>

Společnost SAP ČR získala třetí místo v anketě Best Employers 2013

PrahaSAP ČR, spol. s r.o. obsadila třetí místo v anketě Best Employers, kterou pořádá společnost AON Hewitt. Potvrdila tak svou pozici z loňského roku, kdy také patřila v České republice mezi nejlepší. V této anketě hodnotí zaměstnavatele samotní zaměstnanci. Ke klíčovým ukazatelům, podle kterých je kvalita zaměstnavatele hodnocena, patří zejména míra motivovanosti zaměstnanců nebo atraktivita zaměstnavatele. Právě v těchto oblastech dosáhla společnost SAP ČR výrazně nadprůměrné hodnocení.

Motivovanost je prvek, který pomáhá zaměstnancům ztotožnit se s firmou a tím, co dělají. Zpravidla pak vynaloží vyšší úsilí než méně motivovaný zaměstnanec. To s sebou samozřejmě přináší lepší obchodní výsledky. „Vysoká míra atraktivity zaměstnavatele je důležitá nejen kvůli dobrému jménu firmy. Já ji vnímám jako naši významnou přednost, díky níž u nás dlouhodobě pracují špičkoví specialisté a také jako faktor, který výrazně ovlivňuje rozhodnutí mladých talentů, kde budou v budoucnu uplatňovat své schopnosti. Kvalitní práce s talenty totiž může zásadně ovlivnit budoucí úspěchy společnosti,“ říká dočasný generální ředitel SAP ČR Ivo Kramoliš.

V roce 2013 zpracovává Aon Hewitt studii Best Employers v České republice již po desáté. Výsledky studie vycházejí z názoru více než 11 000 zaměstnanců, 1 900 středních manažerů a 200 vrcholových manažerů, kteří prostřednictvím vyplněných dotazníků vyjádřili názor na svého zaměstnavatele.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:
Jaroslav Tík, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

Více informací najdete na www.sap.com, @sapnews nebo www.sap-tv.com.
Fotobanku společnosti SAP najdete zde: http://www.sap-tv.com/stockfootage/

O společnosti SAP
SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat jejich cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 251 000 zákazníků dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1000 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.