformu SAP HANA, kdykoliv se k tomuto kroku rozhodnou.

„V roce 2010 Hasso Plattner, zakladatel naší společnosti a předseda dozorčí rady SAP, oznámil několikastupňový plán, který měl zákazníkům umožnit přejít na podnikání v reálném čase. Prvním krokem bylo uvedení analytického nástroje SAP HANA pracujícího v reálném čase . Na této platformě jsme poté zákazníkům nabídli řešení pro datové sklady SAP NetWeaver Business Warehouse. Třetím logickým krokem je pak uvedení sady SAP Business Suite na SAP HANA. Jsem velmi potěšen, že mohu prohlásit, že jsme ve spolupráci s našimi zákazníky a partnery po 18 měsících práce dosáhli svého cíle. Naše nejmodernější a výkonná softwarová platforma dokáže radikálně transformovat podnikové procesy. Vize podnikání založeného na aktuálních datech v reálném čase se tak stává skutečností,“ uvedl Vishal Sikka, člen představenstva společnosti SAP zodpovědný za technologii a inovace.

Rychlejší podnikání a jednodušší interakce
Technologie pracující v reálném čase odstraňují hranice mezi jednotlivými podnikovými procesy. Sada SAP Business Suite na platformě SAP HANA umožní firmám dramaticky urychlit jejich podnikání a vyvinout scénáře pro práci v reálném čase.

„Sada SAP Business Suite na platformě SAP HANA je odpovědí na zkracující se cykly rozhodování. Získat a analyzovat informace je třeba stále rychleji. Nová platforma to podnikům umožňuje, protože v jediném prostředí kombinuje zpracování transakcí i analytické nástroje. Integrace transakcí a rozhodování eliminuje zpoždění a další problémy, které vyplývaly z tradičního fungování provozních systémů a business intelligence paralelně vedle sebe,“ řekl na adresu novinky Henry Morris, senior viceprezident analytické společnosti IDC.

Dnes lidé požadují i u byznys technologií takový uživatelský komfort, na který jsou zvyklí z aplikací ze svého soukromého života. Jde zejména o rychlost realizace jejich záměrů – zvláště u mobilních aplikací nechtějí uživatelé čekat. SAP Business Suite na platformě SAP HANA nyní tento komfort přináší i do podnikového prostředí.

„Naším cílem v příštích pěti letech je zdvojnásobit celkový obrat v mimoevropských zemích a řešení SAP by mělo být pro úspěch klíčové,“ popsal plány potravinářské společnosti Ferrero Group její ředitel pro informační technologie Enzo Bertolini. „Naše první dojmy z ERP systému SAP na platformě SAP HANA potvrzují, že práce s daty v reálném čase přináší vyšší rychlost i lepší použitelnost. Očekáváme, že díky lepším simulacím a rychlejšímu plánování zefektivníme podporu prodeje i dodavatelského řetězce. Budoucnost si představujeme jako kombinaci mobility a zpracování big data. To vše změní způsob rozhodování a řízení procesů.“

Otevřené prostředí a plná podpora
Společnost SAP bude i nadále podporovat své zákazníky bez ohledu na jejich volbu databázových technologií a dodavatelů. Sada SAP Business Suite bude (včetně podpory) k dispozici pro všechny certifikované databáze. SAP bude také se svými partnery spolupracovat na tom, aby sada SAP Business Suite nabídla in-memory optimalizaci i na jejich databázových platformách. Stávající zákazníci SAP Business Suite, kteří chtějí využít výhod provozu této sady na SAP HANA, budou moci na platformu SAP HANA migrovat své současné databáze se zachováním odpovídající podpory a bez přerušení podnikání. Společnost SAP v rámci zajištění hladké implementace poskytne komplexní sadu služeb a řešení pro rychlé nasazení včetně ekosystému partnerů SAP disponujících dobře vyškolenými konzultanty.

Speciální řešení pro rychlé nasazení, které bude uvedeno letos v únoru, bude navrženo pro zákazníky, kteří chtějí na nové řešení přejít za méně než za 6 měsíců. Poskytne kompletní balíček předkonfigurovaného softwaru, implementační služby, obsah a prostředky umožňující práci koncovým uživatelům, to vše za pevnou cenu a v definovaném rozsahu. Společnost SAP bude pro rychlejší přijetí nového řešení využívat zpětnou vazbu od zákazníků i uživatelských skupin a nastaví svůj cenový model tak, aby byl podobný režimu nákupu databází. V porovnání s alternativami na trhu bude nový cenový model extrémně konkurenceschopný.

Společnost SAP chce na platformě SAP HANA nabídnout i nové aplikace. Zákazníci tak budou moci zvládat i dosud neřešitelné problémy, reagovat na podnikatelské výzvy a přijít se svými vlastními revolučními inovacemi, to vše přitom na jediné platformě. Podobné inovace jsou plánovány také pro řešení SAP Business All-in-One, což umožní využívat výhod platformy SAP HANA firmám všech velikostí. Tato řešení otevřou také nové příležitosti pro prodej a služby v rámci celého ekosystému partnerů společnosti SAP.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:

Jaroslav Tík, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

Více informací najdete na www.sap.com, @sapnews nebo www.sap-tv.com.
Fotobanku společnosti SAP najdete zde: http://www.sap-tv.com/stockfootage/

O společnosti SAP
SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 195 000 zákazníků (včetně zákazníků získaných akvizicí SuccessFactors) dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1000 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.