>

SAP získal jako první nadnárodní technologická společnost globální certifikaci za genderovou rovnost, kritéria splnily i české pobočky

PRAHA, Česká republikaSpolečnost SAP SE (NYSE: SAP) získala světový certifikát EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), ocenění za globální aktivity vedoucí k dosažení a udržení genderové diverzity a rovnosti na pracovišti. Jednou z 13 úspěšně vyhodnocených zemí je také Česká republika.

V březnu 2016 se společnost SAP stala první technologickou firmou, která získala certifikaci EDGE ve Spojených státech. Globální certifikace vyžaduje, aby genderovou rovnost splňovaly pobočky v zemích po celém světě tvořící 80 procent celé organizace. Mezi těmito zeměmi jsou v rámci SAP kromě Spojených států také Austrálie, Brazílie, Čína, Česká republika, Francie, Kanada, Německo, Indie, Irsko, Japonsko, Singapur a Velká Británie. Mezi hodnotící kritéria patří nábor a náborové kampaně, školení a tréninky pro vrcholové manažery, mentoring, flexibilní pracovní prostředí a firemní kultura.

“Tato globální certifikace je důležitým milníkem v našem neustálém úsilí o vymýcení jakékoliv nerovnosti na pracovišti. Je to další krok pro náš způsob vedení lidí a pro naše úsilí pomáhat světu fungovat lépe,” řekl Bill McDermott, CEO společnosti SAP.

Společnost SAP chce do roku 2017 dosáhnout 25% podílu žen na vedoucích pozicích. Již ve druhém čtvrtletí tohoto roku vzrostl tento podíl na 24,1 %, celkový podíl žen mezi všemi zaměstnanci činí 32,5 %.
“Jsme hrdí na to, že jsme získali tuto globální certifikaci, a nadále budeme vytvářet firemní kulturu umožňující pracovní uplatnění a úspěchy zaměstnancům pocházejícím z nejrůznějšího prostředí. V technologickém průmyslu chceme jít příkladem a poskytovat příležitosti nejen ženám, ale také všem menšinovým skupinám,” dodal Stefan Ries, globální ředitel pro lidské zdroje v SAP.

O certifikaci EDGE
EDGE je přední globální metodikou hodnocení a certifikačním standardem pro genderovou rovnost. Certifikace EDGE pomáhá organizacím v utváření optimálního a prospěšného pracovního prostředí pro ženy a muže. Metodologie zaujímá spíše obchodní než teoretický přístup zahrnující srovnávací testy a metriky. Hodnotí pravidla, praxi a čísla napříč pěti různými oblastmi: rovné platy za stejnou pracovní náplň, nábor a náborové kampaně, školení a mentoring pro vrcholové manažery, flexibilní pracovní doba a firemní kultura. Pro více informací navštivte www.edge-cert.org, nebo sledujte EDGE na Twitteru: @EDGE_CERT.

Více informací najdete na SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews.

O společnosti SAP
SAP (NYSE: SAP), lídr na trhu s podnikovým aplikačním softwarem, pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. SAP umožňuje lidem a organizacím efektivnější spolupráci a využití podnikových informací bez ohledu na to, zda je využíván pracovníky v kancelářích nebo členy představenstva, na skladě nebo v prodejně, na klasických počítačích nebo mobilních zařízeních. Díky tomu jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají zhruba 320 000 zákazníků v dosahování vyšších zisků, v udržitelném růstu a v přizpůsobování se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Business Services Centre Europe (SAP BSCE), SAP Ariba a Concur. Další informace naleznete na www.sap.com.

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako “předpokládat”, “domnívat se”, “odhadovat”, “očekávat”, “předpovídat”, “zamýšlet”, “moci”, “plánovat”, “predikovat”, “měl by” a “bude” a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

2016 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.
SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese http://go.sap.com/corporate/en/legal/copyright.html.

Poznámka pro novináře:
Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení pro potřeby svých publikací a médií. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na adrese www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Kontakt pro média:
SAP: Jitka Housková, +420 605 544 935, jitka.houskova@sap.com
PR agentura EMC: Jaroslav Tík, +420 775 854 369, sap@emcgroup.cz