Čtvrtá průmyslová revoluce: Společnost SAP v rámci své strategie Industry 4.0 umožňuje zefektivnit výrobu

Nová i aktualizovaná řešení založená na platformě SAP HANA nabízejí plnou kontrolu nad průmyslovými procesy, rozšiřují přehled nad výrobou a zefektivňují její řízení

PrahaSpolečnosti SAP uvádí nová řešení určená pro podniky z oblasti výroby a zpracovatelského průmyslu. Stávající systémy pro výrobní firmy se navíc dočkaly aktualizovaných verzí. Aplikace pokrývají celou oblast výrobních a inženýrských procesů i související operace. Oznámení bylo učiněno na veletrhu Hannover Messe 2013, který probíhal od 8. do 12. dubna v německém Hannoveru. Novinky jsou součástí strategie společnost SAP nazvané Industry 4.0.

Výrobní sektor dnes prochází zásadními technologickými změnami. Stroje, výrobní linky i skladové systémy si jsou schopné automaticky vyměňovat informace a na jejich základě spouštět provádění konkrétních činností nebo se i vzájemně řídit. Tyto inovace slibují zefektivnění průmyslových procesů i souvisejících služeb. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo jak ji ve své strategii označuje SAP – Industry 4.0, slibuje, že v rámci změn bude možné ještě těsnější propojení průmyslové výroby s další generací IT systémů, které povede k podstatnému nárůstu efektivity.

Společnost SAP na tyto trendy reaguje přístupem, který umožňuje plné řízení životního cyklu produktů, od jejich návrhu až po související služby. Tento přístup zahrnuje různé scénáře obsahující například i kontrolu kvality nebo zajištění shody s regulačními požadavky a vnitřními normami firmy. Díky tomu je možné rychle reagovat na aktuální situaci, mít k dispozici preventivní opatření, lépe předvídat další vývoj a zkrátit cyklus všech procesů. To samozřejmě znamená i efektivnější využití aktiv a podporu procesu dodávek, aby byly provedeny včas a v potřebné kvalitě.

Podniky mají nyní k dispozici na in-memory platformě HANA kompletní systém SAP Business Suite. Brzy se k němu přidá sada řešení Responsive Manufacturing, rovněž s podporou SAP HANA. Mezi ta patří například aplikace SAP Overall Equipment Effectiveness Management (SAP OEE Management), která bude shromažďovat data ze strojů prostřednictvím M2M komunikace (machine-to-machine) a transformovat je do analytických přehledů. Řešení pro plánování požadavků na materiál urychlí až o 50 % rychlost operací a aplikace SAP Product Portfolio Management zase urychluje kritické aspekty řízení projektů.

Představené inovace SAP pro podniky z oblasti výroby a zpracovatelského průmyslu přinášejí firmám lepší přehled nad výrobními procesy, nové možnosti v řízení kvality a růst efektivity:

  • SAP OEE Management nabídne podporu pro HTML 5.0 a jednodušší grafické uživatelské rozhraní pro jednoduché využití tabletů při řízení výroby. Cílem řešení je poskytovat výrobní analýzy napříč celým podnikem.
  • Efektivnější řízení výroby a lepší přehled nad výrobními procesy umožní nové verze aplikací SAP Manufacturing Execution, SAP Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII) a SAP Plant Connectivity.
  • SAP Quality Issue Management (SAP QIM) je aplikace pro řízení kvality napříč celým řetězcem, doplňuje funkcionalitu sady SAP Business Suite.
  • Mobilní aplikace SAP ERP Quality Issue umožňuje zaměstnancům realizovat proces řízení kvality i z mobilních zařízení.
  • SAP Complex Manufacturing Accelerator je mobilní aplikace určená pro zefektivnění výroby, zahrnuje celý cyklus od identifikace problémových míst či procesů až po jejich napravení.
  • Aktualizace se týkají i řešení s označením Rapid Deployment Solutions, což jsou balíčky zahrnující předkonfigurovaný software a implementační služby, umožňující rychlé nasazení systému a zahrnují přitom i podporu pro případné další rozšíření. Konkrétně jde o nové verze SAP Multiresource Scheduling, SAP Asset Data Quality a SAP Condition-Based Maintenance.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:

Jaroslav Tík, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

Více informací najdete na www.sap.com, @sapnews nebo www.sap-tv.com.
Fotobanku společnosti SAP najdete zde: http://www.sap-tv.com/stockfootage/

O společnosti SAP
SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 195 000 zákazníků (včetně zákazníků získaných akvizicí SuccessFactors) dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1000 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.