>

Nový studentský informační systém bude přístupný z mobilů a umožní sdílení na sociálních sítích. Vznikne na platformě SAP HANA

Moderní technologie mohou ulehčit studium žákům vysokých škol, ale také samotným univerzitám umožnit fungovat efektivněji a zlepšovat výuku. Proto chystá společnost SAP ve spolupráci s univerzitami novou verzi stávajícího studentského informačního systému a jeho přenesení na cloudovou platformu SAP HANA.

PrahaSpolečnost SAP plánuje ve spolupráci s univerzitami a dalšími zákazníky z řad vyšších vzdělávacích institucí vytvořit zcela nový studentský informační systém (SIS). Starší verze tohoto systému od společnosti SAP je používána ve více než 30 zemích na celém světě. Nová verze bude více odpovídat potřebám současné mladé generace, a tak bude umožňovat například mobilní přístup, řízení studijního cyklu, podporovat sociální sítě, nebo využívat analytické nástroje. Nový systém bude postaven již výhradně na cloudových technologiích s využitím platformy SAP HANA.

Nový koncept staví především na jednoduchosti použití. Studenti budou moci mimo jiné sledovat rozvrhy a studijní požadavky na libovolných mobilních zařízeních a komunikovat s kolegy pomocí sociálních nástrojů. Škola naopak bude moci snadno v reálném čase analyzovat studentská data a využít těchto informací pro zefektivňování výuky. Na vývoji nového systému se podílí jak univerzity, tak samotní studenti, přičemž cílem je, aby bylo možné nový systém, vzhledem k ekonomickým tlakům ve školství, snadno integrovat se stávajícími systémy a v co největší míře zachovat současnou infrastrukturu. Systémy od společnosti SAP v současné době využívá 97 ze 100 nejvýznamnějších světových univerzit podle žebříčku Times Higher Education.

Důležitým indikátory úspěšnosti školy je procento studentů, kteří na škole zůstanou a také procento těch, kteří ji úspěšně dokončí. Analýzy výsledků jednotlivých studentů a predikce těchto ukazatelů s využitím vysokorychlostního zpracování dat v systému SAP HANA umožňuje odhalovat možná slabá místa ve výuce. Díky tomu mohou univerzity přijmout opatření k tomu, aby zvýšily úspěšnost studentů, což zvyšuje reputaci školy a v důsledku její příjmy. Zároveň to vede k nárůstu počtu těch, kteří na škole zůstávají, protože je to pro ně samotné přínosné. Nasazení platformy SAP HANA navíc přináší snížení nákladů na infrastrukturu a zvýšení efektivity jejího využití po ukončení provozu starších systémů.

Vedle studentského systému pracuje společnost SAP ve spolupráci s University of Kentucky a sdružením akademických a vědeckých institucí Internet2 na využití cloudové platformy SAP HANA při vědeckém výzkumu. Cílem je vytvořit službu, kterou vědeckovýzkumná komunita sama navrhne a bude sama provozovat, a která umožní rychleji a efektivněji zpracovávat data z pokročilých výzkumných projektů.

Jednou z evropských akademických institucí, která v současné době využívá systém SAP a modernizuje jej, je Univerzita užitých věd ve Frankfurtu. V rámci své strategie digitalizace rozšiřuje stávající ERP systém a systém pro správu studijního cyklu o platformu SAP Mobile, která umožní zavádění dynamičtějších a funkčně bohatších aplikací.

Australská La Trobeova univerzita v současné době realizuje projekt řízení studijního cyklu s využitím technologií SAP a před nedávnem začala využívat platformu SAP HANA pro své výzkumné programy. Tato nová řešení spolupracují se staršími systémy SAP, například systémem pro řízení výkonnosti 3400 zaměstnanců školy.

V případě dalších dotazů kontaktujte naše mediální zástupce:
Jan Lodl, +420 775 854 369
Jakub Hynek, +420 606 246 215
Kontaktní e-mail: sap@emcgroup.cz

Více informací najdete na www.sap.com, @sapnews nebo www.sap-tv.com.

Fotobanku společnosti SAP najdete zde: http://www.sap-tv.com/stockfootage/

O společnosti SAP
SAP, lídr trhu s aplikačním softwarem, pomáhá podnikům a organizacím všech oborů a velikostí lépe fungovat a dosahovat svých cílů. SAP umožňuje lidem a organizacím pracovat společně mnohem efektivněji a využívat podnikové informace tak, aby byli neustále před konkurencí. Přitom nezáleží na tom, zda je SAP využíván ve skladě nebo podnikové prodejně, na mobilních zařízeních nebo klasických počítačích, na pracovišti zákaznické podpory nebo v kanceláři představenstva. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají již více než 248 500 zákazníků dosahovat vyšších zisků, zajistit si udržitelný růst a přizpůsobovat se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1000 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy.